PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 11 | 4 | 259-261
Article title

Doświadczanie choroby nowotworowej przez pacjentów z chorobami psychicznymi: schizofrenią oraz dużą depresją – doniesienie wstępne

Content
Title variants
EN
The experience of neoplastic disease by schizophrenic and depressive patients – a pilot study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: W codziennej praktyce psychiatrycznej mamy do czynienia z chorymi psychicznie, którzy także cierpią na schorzenia onkologiczne. Uwagę autorów pracy zwraca odmienne przeżywanie choroby nowotworowej przez chorych psychicznie, które ma polegać na hierarchizacji problemów onkologicznych poniżej innych, związanych z chorobą psychiczną czy z innymi obszarami funkcjonowania czy zainteresowań. Cel: Celem pracy była ocena przeżyć związanych z chorobą nowotworową występującą u dwóch osób ze schizofrenią i jednej z dużą depresją. Autorzy pracy odwołują się do koncepcji Antoniego Kępińskiego dotyczącej postrzegania ciała przez chorych psychicznie, także w odniesieniu do układu czasoprzestrzeni. Metoda: Metodą pracy była ocena przeżyć związanych z chorobą nowotworową dokonana na podstawie swobodnej rozmowy z chorymi. Wyniki: Badane osoby w swobodnej rozmowie spontanicznie nie poruszyły kwestii choroby nowotworowej, a nakierowanie ich na ten temat nie spowodowało zmiany dotychczasowego przebiegu rozmowy ani stanu emocjonalnego pacjentów – nastąpił powrót do tematów wyjściowych w rozmowie. Wnioski: W ciężkich chorobach psychicznych, jakimi są schizofrenia i duża depresja (endogenna), występuje odmienne postrzeganie problemów ciała, niż ma to miejsce u osób nieobciążonych chorobą psychiczną.
EN
Introduction: In everyday psychiatric practice we deal with mentally ill patients who also suffer from oncological diseases. As the authors of this study, we focus our attention on different experiencing of neoplastic diseases by mentally ill patients. Such behaviour should be based on hierarchization of oncological problems which they perceive as minor problems compared to the other – associated with the psychiatric disease, or different areas of functioning or interests. Aim: The aim of the study was to evaluate the experiences related to the neoplastic disease occurring in two schizophrenic persons and one with major depression. We refer to Antoni Kępinski’s concept regarding the body perception by the mentally ill patients, also in relation to the time and space system. Method: The study method was based on free and easy conversations with the patients. Results: The studied persons did not bring up the problem of neoplastic disease in the casual, free conversation. After their attention had been directed into this issue, neither the course of the talk nor their previous emotional state were changed, they just returned to the initial subject of the conversation. Conclusions: In severe psychiatric diseases, such as schizophrenia or major (endogenous) depression, a different perception of bodily problems occurs, as compared to persons not affected by any mental disease.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
4
Pages
259-261
Physical description
Contributors
 • Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko‑Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kierownik: dr hab. n. med. Piotr W. Gorczyca
 • Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko‑Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kierownik: dr hab. n. med. Piotr W. Gorczyca
 • Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko‑Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kierownik: dr hab. n. med. Piotr W. Gorczyca
 • Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko‑Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kierownik: dr hab. n. med. Piotr W. Gorczyca
 • Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko‑Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kierownik: dr hab. n. med. Piotr W. Gorczyca
author
 • NZOZ Sigma BI
References
 • 1. Kępiński A.: Schizofrenia. PZWL, Kraków 1992.
 • 2. Kępiński A.: Lęk. PZWL, Warszawa 1987.
 • 3. Beck U., Giddens A., Lash S.: Modernizacja refleksyjna. PWN, Warszawa 2009.
 • 4. Urry J.: Socjologia mobilności. PWN, Warszawa 2009.
 • 5. Laing R.D.: Podzielone ”ja”. Rebis, Warszawa 1999.
 • 6. Bettelheim B.: The Informed Heart. London 1970.
 • 7. Moini B., Levenson J.L.: A forgotten diagnosis: simple schizophrenia in a patient with breast cancer. Psychosomatics 2009; 50: 87‑89.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9f3d57b4-e66d-4a1d-a721-af830fca5b9c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.