PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 12 | 3 | 239-244
Article title

Gruczołowy rak szyjki macicy czy rak endometrium – trudności w diagnostyce

Content
Title variants
EN
Glandular cancer of the cervix or endometrial cancer – difficulties in diagnostics
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
According to the epidemiological data, a tendency for rising cervical adenocarcinoma morbidity, especially among young women, has recently been observed. The efficacy of routinely used screening methods in detecting glandular precancerous lesions is significantly lower than in planoepithelial lesions. Many authors emphasize a worse outcome in cervical adenocarcinoma patients when compared with the patients with squamous cell cancer. Endometrial cancer is one of the most common gynecologic malignancies in Poland – affecting menopausal women. An early symptom of this cancer is an abnormal bleeding pattern in women of childbearing age or bleeding after menopause. The selection of the type and methods of endometrial cancer treatment are crucial factors influencing the final effectiveness of treatment. The article presents a case report – patient (age 31) who after cervical conization was diagnosed with cervical adenocarcinoma. Based on the diagnosis, the patient was qualified to Wertheim’s operation (radical hysterectomy with pelvic lymphadenectomy with paracervical tissue). There were no complications during or after surgery. The final histopathological report proved endometrial clearcell adenocarcinoma. We discussed diagnostic difficulties and the recommended treatment for both types of cancer. We should also remember that the final pathology report determines postoperative treatment.
PL
Jak wynika z danych epidemiologicznych, w ostatnim czasie obserwuje się wzrost częstości występowania raka gruczołowego szyjki macicy, szczególnie u młodych kobiet. Skuteczność rutynowo stosowanych metod przesiewowych w wykrywaniu zmian prekursorowych jest w przypadku adenocarcinoma zdecydowanie niższa niż w przypadku zmian płaskonabłonkowych. Wielu autorów zwraca uwagę na mniej korzystne przeżycia chorych na raka gruczołowego w porównaniu z chorymi na raka płaskonabłonkowego. Rak trzonu macicy jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych u kobiet w Polsce; dotyczy głównie pacjentek w wieku około- i pomenopauzalnym. Wczesne objawy tego nowotworu to nieprawidłowy schemat krwawień z dróg rodnych u kobiet w wieku reprodukcyjnym lub krwawienie po menopauzie. Skuteczność walki z rakiem endometrium zależy od wyboru rodzaju i sposobu leczenia. W pracy przedstawiono opis przypadku 31-letniej pacjentki, u której po konizacji szyjki macicy rozpoznano raka gruczołowego szyjki macicy. Ze względu na powyższy wynik histopatologiczny pacjentkę zakwalifikowano do operacji sposobem Wertheima. Zabieg i przebieg pooperacyjny bez powikłań. Ostateczny wynik histopatologiczny wskazywał na raka gruczołowego jasnokomórkowego trzonu macicy (adenocarcinoma clarocellulare). Na podstawie zaprezentowanego opisu przypadku omówiono trudności diagnostyczne dotyczące różnicowania raków gruczołowych szyjki i trzonu macicy oraz prawidłowe sposoby postępowania w obu typach nowotworów. Należy mieć na uwadze, że ostateczny wynik histopatologiczny wpływa na postępowanie pooperacyjne.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
3
Pages
239-244
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej, I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jacek Suzin
 • Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej, I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jacek Suzin
 • Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej, I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jacek Suzin
 • NZOZ Diagnostyka Consilio, Łódź
author
 • Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej, I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jacek Suzin
 • Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej, I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jacek Suzin
References
 • 1. Caserta D., Bordi G., Scarani S., Moscarini M.: Endometrial adenocarcinoma in a young woman. Eur. J. Gynaecol. Oncol. 2013; 34: 179-182.
 • 2. Sierecki A.R., Gudipudi D.K., Montemarano N., Del Priore G.: Comparison of endometrial aspiration biopsy techniques: specimen adequacy. J. Reprod. Med. 2008; 53: 760-764.
 • 3. Korkmazer E., Solak N., Ostunyurt E.: Hysteroscopic assessment of postmenopausal endometrial thickening. Prz. Menopauzalny 2014;13: 330-333.
 • 4. Paszkowski T., Radomański T.: Rak gruczołowy szyjki macicy -rola profilaktyki pierwotnej. Prz. Menopauzalny 2008; 3: 144-147.
 • 5. Sobczuk A.: Leczenie rozrostów endometrium - kiedy nie operować. Prz. Menopauzalny 2011; 4: 295-301.
 • 6. Khoury T., Tan D., Wang J. i wsp.: Inclusion of MUC1 (Ma695) in a panel of immunohistochemical markers is useful for distinguishing between endocervical and endometrial mucinous adenocarcinoma. BMC Clin. Pathol. 2006; 6: 1.
 • 7. Gottwald L., Sęk P., Kubiak R.: Efektywność zastosowania techniki mikromacierzy tkankowych do oceny ekspresji receptorów estrogenowych i progesteronowych w gruczolakoraku endometrioidalnym endometrium - doniesienie wstępne. Ginekol. Pol. 2012; 83: 342-346.
 • 8. Esheba G.E.: ProExC is a novel marker for distinguishing between primary endometrial and endocervical adenocarcinomas. J. Egypt. Natl Canc. Inst. 2013; 25: 87-93.
 • 9. Han C.P., Lee M.Y., Kok L.F. i wsp.: Adding the p16(INK4a) marker to the traditional 3-marker (ER/Vim/CEA) panel engenders no supplemental benefit in distinguishing between primary endocervical and endometrial adenocarcinomas in a tissue microarray study. Int. J. Gynecol. Pathol. 2009; 28: 489-496.
 • 10. Setiawan V.W., Yang H.P., Pike M.C. i wsp.: Type I and II endometrial cancers: have they different risk factors? J. Clin. Oncol. 2013;31: 2607-2618.
 • 11. Magne N., Chargari C., Levy A. i wsp.: Clear cell adenocarcinoma of the female genital tract: long-term outcome and fertility aspects after brachytherapy aimed at a conservative treatment. Int. J. Gynecol. Cancer 2012; 22: 1378-1382.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a04716db-7f87-43ca-899b-5bfe8e27c109
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.