PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 74 | 60–67
Article title

Study of consumption preferences and frequency of selected vegetables among female students of dietetics

Content
Title variants
PL
Badanie preferencji i częstotliwości spożycia wybranych warzyw wśród studentek dietetyki
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
INTRODUCTION: Nutrition has a major impact on human health. The daily consumption of vegetables has a positive effect on proper functioning of the body. Therefore, vegetables should be a part of the daily diet since they contain vitamins, a significant amount of dietary fiber and other food components necessary for health in its various aspects. The aim of the study was to identify the degree of preference for and frequency of the consumption of selected vegetables among female students of dietetics, which should evolve as the knowledge about human nutrition is broadened. MATERIAL AND METHODS: The research tool was a questionnaire asking about the preferences for and frequency of the consumption of selected vegetables. The study was conducted among female students of dietetics at the Medical University of Silesia. RESULTS: No significant differences were observed between the frequency of consumption of selected vegetables and the preferences regarding their choice, except for kale. The highest degree of preference was given to tomatoes, carrots and cucumbers, which were eaten at least 3–4 times a week. CONCLUSIONS: In the course of studies, no significant changes in female students' preferences for selected vegetables were observed. A significant increase in the frequency of kale consumption was observed in the study group of female students during the course of studies. The most preferred vegetables: tomatoes, carrots, cucumbers, peppers, were also the most frequently consumed vegetables by the study group representatives.
PL
WSTĘP: Sposób odżywiania ma duży wpływ na zdrowie człowieka. Codzienne spożywanie warzyw ma korzystny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Powinny zatem być składnikiem codziennej diety, z uwagi na zawartość witamin, znaczną ilość błonnika pokarmowego oraz inne składniki pożywienia niezbędne dla zdrowia w jego różnych aspektach. Celem badań było określenie stopnia preferencji oraz częstotliwości spożycia wybranych warzyw wśród studentek kierunku dietetyka, które powinno ewoluować w miarę poszerzania wiedzy o żywieniu człowieka. MATERIAŁ I METODY: Narzędziem badawczym była ankieta, w której pytano o preferencje i częstotliwość spożycia wybranych warzyw. Badanie przeprowadzono wśród studentek dietetyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. WYNIKI: Nie wykazano istotnych różnic pomiędzy częstotliwością spożycia wybranych warzyw oraz preferencji wyborów, za wyjątkiem jarmużu. Najwyższy stopień preferencji uzyskały pomidory, marchew, ogórki, które były spożywane co najmniej 3–4 razy w tygodniu. WNIOSKI: Nie obserwowano istotnych zmian preferencji wybranych warzyw wśród studentek w okresie trwania studiów. W badanej grupie studentek zaobserwowano istotny wzrost częstości spożycia jarmużu. Najbardziej preferowanymi i najczęściej spożywanymi warzywami były: pomidory, marchew, ogórki, papryka.
Discipline
Year
Issue
74
Pages
60–67
Physical description
Contributors
 • Department of Human Nutrition, Faculty of Health Sciences in Bytom, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
author
 • Department of Human Nutrition, Faculty of Health Sciences in Bytom, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
author
 • Department of Anaesthesiology and Critical Care, Faculty of Medical Sciences in Zabrze, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 • Department of Emergency Medicine, Faculty of Health in Bytom, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
References
 • 1. Gertig H., Gawęcki J. Żywienie Człowieka – Słownik terminologiczny. PWN. Warszawa 2012.
 • 2. Seń M., Zacharczuk A., Lintowska A. Zachowania żywieniowe studentów wybranych uczelni wrocławskich a wiedza na temat skutków zdrowotnych nieprawidłowego żywienia. Pieleg. Zdr. Publ. 2012; 2(2): 113–123.
 • 3. Czaja J., Rypina M., Lebiedzińska A. Ocena częstotliwości spożycia warzyw i owoców wśród studentów trójmiejskich uczelni. Rocz. Panstw. Zakl. Hig. 2009; 60(1): 35–38.
 • 4. Głodek E., Gil M. Ocena częstotliwości spożycia wybranych źródeł błonnika pokarmowego wśród studentek Uniwersytetu Rzeszowskiego. Bromat. Chem. Toksykol. 2014; 47(1): 18–24.
 • 5. Kierczyńska S. Preferencje w konsumpcji owoców i warzyw na przykładzie studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2010; 12(4): 171–175.
 • 6. Malczyk E., Całyniuk Z., Syc M. Ocena częstości spożycia warzyw i owoców przez studentów uniwersytetu medycznego w Lublinie. Bromat. Chem. Toksykol. 2016; 49(4): 780–787.
 • 7. Jarvinen R., Knekt P., Seppanen R., Teppo L. Diet and brest cancer risk in a cohort of Finnish women. Cancer Lett. 1997; 114(1–2): 251–253, doi: 10.1016/s0304-3835(97)04675-2.
 • 8. Guz J., Dziaman T., Szpila A. Czy witaminy antyoksydacyjne mają wpływ na proces karcynogenezy? Postepy Hig. Med. Dosw. (online) 2007; 61: 185–198.
