PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 7 | 82-92
Article title

Braci Śniadeckich poglądy na meteoryty

Content
Title variants
EN
Brothers Śniadecki’s about meteorites opinions
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Brothers: Jan Śniadecki (1756–1830) and Jędrzej Śniadecki (1768–1838) were prominent Polish scientists. They were Wilnius University professors. There were also meteorites in the circle of their interests.
Discipline
Year
Volume
7
Pages
82-92
Physical description
Contributors
References
 • Dobrowolski T.J., 1938, Jędrzej Śniadecki – wielki uczony i obywatel (1768–1838), Sprawy szkolne na Śląsku, IV, 4, s. 45–51.
 • Dobrzycki J., 1990, Jan Śniadecki, Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 53, s. 15–17.
 • Drzewiński F., 1825, Jeografia fizyczna oraz Gnomonika dla gymnazyów na klassę pierwszą i dla szkół powiatowych na klassę czwartą, Wilno.
 • Dziewulski W., 1977, Historia Obserwatorium Astronomicznego w Wilnie (1753–1876), maszynopis, Inst. Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN, Warszawa.
 • Иностранцев А. А., 1869, Исследованне Брагинского метеорита, Записки Минералного Об-ва., T. IV, c. 307.
 • Иванов Л. Л., 1911, Еще о так называемом Брагинском метеорите, Ежегодник по Геологи и Минералоги Росии, Т. ХШ; в. 3-4, с. 111-113.
 • Kosiński J., 2013, Ignacy Horodecki – jeden z zapomnianych pionierów meteorytyki, Acta Societatis Metheoriticae Polonorum, 4, s. 55–70.
 • Laugier A., 1824, Analyse de deux Météorites, Annales de chimie et de physique, 25, ser. 2, s. 219–221.
 • Marvin U., 2006. Meteorites in history: an overview from the Renaissance to the 20th century.[w:] G.J.H. McCall, A.J. Bowden, R.J. Howart (red.), The History of Meteoritics and KeyMeteorite Collections: Fireballs, Falls and Finds. Geological Society, Specjal Publications 256, London, s. 15–71.
 • Mikulski Z., 2004, Jan Śniadecki i 200-lecie jego „Jeografii”, Przegląd Geofizyczny, XLIX, z. 3–4, s. 163–167.
 • Rybka E., Rybka P., 1983, Historia astronomii w Polsce, tom II, Wrocław.
 • Staszewski J., 1966, Historia nauki o Ziemi w zarysie, Warszawa.
 • Szyfman L., 1960, Jędrzej Śniadecki. Przyrodnik-filozof, Warszawa.
 • Śniadecki J., 1804, Jeografia czyli opisanie matematyczne i fizyczne Ziemi, Warszawa.
 • Śniadecki J., 1809, Jeografia czyli opisanie matematyczne i fizyczne Ziemi, (wyd. II, popr.), Wilno.
 • Śniadecki J., 1818, Jeografia czyli opisanie matematyczne i fizyczne Ziemi, (wyd. III, popr.), Wilno.
 • Śniadecki J., 1822, O żelazie meteorycznem Rzeczyckiem. Dziennik Wileński, I, 4, s. 481–506.
 • Śniadecki J., 1838, Jeografia czyli opisanie matematyczne i fizyczne Ziemi, (wyd. IV) [w:] Dzieła Jana Śniadeckiego, t. VII, Warszawa.
 • Świeżawski L., 1900, Jędrzej Śniadecki. Jego żywot, naukowe i społeczne stanowisko, Petersburg.
 • Wrzosek A., 1903, Listy Jędrzeja Śniadeckiego do księcia Adama Czartoryskiego, kuratora Wileńskiego Okręgu Naukowego, Odbitka z „Krytyki Lekarskiej”, Warszawa.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a07d9ca0-4eb8-4d24-8481-eb1b70ac312c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.