Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2016 | 3 | 3 | 180-184

Article title

Ocena funkcjonalna widzenia u dzieci w aspekcie przygotowania do rehabilitacji wzroku

Authors

Content

Title variants

EN
Functional vision assessment in children as part of the preparation for low vision rehabilitation therapy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rehabilitacja wzroku u dziecka jako forma terapii i usprawniania procesu widzenia opiera się na założeniu, że umiejętność widzenia nie jest nam dana, lecz wyuczona. Proces rozwoju widzenia przebiega etapowo. Rehabilitacja ma pomóc osiągnąć kolejne etapy. Do podjęcia działań rehabilitacyjnych konieczna jest ocena poziomu resztek widzenia, nazywana oceną funkcjonalną. Dostarcza ona także informacji o czynnikach zewnętrznych, które można modyfikować i odpowiednio dostosowywać w procesie rehabilitacji.
EN
Vision rehabilitation in children, as a form of therapy and vision improvement process, is based on the assumption that the ability to see is not given to us, but instead it is something that can be learnt and acquired. Vision development process consists of some stages. Rehabilitation is designed to help achieve the consecutive stages. To begin rehabilitation activities, it is necessary to assess the level of residual vision, and the assessment is called functional vision assessment. Functional assessment provides information on the external factors that can be influenced and duly adjusted in the course of rehabilitation.

Discipline

Publisher

Journal

Year

Volume

3

Issue

3

Pages

180-184

Physical description

Contributors

author
 • 1. Ośrodek Okulistyki Klinicznej SPEKTRUM we Wrocławiu. 2. Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu

References

 • 1. Duckman R. Visual Development, Diagnosis, and Treatment of the Pediatric Patient. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, USA 2006: 1-5.
 • 2. Walkiewicz M. Funkcjonalna ocena wzroku i proces wspomagania rozwoju widzenia u dzieci słabo widzących. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 2002: 55-57, 79-83.
 • 3. Walkiewicz-Krutak M. Funkcjonowanie wzrokowe małych dzieci słabo widzących. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2009: 14-15, 58-59, 65, 74-75, 96-97.
 • 4. Grzyb E, Łośko E, Połomska M, Urbańska H. Poradnik dla nauczycieli i rodziców dzieci z dysfunkcją wzroku. DRUKPRESS, Kraków 1998: 19-29.
 • 5. Majewski T. Tyflopedagogika rozwojowa. Psychologia dzieci niewidomych i słabo widzących. Wydawnictwo tyflopedagogiczne PZN, Warszawa 2002: 133-322.
 • 6. Corn A. Model funkcjonowania wzrokowego słabo widzących. Materiały Tyflologiczne nr 7. Polski Związek Niewidomych, Warszawa 1991: 12-23.
 • 7. Hyvärinen L. Assessment of visually impaired infants. Ophthalmol Clin North Am 1994; 7(2): 219-225.
 • 8. Kubatko-Zielińska A, Krzystkowa KM, Pociej-Żero M. Badanie ostrości wzroku u małych dzieci metodą „preferential looking”. Klin Oczna 1993; 5: 180-182.
 • 9. Dutton G, Bax M. Visual impairment in children due to damage to the brain. Mac Keith Press, London 2010: 130-133.
 • 10. Białoskórska J. Diagnoza i usprawnianie funkcjonowania wzrokowego w pierwszym roku życia dziecka. W: Rewalidacja. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa 1997; 1: 22-29.
 • 11. Walczak G. Metody i formy wczesnej rehabilitacji dzieci z uszkodzonym wzrokiem. Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Warszawa 2000: 78.
 • 12. Maureen AD. Ocena i modyfikacje otoczenia dla osób słabo widzących. Zeszyty Tyflopedagogiczne nr 20. Polski Związek Niewidomych, Warszawa 2002: 9-10.
 • 13. Topor I, Rosenblum LP, Hatton DD. Visual Conditions and Functional Vision. Early Intervention Issues. The University of North Carolina, USA 2004: 214-216.
 • 14. Ganesh S, Sethi S, Srivastav S, et al. Impact of low vision rehabilitation on functional vision performance of children with visual impairment. Oman J Ophthalmol 2013; 6(3): 170-173.
 • 15. Barraga NC, Morris JE. Program rozwijania umiejętności posługiwania się wzrokiem. WSPS–PZN, Warszawa 1989 i 1997: 1-11.
 • 16. Rutkowska I, Bednarczuk G, Molik B, et al. Balance Functional Assessment in People with Visual Impairment. J Hum Kinet 2015; 48: 99-109.

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-a06474b2-e8e6-4a46-9449-44a520f13b24
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.