PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 14 | 1 | 69–77
Article title

Analiza zakażeń syncytialnym wirusem oddechowym u dzieci w wieku do 24. miesiąca życia, hospitalizowanych w Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego na przełomie lat 2016 i 2017

Content
Title variants
EN
An analysis of respiratory syncytial virus infections in children up to 24 months old hospitalised in the Department of Paediatrics, Paediatric Nephrology and Allergology of the Military Institute of Medicine between 2016 and 2017
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Syncytialny wirus oddechowy (RSV) jest najczęstszym patogenem wywołującym zapalenia oskrzelików i zapalenia płuc u dzieci do 24. miesiąca życia. Zakażeniu tym wirusem ulega 90% dzieci do 2. roku życia, przy czym najczęściej zainfekowane zostają dzieci w wieku między 6. tygodniem a 6. miesiącem życia. Szczyt zachorowań przypada na miesiące zimowe (styczeń i luty). Przebieg zakażenia RSV jest zazwyczaj łagodny, ale tylko u 1% dzieci pozostaje bezobjawowy. Zakażenie może dotyczyć wszystkich pięter układu oddechowego. Najczęściej mamy do czynienia z łagodnymi postaciami nieżytowymi górnych dróg oddechowych, niewymagającymi hospitalizacji. Zapalenie oskrzelików (bronchiolitis) rozwija się u około 10% zakażonych dzieci. Zakażenie wirusem RSV odpowiada za 17–20% wszystkich hospitalizacji dzieci w wieku niemowlęcym. Długoterminowe badania dowodzą związku zakażeń RSV z zaburzeniami wentylacji typu obturacyjnego w pierwszej dekadzie życia. Nie wykazano jednak w tym wypadku jednoznacznego związku przyczynowo-skutkowego. Przypuszcza się, że infekcja RSV może jedynie ujawniać dzieci z genetyczną predyspozycją do tego rodzaju odpowiedzi. W niniejszej pracy poddano analizie przebieg zakażenia RSV w grupie 71 dzieci w wieku do 24. miesiąca życia. Zwrócono uwagę na czynniki ryzyka zakażenia, wiek pacjentów, rozkład płci w badanej grupie, liczbę zachorowań w poszczególnych miesiącach, wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych, rodzinne i osobnicze obciążenie atopią. Podjęto dyskusję na temat leczenia lekami wziewnymi, konieczności rozszerzania diagnostyki i wykonywania badań dodatkowych w trakcie infekcji.
EN
Respiratory syncytial virus (RSV) is the most common pathogen causing bronchiolitis and pneumonia in children up to 24 months old. The virus infects 90% of children within the first 2 years of life, with the highest infection rates in children aged between 6 weeks and 6 months. The majority of cases occur in winter (January and February). Although RSV infection is usually mild, only 1% of children are asymptomatic. All levels of the respiratory system may be affected. Usually mild upper respiratory infections not requiring hospitalisation are observed. About 10% of infected children develop bronchiolitis. RSV infection is the cause of 17–20% of all infantile hospitalisations. Long-term studies have demonstrated a relationship between RSV and obstructive ventilatory disorders in the first decade of life. However, no clear cause and effect relationship was found in this case. It is supposed that RSV infection may only reveal the genetic predisposition to this type of response in children. The aim of the study was to analyse the course of RSV infection in a group of 71 children up to 24 months old. Attention was paid to risk factors, patient’s age, gender distribution in the study group, the number of cases in each month, laboratory and imaging findings as well as family and individual history of atopy. We also discussed the use of inhaled medications, the need for extended diagnosis and accessory testing during infection.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
1
Pages
69–77
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska
 • Klinika Pediatrii Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska
 • Klinika Pediatrii Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska
References
 • 1. Chrobak E, Machura E, Wrzask M et al.: Przebieg zakażeń RSV u hospitalizowanych niemowląt i małych dzieci. Przegl Lek 2011; 68: 63–67.
 • 2. Deshpande S, Northern V: The clinical and health economic burden of respiratory syncytial virus disease among children under 2 years of age in a defined geographical area. Arch Dis Child 2003; 88: 1065–1069.
