PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 59 | 435-441
Article title

Czy echokardiografia przezprzełykowa stanie się standardowym narzędziem anestezjologa do oceny stanu hemodynamicznego pacjenta podczas operacji niekardiochirurgicznych? Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Content
Title variants
EN
Will transoesophageal echocardiography become a standard tool for anesthetists to assess haemodynamic status during non-cardiac surgeries? Case report and literature review
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
A 53-year-old male, with no history of cardiovascular diseases, underwent elective extended right hemihepatectomy for large metastatic tumor. Approximately 2 hours after the start of procedure sudden onset of severe hypotension associated with profound desaturation and significant fall in end-tidal carbon dioxide pressure was noted. Transoesophageal echocardiography was performed and massive air embolism was confirmed. Patient was turned into Trendelenburg position, inspired oxygen was increased to 100% and positive end-expiratiory pressure turned up to 10 cm H 2 0. Patient was further resuscitated with iv fluids, blood products and vasopressors under surveillance of transoesophageal echocardiography. In this report we present a case in which intraoperative use of transoesophageal echocardiography by trained anaesthetist helped to immediately identify the cause of sudden hypotension and hypoxaemia. Transoesophageal echocardiographywas also a valuable tool for direct monitoring of efficacy of instituted treatment.
PL
Pięćdziesięciotrzyletni mężczyzna bez chorób układu sercowo-naczyniowego w wywiadzie przeszedł planową operację rozszerzonej hemihepatektomii prawostronnej z powodu dużego guza przerzutowego. Mniej więcej dwie godziny po rozpoczęciu operacji wystąpił nagły epizod ciężkiej hipotensji z towarzyszącą głęboką desaturacją oraz istotnym spadkiem ciśnienia końcowo-wydechowego dwutlenku węgla. Wykonano echokardiografię przezprzełykową, która potwierdziła obecność dużego zatoru powietrznego. Pacjenta ułożono w pozycji Trendelenburga, zwiększono stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej do 100% oraz dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe do 10 cm H2O. Następnie kontynuowano resuscytację pacjenta z zastosowaniem płynów dożylnych, preparatów krwiopochodnych oraz leków wazopresyjnych pod kontrolą echokardiografii przezprzełykowej. W niniejszej pracy przedstawiamy opis przypadku, w którym śródoperacyjne zastosowanie echokardiografii przezprzełykowej przez wyszkolonego anestezjologa pozwoliło na natychmiastowe zidentyfikowanie przyczyny nagłej hipotensji i hipoksemii. Metoda ta okazała się również przydatnym narzędziem umożliwiającym monitorowanie skuteczności zastosowanego leczenia.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
59
Pages
435-441
Physical description
Contributors
  • MD, II Department of Anesthesia and Intensive Care, Central Teaching Hospital, Medical University of Warsaw, Banacha 1a, 02-097 Warsaw, Poland, tel.: +48 22 599 2002MD, II Department of Anesthesia and Intensive Care, Central Teaching Hospital, Medical University of Warsaw, Banacha 1a, 02-097 Warsaw, Poland, tel.: +48 22 599 2002
author
  • II Department of Anesthesia and Intensive Care, Central Teaching Hospital, Medical University of Warsaw, Poland
  • II Department of Anesthesia and Intensive Care, Central Teaching Hospital, Medical University of Warsaw, Poland
References
  • 1. Sabsovich I, Abel M, Lee CJ, Spinelli AD, Abramowicz AE: Air embolism during operative hysteroscopy: TEE-guided resuscitation. J Clin Anesth 2012; 24: 480–486.
  • 2. Schäfer ST, Lindemann J, Brendt P, Kaiser G, Peters J: Intracardiac transvenous echocardiography is superior to both precordial Doppler and transesophageal echocardiography techniques for detecting venous air embolism and catheter-guided air aspiration. Anesth Analg 2008; 106: 45–54.
  • 3. Schulmeyer C, Farías J, Rajdl E, de La Maza J, Labbé M: Utility of transoesophageal echocardiography during severe hypotension in noncardiac surgery. Rev Bras Anestesiol 2010; 60: 513–521.
  • 4. Memtsoudis SG, Rosenberger P, Loffler M, Eltzschig HK, Mizugichi A, Shernan SK et al.: The usefulness of transesophageal echocardiography during intraoperative cardiac arrest in noncardiac surgery. Anesth Analg 2006; 102: 1653–1657.
  • 5. Denault AY, Couture P, McKenty S, Boudreault D, Plante F, Perron R et al.: Perioperative use of transesophageal echocardiography by anesthesiologists: impact in noncardiac surgery and in the intensive care unit. Can J Anaesth 2002; 49: 287–293.
  • 6. Hofer CK, Zollinger A, Rak M, Matter-Ensner S, Klaghofer R, Pasch T et al.: Therapeutic impact of intra-operative transoesophageal echocardiography during noncardiac surgery. Anaesthesia 2004; 59: 3–9.
  • 7. Thys DM, Brooker RF, Cahalan MK, Connis RT, Duke PG, Nickinovich DG et al.: Practice guidelines for perioperative transesophageal echocardiography. An updated report by the American Society of Anesthesiologists and the Society of Cardiovascular Anesthesiologists Task Force on Transesophageal Echocardiography. Anesthesiology 2010; 112: 1084–1096.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9ecec3e8-b883-4727-baff-807baaf49bda
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.