PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 11 | 2 | 111-114
Article title

Hemikraniektomia i hipotermia w leczeniu udaru niedokrwiennego mózgu

Content
Title variants
EN
Hemicraniectomy and hypothermia in the treatment of ischaemic stroke
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Udar mózgu stanowi trzecią co do częstości, po chorobach serca i nowotworach, przyczynę zgonów oraz najczęstszą przyczynę trwałej niesprawności u osób powyżej 40. roku życia. Złośliwy zespół z zakresu unaczynienia tętnicy środkowej mózgu (MCA) cechuje się bardzo złym rokowaniem, w którym śmiertelność sięga 80% przy standardowym sposobie postępowania leczniczego. Leczenie farmakologiczne nie jest zwykle skuteczne w terapii tego zespołu. Niekiedy zaleca się również inne metody, takie jak leczenie neurochirurgiczne lub stosowanie hipotermii. Hemikraniektomia polega na zdjęciu fragmentu pokrywy czaszki w celu umożliwienia swobodnego powiększania się obrzękniętej tkanki mózgowej i obniżenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Zbiorcza analiza trzech europejskich randomizowanych badań wieloośrodkowych wykazała, że hemikraniektomia w złośliwym udarze mózgu z rejonu unaczynienia MCA może zwiększyć szansę przeżycia i poprawić stan funkcjonalny pacjentów poddanych temu zabiegowi w ciągu 48 godzin od wystąpienia pierwszych objawów. Pojęciem hipotermii określa się ciepłotę ciała poniżej 35°C. W leczeniu może znaleźć zastosowanie jedynie hipotermia łagodna do umiarkowanej, co oznacza, że ciepłota ciała powinna mieścić się w przedziale 34-32°C. Niektóre badania wskazują, iż hipotermia do 33°C stosowana przez 72 godziny pozwala zmniejszyć śmiertelność chorych do 44%. Stosowanie hemikraniektomii i hipotermii może w znaczący sposób wpływać na zmniejszenie śmiertelności i poprawienie stanu funkcjonalnego pacjentów z ciężkim udarem niedokrwiennym mózgu. Należy jednak mieć świadomość, że dotychczasowe wyniki badań są często niewystarczające i istnieje potrzeba przeprowadzenia dalszych dużych badań klinicznych.
EN
Stroke constitutes the third cause of deaths and the most frequent cause of disability of patients above 40 years old. The malignant middle cerebral artery infarction is associated with high mortality when standard treatment is applied, so the new methods of treatment are searched. Apart from pharmacological treatment the surgical treatment and hypothermia are recommended lately. Hemicraniectomy is a surgical method of treatment where a part of cranium is removed what decreases the intracranial pressure. The analysis of three European randomised clinical trials suggests that hemicraniectomy performed within 48 hours after stroke significantly reduced mortality and improved functional outcome in patients after a surgical decompression. Hypothermia is a condition in which body temperature drops below 35.0°C. It is suggested that only mild hypothermia can give the neuroprotective effect. It means that the temperature of the body should be hold between 34-32°C. Some clinical trials showed that mild hypothermia used during 72 hours after stroke can reduce mortality up to 44%. In the last decade some randomised clinical trials have shown that hemicraniectomyand mild hypothermia are effective in the malignant middle cerebral artery (MCA) territory infarction and significantly reduce mortality and disability in patients with brain oedema. There is however not enough data so far and more randomised controlled clinical trials are needed to confirm the efficacy of those methods of stroke treatment.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
111-114
Physical description
Contributors
 • Oddział Kliniczny Propedeutyki Neurologicznej z Pododdziałem Udarowym, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, WSS. im. M. Kopernika
 • Oddział Kliniczny Propedeutyki Neurologicznej z Pododdziałem Udarowym, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, WSS. im. M. Kopernika
 • Oddział Kliniczny Propedeutyki Neurologicznej z Pododdziałem Udarowym, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, WSS. im. M. Kopernika
References
 • 1. Mendel T.: Złośliwy zespół tętnicy środkowej mózgu. Neurol. Neurochir. Pol. 2005; 39: 366-371.
 • 2. Ng L.K., Nimmannitya J.: Massive cerebral infarction with severe brain swelling: a clinicopathological study. Stroke 1970; 1: 158-163.
