PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 2 | 121-123
Article title

Zakażenia układu moczowego u noworodków

Content
Title variants
EN
Urinary tract infections in neonates
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Urinary tract is a frequent location of infection among children, this also applies to neonatal period. The prevalence of urinary tract infections (UTI) ranges from 0.1% to 1% among newborns born on time with a normal weight, about 10% among patients with a low birth weight and 4 to 25% in premature newborns. There are several defence mechanisms protecting against the development of UTI. The most significant microorganisms responsible for developing UTI among neonates are: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, Staphylococcus aureus, Enterococcus spp., Proteus spp., Streptococcus agalactiae, Chlamydia trachomatis and Candida albicans. Chlamydia trachomatis is also playing an important role in these kind of infections. The most frequent is occurrence of E. coli. In the neonatal period UTI is usually hematogenous or developed by the continuity of the reproductive tract of the mother. Nosocomial infections are also play a significant role in spreading microorganisms in this age group. Diagnosis UTI among newborns is difficult because of the nonspecific clinical representation. The course of the disease can vary from asymptomatic and mild to very severe and fully-blown. The diagnostic process should include markers of inflammation (i.e. leukocytosis, C-reactive protein and OB), urinalysis, urine culture and abdominal sonography. Other advanced diagnostic methods such as voiding cystourethrography and renal scintigraphy are chosen individually. Popularity of prenatal ultrasound tests has resulted in earlier detection of urinary abnormalities that constitute 20% of all birth defects. Antibiotics are a treatment of choice in urinary tract infections among neonates. Intensity of treatment depends on general state of the newborn, clinical symptoms and laboratory findings. The following antibiotic prophylaxis is recommended until completion of all diagnostic tests. A history records of urinary tract infections in a neonatal period is an indication for a specialist nephrological care, and often an urological care in the future.
PL
Układ moczowy jest częstym miejscem lokalizacji zakażeń u dzieci, również u noworodków. Częstość występowania zakażeń układu moczowego (ZUM) wynosi 0,1‑1% u noworodków urodzonych o czasie z prawidłową masą ciała oraz około 10% wśród pacjentów z niską masą urodzeniową i 4‑25% u urodzonych przedwcześnie. Istnieje szereg mechanizmów obronnych przed rozwojem ZUM. Wśród drobnoustrojów wywołujących ZUM u noworodków istotną rolę odgrywają: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, Staphylococcus aureus, Enterococcus spp., Proteus spp., Streptococcus agalactiae, Chlamydia trachomatis oraz Candida albicans. Duże znaczenie w etiologii ZUM ma zakażenie Chlamydia trachomatis. Najczęstszym czynnikiem etiologicznym ZUM jest E. coli. W okresie noworodkowym do rozwoju ZUM może dochodzić drogą krwiopochodną lub przez ciągłość z dróg rodnych matki. Ważną rolę odgrywają zakażenia szpitalne. Rozpoznanie ZUM u noworodka jest trudne z uwagi na niecharakterystyczny obraz kliniczny. Przebieg choroby może być bardzo gwałtowny lub skryty oraz skąpo- lub bogatoobjawowy. W diagnostyce ZUM u noworodków należy uwzględnić: wykładniki stanu zapalnego we krwi (leukocytoza, ↑OB, ↑CRP), wynik badania ogólnego moczu i posiewu moczu oraz badanie ultrasonograficzne układu moczowego. Dalsza diagnostykę – cystografię mikcyjną, scyntygrafię nerek – wykonuje się według indywidualnych wskazań. Upowszechnienie prenatalnych badań USG przyczyniło się do jeszcze wcześniejszego wykrywania wad układu moczowego, które stanowią 20% wszystkich wad wrodzonych. Antybiotykoterapia jest postępowaniem z wyboru w leczeniu ZUM u noworodków. Intensywność leczenia zależy od stanu ogólnego noworodka, objawów klinicznych i wyników badań laboratoryjnych. Do czasu zakończenia diagnostyki układu moczowego zaleca się profilaktykę przeciwbakteryjną. Przebycie zakażenia układu moczowego w okresie noworodkowym jest w przyszłości wskazaniem do opieki nefrologicznej, a często również urologicznej.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
121-123
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej WIM w Warszawie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej WIM w Warszawie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej WIM w Warszawie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
 • 1. Gadomski A.: Niesterydowe leki przeciwzapalne w domowej apteczce . Medycyna Rodzinna 2006; 2: 33-40.
 • 2. Krawczyk-Wasilewska A. , Kuncewicz E Sobieska M. , Samborski W:. Ocena skuteczności fizykoterapii w uśmierzaniu bólu towarzyszącego reumatoidalnemu zapaleniu stawów. Nowa Med. 2007; 4: 74-79.
 • 3. Łuczak J., Kotlińska-Lemieszek A.: Praktyczne zasady leczenia bólu w 10 wybranych sytuacjach klinicznych opracowane na podstawie „A guide to symptom relief in advanced disease”, 1998, Hochland & Hochland Ltd. Cheschire, UK, autorstwa Clauda F. B . Regnard i Sue Tempest, zmodyfikowane za zgodą autorów. Nowa Med. 2001; 5-6.
 • 4. Mika T: Elektroterapia . PZWL, Warszawa 2001.
