PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 72 | 5–8
Article title

The relationship between splenic length in healthy children from the Eastern Anatolia Region and sex, age, body height and weight

Authors
Content
Title variants
PL
Zależność pomiędzy długością śledziony a płcią, wiekiem, wzrostem i wagą u dzieci zdrowych z regionu Wschodniej Anatolii
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Purpose: The normal limits of spleen size must be known in order for pathological changes to be noticed. The aim of this retrospective study is to determine the normal limits of spleen size in healthy children and to reveal their relation to sex, age, body height and weight. Patients and methods: Three hundred and ten children (150 girls and 160 boys) between 0–16 years of age in Eastern Anatolia Region who had normal spleen ultrasound appearances were included in this study. The greatest longitudinal distance of the spleen from the dome to the tip (splenic length) measured at the hilum in the coronal plane was obtained by ultrasonography. Results: There was no significant difference between the sexes in children. Also, no statistically significant differences were found between the two sexes in any age group for splenic length (t-test, p > 0.05). Therefore, all data were rearranged without being separated according to sex. The correlation analysis has shown a positive and significant correlation between splenic length and age, body height, and weight, with high correlation coefficients (r > 0.80). Splenic length showed the strongest correlation with body height. Conclusion: In children clinically suspected of organomegaly, splenic length can be used to assess organ size. The presented data can be applied to routine ultrasonography examinations.
PL
Cel: Znajomość zakresu prawidłowych wymiarów śledziony jest konieczna by móc rozpoznać zmiany patologiczne. Celem niniejszego retrospektywnego badania było ustalenie prawidłowego przedziału wymiarów śledziony u dzieci zdrowych oraz poznanie ich zależności z płcią, wiekiem, wzrostem i wagą. Materiał i metody: Badaniem objęto trzysta dziesięcioro dzieci w wieku 0-16 lat ze Wschodniej Anatolii, u których badanie ultrasonograficzne wykazało prawidłowy obraz śledziony. W badaniu ultrasonograficznym rejestrowano maksymalną odległość pomiędzy biegunem dolnym a górnym śledziony, mierzoną we wnęce w płaszczyźnie czołowej Wyniki: Nie stwierdzono istotnych różnic w wielkości śledziony w zależności od płci. Nie stwierdzono również statystycznie istotnych różnic w długości śledziony pomiędzy płciami w którejkolwiek zbadanych grup wiekowych (test t-Studenta, p > 0,05). Z tego względu wszystkie dane zostały ostatecznie przedstawione bez podziału ze względu na płeć. Analiza korelacji wykazała dodatnią i istotną statystycznie zależność pomiędzy długością śledziony a wiekiem, wzrostem oraz wagą, przy wysokich współczynnikach korelacji (r > 0,80). Długość śledziony wykazała najsilniejszą korelację ze wzrostem/długością ciała. Wnioski: Długość śledziony jest parametrem pomocnym w ocenie wielkości śledziony u pacjentów z podejrzeniem organomegalii. Dane przedstawione w niniejszym artykule mogą być wykorzystywane jako wartości referencyjne w rutynowych badaniach ultrasonograficznych. Artykuł w wersji polskojęzycznej jest dostępny na stronie http://jultrason.pl/index.php/wydawnictwa/volume-18-no-72
Discipline
Year
Volume
18
Issue
72
Pages
5–8
Physical description
Contributors
 • Department of Radiology, Bakirkoy Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
References
 • 1. Megremis SD, Vlachonikolis IG, Tsilimigaki AM: Spleen length in childhood with US: Normal values based on age, sex, and somatometric parameters. Radiology 2004; 231: 129–134.
 • 2. Prassopoulos P, Cavouras D: CT assessment of normal splenic size in children. Acta Radiol 1994; 35: 152–154.
 • 3. Safak AA, Simsek E, Bahcebasi T: Sonographic assessment of the normal limits and percentile curves of liver, spleen, and kidney dimensions in healthy school-aged children. J Ultrasound Med 2005; 24: 1359–1364.
 • 4. De Odorico I, Spaulding KA, Pretorius DH, Lev-Toaff AS, Bailey TB, Nelson TR: Normal splenic volumes estimated using three-dimensional ultrasonography. J Ultrasound Med 1999; 18: 231–236.
