PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 6 | 4 | 298-303
Article title

Aktualne problemy kamicy układu moczowego u dzieci

Content
Title variants
EN
Current problems of urolithiasis in children
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Urolithiasis is one of the civilization diseases. In recent years the incidence of that sickness is increasing constantly. Taking into account frequency of appearance of urolithiasis, it is the third of urinary tract disease in male sex, after urinary tract infections and prostatic hyperplasia. In the past, urolithiasis was known as disease of middle age and elderly people. Currently younger children even infants and neonates are diagnosed with urolithiasis. Meaning of urolithiasis risk factors is marked by many scientists. According to some of them, detection of risk factors is possible in 69-100% of cases. Knowledge of urolithiasis risk factors is important in choice of proper therapeutic procedures. Urolithiasis risk factors are: metabolic abnormality in range of promotores of crystallization, recurrent urinary tract infections, urinary tract defects (especially that with urine outflow difficulty), urine pH level unfavourable to metabolic disturbances, inhibitors of crystallization. Stones crystallization process depends also on inhibitors of that reaction. It is possible to use citrates in treatment and that makes them more interesting. Most recent studies report that the influence of genetic factors in lithogenesis process is significant. Research over gene polymorphisms of urolithiasis are currently led dynamically. Therefore it seems to be the way to resolve many problems of urolithiasis in the future.
PL
Kamica układu moczowego należy do chorób cywilizacyjnych. W ostatnich latach obserwuje się systematyczny wzrost częstości występowania tego schorzenia. Kamica układu moczowego jest trzecią pod względem częstości, po zakażeniach układu moczowego i po gruczolaku stercza u mężczyzn, chorobą układu moczowego. W przeszłości kamica moczowa uznawana była za chorobę wieku średniego i starszego. Obecnie rozpoznawana jest u coraz młodszych dzieci, nawet w pierwszym kwartale życia. Wielu autorów podkreśla znaczenie poznania czynników ryzyka kamicy układu moczowego. Według niektórych ustalenie ryzyka powstania złogu jest możliwe w 69-100% przypadków. Znajomość czynników ryzyka ma znaczenie dla wyboru właściwego postępowania terapeutycznego. Należą do nich: zaburzenia metaboliczne w zakresie promotorów krystalizacji, nawracające zakażenia układu moczowego, wady układu moczowego, zwłaszcza te z utrudnieniem odpływu moczu, niekorzystny dla danego zaburzenia metabolicznego odczyn moczu, inhibitory krystalizacji. Na proces krystalizacji złogów mają wpływ również inhibitory tej reakcji. Możliwość zastosowania cytrynianów w terapii powoduje, że zainteresowanie tym inhibitorem jest znaczne. W ostatnim czasie w wielu pracach podkreśla się znaczącą rolę czynników genetycznych. Badania nad wariantami genetycznymi kamicy układu moczowego są obecnie dynamicznie prowadzone. Wydaje się, że ich poznanie jest drogą do rozwikłania wielu problemów kamicy w przyszłości.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
4
Pages
298-303
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej WIM w Warszawie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej WIM w Warszawie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej WIM w Warszawie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
 • 1. Stamatelon KK, Francis M.E., Jonem C.A. i wsp.: Time trends in reported prevalence of kidney stones in the United States, 1976-1994. Kidney Int. 2003; 63: 1817-1823.
 • 2. Kretowicz M., Manitius J.: Kamica nerkowa a nadciśnienie tętnicze - wybrane aspekty. Nadciśnienie Tętnicze 2005; 9: 327-334.
 • 3. Serio A., Fraioli F.: Epidemiology of nephrolithiasis. Nephron 1999; 81: 26-30.
 • 4. Gillespie RS., Stapleton F.B.: Nephrolithiasis in children. Pediatrics in Reviev 2004; 25: 131-139.
 • 5. Robertson WG. i wsp.: Possible causes of the changing pattern of the age of onset of urinary stone disease in the UK. W: Rodgers A.L. i wsp. (red.): Book of Proceedings “Urolithiasis 2000”. Cape Town, South Africa, 2000: 211-217.
