PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | XXIII | 4 |
Article title

Dyskalkulia rozwojowa – deficyt wiadomości matematycznych czy umiejętności arytmetycznych – od rozważań terminologicznych do praktyki diagnostycznej

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Trudności w nauce matematyki to problem dotykający około 40% uczniów, a nieścisłości terminologiczne i problemy w obszarze diagnozy są w tym zakresie ogromne. W prezentowanej pracy podjęto próbę ujednolicenia terminologii poprzez zdefiniowanie podstawowych pojęć – zdolności numerycznych, umiejętności arytmetycznych oraz wiadomości matematycznych. Przedstawiono również autorski Model Rozwoju kompetencji Matematycznych. Celem przeprowadzonych analiz było sprawdzenie, czy uczniowie z dyskalkulią wykazują zaburzenia zdolności numerycznych i umiejętności arytmetycznych czy też deficyt w zakresie wiedzy z zakresu pojęć matematycznych. Badania przeprowadzone zostały wśród 111 uczniów w wieku 11-12 lat, z rozpoznaniem (1) dyskalkulii rozwojowej, (2) izolowanej dysleksji oraz (3) mieszanych zaburzeń uczenia się. W badaniach wykorzystano test kalkulia III oraz podtesty Arytmetyka i Wiadomości zaczerpnięte ze skali Inteligencji Wechslera dla Dzieci (WIsC-R). niższy iloraz i wiek matematyczny, a także zaobserwowane niedojrzałe strategie liczenia i szacowania pozwoliły z dużym prawdopodobieństwem wskazać na deficyt w zakresie zdolności numerycznych, a także zaburzenie umiejętności arytmetycznych w grupie dzieci z izolowaną dyskalkulią.
Contributors
References
Document Type
undetermined
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9fbd2d22-6c53-42b6-a094-e9cb41dc8b1d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.