 • 5. Watanabe Y, Todani T, Noda T, Yamamoto S: Standard splenic volume in children and young adults measured from CT images. Surg Today 1997; 27: 726–728.
 • 6. Guibaud L: [Sonography of the pediatric abdomen: pancreas and spleen]. J Radiol 2001; 82: 755–763.
 • 7. Capaccioli L, Stecco A, Vanzi E, Brizzi E: Ultrasonographic study on the growth and dimensions of healthy children and adults organs. Ital J Anat Embryol 2000; 105: 1–50.
 • 8. Eze CU, Agwu KK, Ezeasor DN, Agwuna KK, Aronu AE: Sonographic determination of spleen to left kidney ratio among Igbo school age children of south east Nigeria. Afr Health Sci 2014; 14: 246–254.
 • 9. Niederau C, Sonnenberg A, Müller JE, Erckenbrecht JF, Scholten T, Fritsch WP: Sonographic measurements of the normal liver, spleen, pancreas, and portal vein. Radiology 1983; 149: 537–540.
 • 10. Konuş OL, Ozdemir A, Akkaya A, Erbaş G, Celik H, Işik S: Normal liver, spleen, and kidney dimensions in neonates, infants, and children: evaluation with sonography. AJR Am J Roentgenol 1998; 171: 1693–1698.
 • 11. Saraç K, Kutlu R, Yakinci C, Durmaz Y, Baysal T, Özgen Ü: Sonographic evaluation of liver and spleen size in school-age children. Turk J Med Sci 2000; 30: 187–190.
 • 12. Thapa NB, Shah S, Pradhan A, Rijal K, Pradhan A, Basnet S: Sonographic assessment of the normal dimensions of liver, spleen, and kidney in healthy children at tertiary care hospital. Kathmandu Univ Med J (KUMJ) 2015; 13: 286–291.
 • 13. Warnakulasuriya DTD, Peries PPUC, Rathnasekara YAC, Jayawardena KATM, Upasena A, Wickremasinghe AR: Ultrasonographic parameters of the liver, spleen and kidneys among a cohort of school children in Sri Lanka. BMC Pediatr 2017; 17: 192.
 • 14. Rosenberg HK, Markowitz RI, Kolberg H, Park C, Hubbard A, Bellah RD: Normal splenic size in infants and children: sonographic measurements. AJR Am J Roentgenol 1991; 157: 119–121.
 • 15. Dittrich M, Milde S, Dinkel E, Baumann W, Weitzel D: Sonographic biometry of liver and spleen size in childhood. Pediatr Radiol 1983; 13: 206–211.
 • 16. Ehimwenma O, Tagbo MT: Determination of normal dimension of the spleen by ultrasound in an endemic tropical environment. Niger Med J 2011; 52: 198–203.
 • 17. Poddar U, Jagadisan B: Measuring liver and spleen by ultrasonography. Indian Pediatr 2010; 47: 475–476.
 • 18. Dhingra B, Sharma S, Mishra D, Kumari R, Pandey RM, Aggarwal S: Normal values of liver and spleen size by ultrasonography in Indian children. Indian Pediatr 2010; 47: 487–492.
 • 19. Soyupak SK, Narli N, Yapicioğlu H, Satar M, Aksungur EH: Sonographic measurements of the liver, spleen and kidney dimensions in the healthy term and preterm newborns. Eur J Radiol 2002; 43: 73–78.
 • 20. Tanna NA, Ambiye MV, Tanna VA, Joshi HA: Ultrasonic measurement of normal splenic size in infants and children in paediatric Indian population. Natl J Community Med 2012; 3: 529–533.
 • 21. Ezeofor SN, Obikili EN, Anyanwu GE, Onuh AC, Mgbor SO: Sonographic assessment of the normal limits of the spleen in healthy school children in South-East Nigeria. Niger J Clin Pract 2014; 17: 484–488.
 • 22. Schlesinger AE, Edgar KA, Boxer LA: Volume of the spleen in children as measured on CT scans: normal standards as a function of body weight. AJR Am J Roentgenol 1993; 160: 1107–1109.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9f6068f9-3332-4b38-9574-7a20cc54100f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.