 • 5. Mika T: Fizykoterapia . PZWL, Warszawa 2006.
 • 6. Nowotny J . : Podstawy fizjoterapii . Cz . II . Podstawy metodyczne i technika wykonywania niektórych zabiegów. Wyd. Kasper, Kraków 2004.
 • 7. Spodaryk K , Bromboszcz J.: Fizykoterapia - potrzeba badań naukowych. Rehabilitacja Medyczna 2004; 8: 8-14.
 • 8. Straburzyńska-Lupa A., Straburzyński G.: Fizjoterapia. PZWL, Warszawa 2004: 481-492.
 • 9. Cameron M . H. : Physical Agents in Rehabilitation . From Research to Practice. WB Saunders Company; 1999: 435-436.
 • 10. Chłopicki S., Gryglewski RJ.: W poszukiwaniu lepszej aspiryny. Medycyna po Dyplomie 2000; 2: 4-11.
 • 11. Dobrogowski J., Dutka J.: Leczenie przewlekłego bólu w narządzie ruchu. Nowa Med. 2003; 2: 73-81.
 • 12. Dyszkiewicz A., Opara J., Gaździk T.: Monitorowanie leczenia zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego z zastosowaniem niesterydowego leku przeciwzapalnego i żelu na bazie naturalnego komponentu olejkowo-eterycznego . Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2006; 2: 210-218 .
 • 13. Dyszkiewicz A. , Opara J . , Gazdzik T. i wsp .: Monitorowanie leczenia zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego przy pomocy liczbowych wyznaczników asymetrii postawy ciała. W: Franek A.: Nowoczesna elektroterapia. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2001.
 • 14. Opara J.: Bóle krzyża plagą społeczną. Twój Magazyn Medyczny 2003; 13: 28-34.
 • 15. Rycerski W , Opara J : Retum to gainful work by patients suffering from lumbar discopafhy after rehabilitation within me framework ofan insurance prevention programme. Neurologie & Rehabilitation 2002; 6: 291-294.
 • 16. Vane J . R , Botting R M.: Inhibition of prostaglandin synthesis as a mechanism of action for aspirin-like drugs . W: Vane J R , Botting J , Botting R : Improved Non-steroid Anti-inflammatory Drugs Kluwer Academic Press, 1996: 1-28 .
 • 17. Żabówka M.: Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych - rola fizjoterapii w zapobieganiu leczeniu operacyjnemu Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2010; 12: 46
 • 18. Dyszkiewicz A., Zielosko B., Wakulicz-Deja A., Wróbel Z.: Jednoczesna akwizycja wielopoziomowo sprzężonych parametrów organizmu krokiem do wyższej swoistości wnioskowania diagnostycznego. MPM, Krynica Górska 2004.
 • 19. Godek P. : Proces diagnostyczny w praktyce osteopaty na przykładzie zespołów bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2011; 14: 10.
 • 20. Groen G.J . , Baljet B . , Drukker J.: Nerves end nerve plexuses of the human vertebral column. Am . J . Anat. 1990; 188: 289-296
 • 21. Kokot F.: Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych. PZWL, Warszawa 1990.
 • 22. Saint-Maurice C., Muller A., Meynadier J.: Ból, diagnostyka, leczenie, prewencja . Gebethner i S-ka, Warszawa 1998.
 • 23. Walton J. (red . ): Brain’s Diseases of the Nervous System . Oxford University Press, Oxford 1977: 407-408 .
 • 24. Villemure C , Bushnell M C : Cognitive modulation of pain: how do attention and emotion influence pain processing? Rehabilitacja Medyczna 2003; 7: 60-63 .
 • 25. Dega W; Marciniak W , Szulc A (red . ): Ortopedia i rehabilitacja. T. I. , PZWL, Warszawa 2003: 133 .
 • 26. Dyszkiewicz A., Wróbel Z.: Elektromechaniczne procedury diagnostyki i terapii w rehabilitacji. W: Nałęcz M.: Problemy biocybernetyki i inżynierii biomedycznej. Warszawa 2002.
 • 27. Janiszewski M. , Talar J Jonoforeza naklofenowa w rehabilitacji pacjentów z rzs. Med. Man. 1999; 3: 52-53.
 • 28. Kahn J .: Elektroterapia . Zasady i zastosowanie . PZWL, Warszawa 2002
 • 29. Konarska I .: Medycyna fizykalna . PZWL, Warszawa 1974.
 • 30. Mikuła W, Kiwerska-Jagodzińska K.: Rola rehabilitacji w leczeniu pacjentów po urazach narządu ruchu. Medycyna Rodzinna 2002; 5: 188-190.
 • 31. Łazowski J.: Podstawy fizykoterapii. AWF, Wrocław 2002.
 • 32. Samborski W. , Ponikowska I . : Choroby reumatyczne - standardy leczenia w medycynie uzdrowiskowej . Balneologia Polska 2005; 1-2: 14-23 .
 • 33. Szczepański L.: Reumatyzm. Reumatologia 2009; 47: 177-181.
 • 34. Hilgier M. : Niech wreszcie nie boli! Nowa Medycyna 2002; 5 .
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9fc9775d-b352-4e64-80d6-8e3616f2b0b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.