 • 9. Czerwiecki L. Współczesne poglądy na rolę przeciwutleniaczy roślinnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Rocz. Panstw. Zakl. Hig. 2009; 60(3): 201–206.
 • 10. Igielska-Kalwat J., Gościańska J., Nowak I. Karotenoidy jako naturalne antyoksydanty. Postepy Hig. Med. Dosw. (online) 2015; 69: 418–428, doi: 10.5604/17322693.1148335.
 • 11. Gryszczyńska A., Gryszczyńska B., Opala B. Karotenoidy. Naturalne źródła, biosynteza, wpływ na organizm ludzki. Post. Fitoter. 2011; 2: 127–143.
 • 12. Zalega J., Szostak-Węgierek D. Żywienie w profilaktyce nowotworów. Część III. Diety o właściwościach przeciwnowotworowych Probl. Hig. Epidemiol. 2013; 94(1): 59–70.
 • 13. Jarosz M. Normy żywienia dla populacji polskiej. Instytut Żywności i Żywienia. Warszawa 2017.
 • 14. Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K. Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2012.
 • 15. IŻŻ: Zasady zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Instytut Żywności i Żywienia. 2009, http://www.izz.waw.pl/index.php [dostęp: 10.09.2009].
 • 16. Buczak A. Zachowania żywieniowe gimnazjalistów i studentów w kontekście wpływu społecznego. Med. Og. Nauki Zdr. 2013; 19(2): 116–122.
 • 17. Gawęcki J. Roszkowski W. Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. PWN. Warszawa 2018.
 • 18. Trojan N., Satora P. Probiotyki i ich potencjalne właściwości antyoksydacyjne. Post. Mikrobiol. 2017; 56(1): 18–27.
 • 19. Wojtanowska-Rzytki M. Rola naturalnych antyoksydantów w profilaktyce chorob cywilizacyjnych. Farm. Przegl. Nauk. 2009; 1: 23–27.
 • 20. Bujko J., Myszkowska-Ryciak J., Nitka I. Ocena spożycia składników mineralnych wśród studentów SGGW w Warszawie. Żyw. Człow. Metab. 2005; 32(1 cz. 1): 655–659.
 • 21. Cieślik E., Kościej A. Kwas foliowy – występowanie i znaczenie. Probl. Hig. Epidemiol. 2012; 93(1): 1–7.
 • 22. Grembecka M., Szefer P., Dybek K., Gurzyńska A. Ocena zawartości wybranych biopierwiastków w warzywach Rocz. Panstw. Zakl. Hig. 2008; 59(2): 179–186.
 • 23. Rao A.V., Agarwal S. Bioavailability and in vivo antioxidant properties of lycopene from tomato products and their possible role in the prevention of cancer. Nutr. Cancer 1998; 31: 199–203.
 • 24. Nowak K., Żmudzińska-Żurek B. Pomidory – najlepsze źródło likopenu. Przem. Spoż. 2009; 63(6): 26–29.
 • 25. Kopec R.E., Riedel K.M., Harrison E. H., Curley R.W.J., Hruszkewycz D.P., Clinton S.K., Schwartz S.J. Identification and quantification of apolycopenals in fruits, vegetables, and human plasma. J. Agric. Food Chem. 2010; 58(6): 3290–3296, doi: 10.1021/jf100415z.
 • 26. Murawska A. Zmiany w spożyciu warzyw w Polsce w kontekście zrównoważonej konsumpcji. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2016; 18(3): 262–267.
 • 27. Kucharska A., Oleksiak N., Sińska B., Zegan M., Michota-Katulska E. Warzywa i owoce źródłem witamin i składników mineralnych w diecie studentek dietetyki. Bromat. Chem. Toksykol. 2016; 49(2): 145–151.
 • 28. Szczepańska J., Wądołowska L., Słowińska M. A., Niedźwiedzka E., Biegańska J. Ocena częstości spożycia wybranych źródeł błonnika pokarmowego oraz ich związku z masą ciała studentów. Bromat. Chem. Toksykol. 2010; 43(3): 382–390.
 • 29. Wolski T., Karwat I.D., Najda A. Kontaminacja i suplementacja żywności a zdrowie. Post. Fitoter. 2005; 1–2: 35–41.
 • 30. Poniewierka E. Dietetyka oparta na dowodach. Med. Pharm. Polska. Wrocław 2016.
 • 31. Kwiecień M., Winiarska-Mieczan A. Czosnek jako zioło kształtujące właściwości prozdrowotne. Probl. Hig. Epidemiol. 2011; 92(4): 810–812.
 • 32. Hamułka J., Wawrzyniak A., Piątkowska D., Górnicka M. Ocena spożycia żelaza, witaminy B12 i folianów w grupie kobiet w wieku prokreacyjnym. Rocz. Panstw. Zakl. Hig. 2011; 62(3): 263–270.
 • 33. Zdrojewicz Z., Kosowski W., Stebnicki M., Stebnicki M. Jarmuż – stare, a zapomniane warzywo. Med. Rodzinna 2016; 19(1): 21–26.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a0f21f37-a496-4bba-9cc8-e40068e54502
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.