PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 67 | 1 | 23–27
Article title

Dobór wózków dla niepełnosprawnych w polskich i zagranicznych badaniach naukowych

Content
Title variants
EN
Wheelchair selection in Polish and foreign research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł koncentruje się na badaniach nad doborem wózków dla niepełnosprawnych, w tym wózków aktywnych, rozwijanych od początku lat 80. XX wieku. Badanie obejmuje skróconą historię wózków dla niepełnosprawnych i wózków aktywnych, determinanty postępu w tej dziedzinie, efekty ich użytkowania oraz kierunki rozwoju. Autorka przedstawia własne rozwiązanie problemu doboru wózków dla niepełnosprawnych, w tym wózków aktywnych.
EN
The focus of the paper is on the research into the selection of wheelchairs, including active wheelchairs, which has been conducted since the beginning of the 1980s. The research involves: a brief history, determinants of progress in wheelchairs and active wheelchairs, the effect of using wheelchairs and developmental tendencies. The author recommends her own solution to the problem of selecting wheelchairs, including active wheelchairs.
Discipline
Year
Volume
67
Issue
1
Pages
23–27
Physical description
Contributors
 • Klinika Rehabilitacji 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ ul. Powstańców Warszawy 5 85-681 Bydgoszcz tel. 72 588 99 09
References
 • 1. Mikołajewska E. Niepełnosprawność i rehabilitacja – wczoraj, dziś, jutro. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2010; 4: 102–131.
 • 2. Mikołajewska E. Neurorehabilitacja. Zaopatrzenie ortopedyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2009.
 • 3. Mikołajewska E. Przyjazny dom: Problemy osób na wózku. Mag. Pielęg. Położ. 2006; 5: 29.
 • 4. Przeździak B. Zaopatrzenie rehabilitacyjne. ViaMedica. Gdańsk 2003.
 • 5. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Koncepcja taksonomii aktywnych wózków dla niepełnosprawnych. Medicina Sportiva Practica 2010; 11(3): 46–50.
 • 6. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Studium budowy wózka aktywnego na przykładzie wózka do rugby na wózkach. Medicina Sportiva Practica 2010; 11(3): 39–45.
 • 7. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Automatyzacja wózków dla niepełnosprawnych. Acta Bio-Opt. Inform. Med. 2010; 1: 13–14.
 • 8. Sprzęt szpitalny i rehabilitacyjny. Red. J. Marciniak, A. Szewczenko. Wyd. Politechniki Śląskiej. Gliwice 2003.
 • 9. Tasiemski T. Usprawnianie po urazach rdzenia kręgowego. Trening samoobsługi i techniki jazdy wózkiem inwalidzkim. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2001.
 • 10. Sydor M. Wybór i eksploatacja wózka inwalidzkiego. Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu. Poznań 2003.
 • 11. Mikołajewska E. Wózki dla niepełnosprawnych. Prakt. Fizjoter. Rehab. 2010; 5: 34–37.
 • 12. Mikołajewska E. Wózek aktywny – zasady doboru. Acta Bio-Opt. Inform. Med. 2010; 3: 228–229
 • 13. Mikołajewska E. Właściwy dobór wózka inwalidzkiego aktywnego. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2009; 4: 101, 107.
 • 14. Mikołajewska E. Wózki dla niepełnosprawnych. Mag. Pielęg. Położ. 2006; 10: 22.
 • 15. Sydor M., Zabłocki M. Wybrane problemy doboru i konfiguracji wózka inwalidzkiego z napędem ręcznym. Fizjoter. Pol. 2006; 2: 172–177.
 • 16. Sydor M., Zabłocki M. Znaczenie przepływowej informacji w systemowej procedurze wyboru wózka inwalidzkiego. www.au.poznan.pl/sdwtd/ /sydor/sydor_zablocki_znaczenie_2004.pdf (dostęp: 11.09.2011 r.).
 • 17. MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine) http://www. ncbi.nlm.noh.gov/pubmed (dostęp: 11.09.2011 r.).
 • 18. Gaal R.P., Rebholtz N., Hotchkiss R.D. i wsp. Wheelchair rider injuries: causes and consequences for wheelchair design and selection. J. Rehabil. Res. Dev. 1997; 34: 58–71.
 • 19. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Zastosowania automatyki i robotyki w wózkach dla niepełnosprawnych i egzoszkieletach medycznych. Pomiary Automatyka Robotyka 2011; 5: 58–64.
 • 20. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Wybrane rozwiązania automatyki i robotyki w wózkach dla niepełnosprawnych. Post. Rehabil. 2011; 1: 11–18.
 • 21. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Tworzenie nowej dziedziny nauki – zintegrowane rozwiązania dla niepełnosprawnych, ciężko chorych i w podeszłym wieku. Post. Rehabil. 2011; 2: 33–36.
 • 22. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Exoskeletons in neurological diseases – current and potential future applications. Adv. Clin. Exp. Med. 2011; 20(2): 227–233.
 • 23. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Wheelchair development from the perspective of physical therapists and biomedical engineers. Adv. Clin. Exp. Med. 2010; 19(6): 771–776.
 • 24. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Neurorehabilitacja XXI wieku. Techniki teleinformatyczne. Wyd. Impuls. Kraków 2011.
 • 25. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Egzoszkielet jako szczególna forma robota – zastosowania cywilne i wojskowe. Kwartalnik Bellona 2011; 1: 160–169.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a03b1a5e-1267-4442-99dd-6a2dbbf76ac8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.