 • 6. Abdallah M.M., Bissada N.K.: Modified ileal conduit stoma, safety of freeing the mesenteric edge of distal part of ileal conduit. J. Urol. 2007; 178: 1113-1116.
 • 7. Sysa V, Mazurowski W, Baszczyński J. i wsp.: Kamica układu moczowego u dzieci na podstawie analizy materiału klinicznego. Pol. Merkur. Lekarski 2000; 46: 186-187.
 • 8. Ołpiński M., Borówka A., Krzeski T. i wsp.: ESWL u dzieci. Urol. Pol. 1992; 45: 87-91.
 • 9. Jung A.: Kamica układu moczowego - stara choroba, nowe poglądy. Pol. Merkur. Lekarski 2000, 46: 167-169.
 • 10. Kiliś-Pstrusińska K., Zwolińska D., Medyńska A.: Kamica układu moczowego do 4 roku życia. Pol. Merkur. Lekarski 2000; 46: 184-186.
 • 11. Gołąbek B., Słowik M. i wsp.: Etiologia nawrotowej kamicy układu moczowego u dzieci. Med. Wieku Rozwoj. 1998; 1: 71-85.
 • 12. Gilsanz V, Fernal W, Reid B.S. i wsp.: Nephrolithiasis in premature infants. Radiol. 1985; 154: 107-110.
 • 13. Candra S., Verma R: Idiopathic congenital nonobstructive nephrolithiasis: a case report and Review. J. Perinatol. 2004; 3: 196-199.
 • 14. Wieczorkiewicz-Płaza A., Sikora P., Bieniaś B. i wsp.: Leczenie pierwszych epizodów kamicy układu moczowego w materiale własnym. Pol. Merkur. Lekarski 2008; supl. 4, 68: 68-70.
 • 15. Malek RS., Kelalis P.P.: Pediatric nephrolithiasis. J. Urol. 1975; 4: 545-551.
 • 16. Bromber K.: Litotrypsja pozaustrojowa (ESWL) a ureteroskopia (URSL) w leczeniu kamicy dolnego odcinka moczowodu. Przegl. Urol. 2009; 2: 34-36.
 • 17. Milliner D.S., Murphy M.E.: Urolithiasis in pediatric patients. Mayo Clin. Proc. 1993; 68: 241-248.
 • 18. Ackermann D.: Prophylaxis in idiopathic calcium urolithiasis. Urol. Res. 1990; 18 supl. 1: S37-S40.
 • 19. Seftel A., Resnick M.I.: Metabolic evaluation of nephrolithiasis. Urol Clin. North. Am. 1990; 17: 159-169.
 • 20. Eberdt-Gołąbek B.: Badania nad skutecznością leczenia kamicy układu moczowego u dzieci w zależności od jej etiologii. Probl. Med. Wieku Rozw. 1988; 15: 5-64.
 • 21. Harmon E.P., Neal D.E., Thomas R: Pediatric urolithiasis: review of research and current management. Pediatr. Nephrol. 1994; 8: 508-512.
 • 22. Hatch M., Schepers A., Grumberger I., Godeck C.J.: A retrospective analysis of the metabolic status of stone formers in the New York City metropolitan areas. N. Y. State. J. Med. 1991; 91: 196-200.
 • 23. Noe H.N., Stapleton F.B., Jerkins G.R., Roy S. III: Clinical experience with pediatric urolithiasis. J. Urol. 1983; 129: 1166-1168.
 • 24. Rainer D., Leumenn E.P.: Childhood urolithiasis. Helv. Paed. Acta 1980; 35: 301-311.
 • 25. Olszewski S.: Ocena wyników leczenia kamicy układu moczowego u dzieci metodą litotrypsji. Rozprawa doktorska, Warszawa 1996.
 • 26. Wawro A., Zwolińska D., Miler M. i wsp.: Kamica moczowa u dzieci a wady układu moczowego w obserwacji własnej. Pol. Merkur. Lekarski 2000; 46: 182-184.