 • 3. Yorita KL, Holman RC, Sejvar JJ et al.: Infectious disease hospitalizations among infants in the United States. Pediatrics 2008; 121: 244–252.
 • 4. Rudkowski Z: Zakażenia RSV (respiratory syncytial virus) u małych dzieci nadal bardzo częste i niebezpieczne. Available from: www.imed.pl/index.php?PAGE=telegram&TEL_CUR_ ID=139&retum=archives.
 • 5. Kulus M, Wójtowicz A, Krenke K: Zakażenia RSV i rhinowirusami a astma oskrzelowa u dzieci. Alergia 2005; 3: 6–8.
 • 6. Panitch HB, Callahan CW Jr, Schidlow DV: Bronchiolitis in children. Clin Chest Med 1993; 14: 715–731.
 • 7. Swingler GG, Hussey GD, Zwarenstein M: Duration of illness in ambulatory children diagnosed with bronchiolitis. Arch Pediatr Adolesc Med 2000; 154: 997–1000.
 • 8. Andrade MA, Hoberman A, Glustein J et al.: Acute otitis media in children with bronchiolitis. Pediatrics 1998; 101: 617–619.
 • 9. Hall CB, Powell KR, Schnabel KC et al.: Risk of secondary bacterial infection in infants hospitalized with respiratory syncytial viral infection. J Pediatr 1988; 113: 266–271.
 • 10. Bilavsky E, Shouval DS, Yarden-Bilavsky H et al.: A prospective study of the risk for serious bacterial infections in hospitalized febrile infants with or without bronchiolitis. Pediatr Infect Dis J 2008; 27: 269–270.
 • 11. Pelletier AJ, Mansbach JM, Camargo CA Jr et al.: Direct medical costs of bronchiolitis hospitalizations in the United States. Pediatrics 2006; 118: 2418–2423.
 • 12. Chevret L, Mbieleu B, Essouri S et al.: [Bronchiolitis treated with mechanical ventilation: prognosis factors and outcome in a series of 135 children]. Arch Pediatr 2005; 12: 385–390.
 • 13. Hryniewicz W, Albrecht P, Radzikowski A et al. (eds.): Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego. Narodowy Instytut Leków, Warszawa 2016: 99–107.
 • 14. Rapid-VIDITEST RSV, firma VIDIA, ulotka od producenta.
 • 15. Ochoa Sangrador C, González de Dios J; Grupo de Revisión del Proyecto aBREVIADo (BRonquiolitis-Estudio de Variabilidad, Idoneidad y ADecuación): [Consensus conference on acute bronchiolitis (II): epidemiology of acute bronchiolitis. Review of the scientific evidence]. An Pediatr (Barc) 2010; 72: 222.e1–222.e26.
 • 16. Ralston SL, Lieberthal AS, Meissner HC et al.; American Academy of Pediatrics: Clinical practice guideline: the diagnosis, management, and prevention of bronchiolitis. Pediatrics 2014; 134: e1474–e1502.
 • 17. Poets CF: When do infants need additional inspired oxygen? A review of the current literature. Pediatr Pulmonol 1998; 26: 424–428.
 • 18. Patel H, Platt R, Lozano JM et al.: Glucocorticoids for acute viral bronchiolitis in infants and young children. Cochrane Database Syst Rev 2004; (3): CD004878.
 • 19. Gonzales R, Malone DC, Maselli JH et al.: Excessive antibiotic use for acute respiratory infections in the United States. Clin Infect Dis 2001; 33: 757–762.
 • 20. Stein RT, Sherrill D, Morgan WJ et al.: Respiratory syncytial virus in early life and risk of wheeze and allergy by age 13 years. Lancet 1999; 354: 541–545.
 • 21. Sigurs N, Bjarnason R, Sigurbergsson F et al.: Respiratory syncytial virus bronchiolitis in infancy is an important risk factor for asthma and allergy at age 7. Am J Respir Crit Care Med 2000; 161: 1501–1507.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a0249c7f-66ca-4232-bebd-5bd0c350aebd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.