 • 3. Hacke W., Schwab S., Horn M. i wsp.: ‘Malignant’ middle cerebral artery territory infarction: clinical course and prognostic signs. Arch. Neurol. 1996; 53: 309-315.
 • 4. Heinsius T., Bogousslavsky J., van Melle G., Regli F.: Large infarcts in the middle cerebral artery territory. Etiology and outcome patterns. Neurology 1998; 50: 341-350.
 • 5. Postępowanie w udarze mózgu. Aktualne (2003) zalecenia European Stroke Initiative.
 • 6. Mayer S.A.: Hemicraniectomy: a second chance on life for patients with space-occupying MCA infarction. Stroke 2007; 38: 2410-2412.
 • 7. Czernicki Z.: Leczenie neurochirurgiczne chorób niedokrwiennych mózgu. Terapia 2005; 10: 18-21.
 • 8. Vahedi K., Hofmeijer J., Juettler E. i wsp.; DECIMAL, DESTINY, and HAMLET investigators: Early decompressive surgery in malignant infarction of the middle cerebral artery: a pooled analysis of three randomised controlled trials. Lancet Neurol. 2007; 6: 215-222.
 • 9. Vibbert M., Mayer S.A.: Early decompressive hemicraniectomy following malignant ischemic stroke: the crucial role of timing. Curr. Neurol. Neurosci. Rep. 2010; 10: 1-3.
 • 10. Kasner S.E., Demchuk A.M., Berrouschot J. i wsp.: Predictors of fatal brain edema in massive hemispheric ischemic stroke. Stroke 2001; 32: 2117-2123.
 • 11. Oppenheim C., Samson Y., Manaï R. i wsp.: Prediction of malignant middle cerebral artery infarction by diffusionweighted imaging. Stroke 2000; 31: 2175-2181.
 • 12. Busto R., Dietrich W.D., Globus M.Y. i wsp.: Small differences in intraischemic brain temperature critically determine the extent of ischemic neuronal injury. J. Cereb. Blood Flow Metab. 1987; 7: 729-738.
 • 13. Hypothermia after Cardiac Arrest Study Group: Mild therapeutic hypothermia to improve the neurologic outcome after cardiac arrest. N. Engl. J. Med. 2002; 346: 549-556.
 • 14. Chopp M., Knight R., Tidwell C.D. i wsp.: The metabolic effects of mild hypothermia on global cerebral ischemia and recirculation in the cat: comparison to normothermia and hyperthermia. J. Cereb. Blood Flow Metab. 1989; 9: 141- -148.
 • 15. Wojewódzka-Żelezniakowicz M., Czaban S.L., Chabielska E., Ładny J.R.: Contemporary views on the use of therapeutic hypothermia in clinical practice. Postępy Nauk Med. 2009; 1: 57-62.
 • 16. Thorn W., Scholl H., Muldener B.: Metabolic processes in brain and heart in ischemia and anoxia in normal and reduced body temperature. Pflugers Arch. 1957; 266: 42-44.
 • 17. Weinrauch V., Safar P., Tisherman S. i wsp.: Beneficial effect of mild hypothermia and detrimental effect of deep hypothermia after cardiac arrest in dogs. Stroke 1992; 23: 1454-1462.
 • 18. Krieger D.W., De Georgia M.A., Abou-Chebl A. i wsp.: Cooling for acute ischemic brain damage (cool aid): an open pilot study of induced hypothermia in acute ischemic stroke. Stroke 2001; 32: 1847-1854.
 • 19. Mariak Z., Łysoń T., Rudzyński W.: Hipotermia jako czynnik neuroprotekcyjny. Neurol. Neurochir. Pol. 2004; 38: 51-54.
 • 20. Steiner T., Ringleb P., Hacke W.: Treatment options for large hemispheric stroke. Neurology 2001; 57 (supl. 2): S61-S68.
 • 21. Schwab S., Steiner T., Aschoff A. i wsp.: Early hemicraniectomy in patients with complete middle cerebral artery infarction. Stroke 1998; 29: 1888-1893.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9fd6ce96-335a-449e-9ee1-5d4f25e6af9c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.