 • 27. Penido M.G., Diniz J.S., Moreira M.L. i wsp.: Idiopathic hypercalciuria: presentation of 471 cases. J. Pediatr. (Rio J.) 2001; 77: 101-104.
 • 28. Hirszel P.: Kamica nerkowa. W: Orłowski T. (red.): Choroby nerek. PZWL, Warszawa 1997: 501-508.
 • 29. Lewandowski S., Rodgers A.L.: Idiopathic calcium oxalate urolithiasis: risk factors and conservative treatment. Clin. Chim. Acta 2004; 345: 17-34.
 • 30. Reuszl G.S., Dobos M., Byard D. i wsp.: Urinary calcium and oxelate excretion in children. Pediatr. Nephrol. 1995; 9: 39-44.
 • 31. Hoppe B., Jahnen A., Bach D., Hesse A.: Urinary calcium oxalate saturation in healthy infants and children. J. Urol. 1997; 158: 557-559.
 • 32. Robertson WG., Peacock M.: The cause of idiopathic calcium stone disease: hypercalciuria or hyperoxaluria? Nephron 1980; 26: 105-110.
 • 33. Lorenz J.: Sprawozdanie z VI Europejskiego Sympozjum na temat kamicy. Sztokholm - 8-10.06.1995. Urol. Pol. 1995; 4: 348-350.
 • 34. Kok D.J., Papapulos S.E., Bijvoet O.L.M.: Crystal agglomeration is a major element in calcium oxalate urinary stone formation. Kidney Int. 1990; 37: 51-56.
 • 35. Aladjem M., Modan M., Lusky A. i wsp.: Idiopathic hiperkalciuria: a familial generalized renal hyperexcre-tory state. Kidney Int. 1983; 24: 549-554.
 • 36. Aladjem M., Barr J., Lahat E. i wsp.: Renal and absorptive hypercalciuria evidence for renal tubular calcium leak: a metabolic disturbance with varying and interchanging modes of expression. Pediatrics 1996; 97: 216-219.
 • 37. Kimira M., Kudo Y., Takachi R i wsp.: Association between dietary intake and urinary excretion of sodium, potasium, phosphorus, magnesium and calcium. Nippon Eiseigaku Zasshi 2004; 59: 23-26.
 • 38. Gołąbek B., Słowik M., Grabowska M.: Wpływ podaży sodu w diecie na wydalanie wapnia w kamicy nerkowej z idiopatyczną hiperkalciurią. Pol. Merkur. Lekarski 2000; 46: 174-177.
 • 39. Caudarella R, Vescini F., Buffa A. i wsp.: Osteoporosis and urolithiasis. Urol. Int. 2004; 72 supl. 1: 17-19.
 • 40. Leung A.K.C.: Sex differences in UTI in children. Ir. Med. J. 1985; 78: 84.
 • 41. Elliott D., Opas L.M.: Consultation with the specialist: Renal stones. Pediatr. Rev. 1999; 20: 280-282.
 • 42. Griffith D.P., Musher D.M., Itin C.: Urease, the primary cause of infection-induced urinary stones. Invest. Urol. 1976; 13: 346-350.
 • 43. Gleeson M.J., Griffith D.P.: Struvite calculi. Br. J. Urol. 1993; 71: 503-511.
 • 44. David H.S., Lavengood R.W. Jr: Ureteropelvic junction obstruction in nephrolithiasis. An etiologic factor. Urology 1975; 5: 188-190.
 • 45. Raj G.V, Bennett RT., Preminger G.M. i wsp.: The incidence of nephrolithiasis in patients with spinal neural tube defects. J. Urol. 1999; 162: 1238-1242.
 • 46. Jayanthi VR, Arnold P.M., Koff S.A.: Strategies for managing upper tract calculi in young children. J. Urol. 1999; 162: 1234-1237.
 • 47. Donnellan S.M., Bolton D.M.: The impact of contemporary bladder management techniques on struvite calculi associated with spinal cord injury. BJU Int. 1999; 84: 280-285.
 • 48. Gołąbek B., Słowik M.: Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu kamicy z kwasu moczowego. W: Jung A. (red.): Profilaktyka i leczenie kamicy z kwasu moczowego u dzieci. Agama, Warszawa 1995: 20-26.
