PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 4 | 275–278
Article title

Udar mózgu przebiegający pod postacią zespołu tętnicy Percherona. Opis przypadku

Content
Title variants
EN
Stroke in the form of artery of Percheron syndrome. Case report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tętnica Percherona jest rzadkim wariantem anatomicznym unaczynienia, w którym przyśrodkowe części obu wzgórz i przyśrodkowa część śródmózgowia zaopatrywane są przez odgałęzienia pojedynczego naczynia krwio­nośnego odchodzącego od jednej z tętnic tylnych mózgu, najczęściej w jej odcinku proksymalnym. Tętnicy tej nadano nazwę jej odkrywcy, który w 1966 roku po raz pierwszy opisał ten wariant anatomiczny. Według opraco­wanej przez niego klasyfikacji u człowieka istnieją cztery typy unaczynienia wzgórz, a tętnica Percherona stanowi typ IIb. Proces patologiczny w obrębie tętnicy Percherona (najczęściej w przebiegu choroby małych naczyń lub zatorowości kardiogennej) może prowadzić do udaru powodującego triadę charakterystycznych objawów: upośle­dzenie pionowych ruchów gałek ocznych, zaburzenia pamięci i zaburzenia świadomości. Nagłe pojawienie się wymienionych objawów klinicznych może sugerować udar mózgu w zakresie unaczynienia tętnicy podstawnej, a nie tętnicy Percherona, jednakże rokowanie w tym drugim przypadku jest znacznie lepsze. W niniejszej pracy przedstawiamy przypadek pacjenta z obustronnym udarem niedokrwiennym wzgórz w przebiegu prawdopodobnie zatorowości kardiogennej tętnicy Percherona.
EN
The artery of Percheron is a rare anatomical variant in which the medial parts of both thalami and the medial part of mesencephalon are supplied by branches of a common trunk deriving from the proximal section of one of the poste­rior cerebral arteries. The artery was given its name after her discoverer, who was the first to describe this anatomic variant in 1966. According to his classification in human brain there are four types of arterial supply of thalami and the artery of Percheron is the variant IIb. Pathologic process involving artery of Percheron (in most cases in course of small vessels disease or cardiogenic embolism) may lead to stroke giving typical triad of symptoms: abnormal ver­tical eye movements, memory and consciousness disturbances. Sudden onset of these symptoms may suggest the basilar artery syndrome, but prognosis in Percheron’s artery syndrome is more favourable. In our paper we present a case of a patient with bilateral thalami stroke probably due to cardiogenic embolism of the artery of Percheron.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
4
Pages
275–278
Physical description
Contributors
author
 • Katedra i Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
author
 • Katedra i Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Katedra i Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Katedra i Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Katedra i Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Neuropatologii Doświadczalnej i Klinicznej, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, PAN
References
 • 1. Percheron G.: Etude anatomique du thalamus de l‘homme adulte et de sa vascularisation arterielle. Thèse de Médecine, Paris 1966.
 • 2. Percheron G.: Arteries of the human thalamus. I. Artery and polar thalamic territory of the posterior communicating artery. Rev. Neurol. (Paris) 1976; 132: 297–307.
 • 3. Percheron G.: Arteries of the human thalamus. II. Artery and polar thalamic territory of the posterior communicating artery. Rev. Neurol. (Paris) 1976; 132: 309–324.
 • 4. Kumral E., Evyapan D., Balkir K., Kutluhan S.: Bilateral tha­lamic infarction. Clinical, etiological and MRI correlates. Acta Neurol. Scand. 2001; 103: 35–42.
 • 5.Jiménez Caballero P.E.: Bilateral paramedian thalamic artery infarcts: report of 10 cases. J. Stroke Cerebrovasc. Dis. 2010; 19: 283–289.
 • 6. Carrera E., Michel P., Bogousslavsky J.: Anteromedian, cen­tral, and posterolateral infarcts of the thalamus: three variant types. Stroke 2004; 35: 2826–2831.
 • 7. Schmahmann J.D.: Vascular syndromes of the thalamus. Stroke 2003; 34: 2264–2278.
 • 8. Lazzaro N.A., Wright B., Castillo M. i wsp.: Artery of Perche­ron infarction: imaging patterns and clinical spectrum. AJNR Am. J. Neuroradiol. 2010; 31: 1283–1289.
 • 9. Wang J., Fu X., Jiang C. i wsp.: Bilateral paramedian thalam­ic infarction initially presenting as a convulsive seizure. Case Rep. Neurol. Med. 2013; 2013: 704952.
 • 10. Kostanian V., Cramer S.C.: Artery of Percheron thrombolysis. AJNR Am. J. Neuroradiol. 2007; 28: 870–871.
 • 11. Raphaeli G., Liberman A., Gomori J.M., Steiner I.: Acute bilateral paramedian thalamic infarcts after occlusion of the artery of Percheron. Neurology 2006; 66: E7.
 • 12.Greving J.P., Schonewille W.J., Wijman C.A. i wsp.; BASICS Study Group: Predicting outcome after acute basilar artery occlusion based on admission characteristics. Neurology 2012; 78: 1058–1063.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9fd4a261-398a-405d-be5e-de78d767ad03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.