PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 2 | 88-95
Article title

Wrażliwość sensoryczna a identyfikacja i ocena hedoniczna bodźców zapachowych

Content
Title variants
EN
Sensory sensitivity and identification and hedonic assessment of olfactory stimuli
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Conducted research had an exploratory character. It was focused on connections between temperament and olfactory functioning – in particular, identification and affective assessment of olfactory stimuli. Main research question dealt with potential correlations between sensory sensitivity (dimension of temperamental questionnaire FCZ‑KT) with declarative and objective ability to identify presented odours and their assessment. Fifty four schoolgirls from one of the Warsaw secondary schools participated in the research and they were asked for filling in the FCZ‑KT questionnaire and evaluating each of 16 smell samples. Analyses revealed a significant positive correlation between declared familiarity and accurate odours’ identification (odours that were subjectively known were recognized more accurately than unknown) and a positive correlation between declared familiarity and affective assessment (odours that were known were assessed as more pleasant than unknown). Sensory sensitivity was not correlated neither with declarative nor real ability to identify smells,however sensory sensitivity was positively correlated with affective assessment (the higher scores on sensory sensitivity dimension, the more pleasantly assessed odours in general). Analyses revealed a number of connections between other dimensions of FCZ‑KT questionnaire (perseverance, liveliness, stamina) and the ability (both objective and subjective) to correctly identify odours which were most difficult to recognize. Completed project might be perceived as a starting point for further research concerning relationships between temperament, olfactory functioning, and food preferences among patients diagnosed with eating disorders such as anorexia nervosa, bulimia nervosa, and obesity.
PL
Przeprowadzony projekt badawczy miał charakter eksploracyjny. Dotyczył związków temperamentu z funkcjonowaniem zmysłu powonienia, w szczególności – identyfikacją i oceną afektywną zapachów. Podstawowe pytania badawcze dotyczyły ewentualnych związków wrażliwości sensorycznej (jeden z wymiarów kwestionariusza temperamentu FCZ‑KT) z deklarowaną i faktyczną umiejętnością identyfikacji prezentowanych zapachów oraz ich oceną hedoniczną. W badaniu uczestniczyły 54 uczennice szkoły gimnazjalnej, które były proszone o wypełnianie kwestionariusza FCZ‑KT oraz ocenienie każdej z 16 próbek zapachowych. Przeprowadzone analizy wykazały istotną dodatnią korelację między średnią deklarowaną znajomością zapachów a ich faktyczną znajomością (zapachy subiektywnie znane były identyfikowane trafniej od nieznanych) oraz między średnią deklarowaną znajomością zapachów a ich oceną hedoniczną (znane zapachy były oceniane przez badane jako bardziej przyjemne). Nie wykazano związków wymiaru Wrażliwości Sensorycznej z deklarowaną i faktyczną znajomością zapachów, z drugiej strony wymiar ten był dodatnio skorelowany z oceną hedoniczną (wyższe wyniki na wymiarze Wrażliwości Sensorycznej współwystępowały z generalnie przyjemniejszym postrzeganiem zapachów). Badanie ujawniło szereg istotnych zależności pomiędzy wymiarami Perseweratywności, Żwawości i Wytrzymałości a rozpoznawaniem zapachów najtrudniejszych (zarówno subiektywnie, jak i obiektywnie) do zidentyfikowania. Zrealizowany projekt ma stanowić punkt wyjścia do badań dotyczących związków temperamentu z funkcjonowaniem zmysłu powonienia, a także preferencjami żywnościowymi u osób z diagnozą zaburzeń odżywania, między innymi jadłowstrętu psychicznego, żarłoczności psychicznej oraz w grupie osób otyłych.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
2
Pages
88-95
Physical description
Contributors
author
  • Wydział Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Oddział Psychiatrii Wieku Rozwojowego SPDSK w Warszawie
  • Wydział Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
  • Wydział Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
  • Wydział Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
References
  • 1. Psychologia węchu i pamięci węchowej. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
  • 2. Gabassi P.G., Zanuttini L.: Self‑monitoring and identification of olfactory dimensions. Percept. Mot. Skills 1992; 75: 787‑795.
  • 3. Pause B.M., Ferstl R., Fehm‑Wolfsdorf G.: Personality and olfactory sensitivity. J. Res. Pers. 1998; 32: 510‑518.
  • 4. Koelega H.S.: Sex differences in olfactory sensitivity and the problem of the generality of smell acuity. Percept. Mot. Skills 1994; 78: 203‑213.
  • 5. Zawadzki B., Strelau J.: Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu (FCZ‑KT). Podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 1997.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a0947a6f-d2a5-461c-9431-93e9b32b088e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.