 • 49. Coe F.L., Strauss A.L., Tembe V i wsp.: Uric acid saturation in calcium nephrolithiasis. Kidney Int. 1980; 17: 662-668.
 • 50. Zmonarski S., Klinger M.: Cytryniany w kamicy nerkowej. Wiad. Lek. 1991; 44: 485-487.
 • 51. Pak C.Y.C.: Citrate and renal calculi: new insights and future directions. Am. J. Kidney Dis. 1991; 17: 420-425.
 • 52. Pak C.Y.C.: Citrate and renal calculi: an update. Miner. Elektrolyte Metab. 1994; 20: 371-377.
 • 53. Kamińska A., Jung A., Piechota W i wsp.: Hipocytraturia u dzieci z kamicą nerkową. Pol. Merkur. Lekarski 2000; 46: 181-182.
 • 54. Rogowska-Kalisz A., Bilińska W, Nowicki M.: Hipocytrynianuria u dzieci z kamicą układu moczowego. Pediatr. Pol. 2004; 2: 135-138.
 • 55. Konopielko Z., Gadomska-Prokop K., Rowińska E. i wsp.: Wpływ metod zapobiegania kamicy układu moczowego na mineralizację i metabolizm kości u dzieci z hiperkal-ciurią. Pediatr. Pol. 1997; 7: 611-619.
 • 56. Zwolińska D., Medyńska A., Kiliś-Pstrusińska K.: Hiperurykozuria u dzieci. Pol. Merkur. Lekarski 2000; 46: 179-180.
 • 57. Jung A., Kamińska A., Samol B., Żuber J.: Rola czynników środowiskowych w rozwoju kamicy układu moczowego. Pol. Merkur. Lekarski 2000; 46: 170-171.
 • 58. Spivacow F.R., Negri A.L., del Valle E.E. i wsp.: Metabolic risk factors in children with kidney stone disease. Pediatr. Nephrol. 2008; 23: 1129-1133.
 • 59. Kamińska A., Sołtyski J., Roszkowska-Blaim M.: Przydatność testu Paka w modyfikacji Stapletona w diagnostyce hiperkalciurii u dzieci. Pol. Merkur. Lekarski 2008; supl. 4: 38-40.
 • 60. Goldfarb D.S., Fischer M.E., Keich Y., Goldberg J.: A twin study of genetic and dietary influences on nephrolithiasis: a report from the Vietnam Era Twin (VET) Registry. Kidney Int. 2005; 67: 1053-1061.
 • 61. Thorleifsson G., Holm H., Edvardsson V. i wsp.: Sequence variants in the CLDN14 gene associate with kidney stones and bone mineral density. Nat. Genet. 2009; 41: 926-930.
 • 62. Lu P., Boros S., Chang Q. i wsp.: The β-glucuronidase klotho exclusively activates the epithelial Ca2+ channels TRPV5 and TRPV6. Nephrol. Dial. Transplant. 2008; 23: 3397-3402.
 • 63. Danpure C.J.: Primary hyperoxaluria type 1 and peroxisome-to-mitochondrion mistargeting of alanine: glyoxylate aminotransferase. Biochimie 1993; 75: 309-315.
 • 64. Leumann E., Hoppe B.: The primary hyperoxaluria. J. Am. Soc. Nephrol. 2001; 12: 1986-1993.
 • 65. Cochat P., Koch Nogueira P.C., Mahmoud M.A. i wsp.: Primary hyperoxaluria in infants: medical, ethical, and economic issues. J. Pediatr. 1999; 135: 746-750.
 • 66. Cramer S.D., Ferree P.M., Lin K i wsp.: The gene encoding hydroxypyruvate reductase (GRHPR) is mutated in patients with primary hyperoxaluria type II. Hum. Mol. Genet. 1999; 8: 2063-2069.
 • 67. Hoppe B., Beck B.B., Milliner D.S.: The primary hyperoxalurias. Kidney Int. 2009; 75: 1264-1271.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a13b65a7-8a57-445f-bd6a-519f89005b54
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.