PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 49 | 226–232
Article title

Rumowisko kostne rozpoznane ultrasonograficznie jako typowy obraz w zaawansowanej fazie artropatii Charcota – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Ultrasound-diagnosed bone and joint destruction as a typical image in advanced Charcots arthropathy – case report
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper presents a case of Charcot foot in a patient with long standing type 2 diabetes
and complicated by peripheral neuropathy. It was initially diagnosed by an ultrasound
examination and subsequently confirmed by an X-ray and an magnetic resonance
imaging. Diabetic neuropathy is nowadays the most frequent cause of Charcot arthropathy,
although it can be also a result of other diseases of the nervous system. In the acute
phase the patient usually presents with edema, redness and increased temperature of the
foot, which can suggest many other diagnoses including bacterial infection, gout, venous
thrombosis or trauma. Because of its non specific clinical presentation and unsufficient
awareness of the specificity of the diabetic foot syndrome among health professionals and
the patients the diagnosis of this process is in many cases delayed. In the acute phase
appropriate treatment needs to be initiated (mainly off loading and immobilization of the
foot in a total contact cast), otherwise a rapidly progressing destruction of the bones and
joints will usually begin, leading to fractures, dislocations and a severe foot deformity.
Increased awareness among doctors taking care of the diabetic patients and appropriate
use of the imaging methods can definitely improve efficacy of the diagnostic process and
help to optimize the treatment of Charcot arthropathy. The standard approach usually
includes use of radiography, magnetic resonance imaging and scintigraphy. In some cases
a sonographer may be the first one to notice typical signs of bony destruction in a patient
with Charcot arthropathy and suggest immediate further imaging in order to confirm the
diagnosis and to minimize the risk of mutilating complications.
PL
W pracy przedstawiono przypadek artropatii Charcota w obrębie stopy u pacjenta z wieloletnią
cukrzycą typu 2., powikłaną rozwojem neuropatii, rozpoznany w badaniu ultrasonograficznym,
a następnie potwierdzony w badaniu rentgenowskim i w rezonansie
magnetycznym. Neuropatia cukrzycowa jest obecnie najczęstszą przyczyną osteoartropatii
neurogennej (zwanej artropatią Charcota), choć może się ona rozwinąć również
w przebiegu innych schorzeń układu nerwowego. W obrazie klinicznym fazy ostrej dominują
obrzęk, zaczerwienienie oraz wzmożone ucieplenie stopy, co może sugerować wiele
innych jednostek chorobowych, takich jak bakteryjny stan zapalny, napad dny moczanowej,
zakrzepica żylna lub uraz. Ze względu na niespecyficzny obraz kliniczny oraz niewystarczającą
świadomość specyfiki zespołu stopy cukrzycowej wśród pracowników służby
zdrowia i pacjentów rozpoznanie tego powikłania w wielu przypadkach bywa opóźnione.
Jeśli w fazie ostrej nie zastosuje się właściwego leczenia polegającego głównie na odciążeniu
i unieruchomieniu w odpowiednim opatrunku gipsowym, dochodzi zazwyczaj do
gwałtownie postępującej destrukcji struktur kostno-stawowych, złamań, zwichnięć oraz
znacznej deformacji stopy. Czujność diagnostyczna lekarzy opiekujących się pacjentami
z cukrzycą oraz właściwe wykorzystanie badań obrazowych mogą znacząco wpłynąć na
poprawę skuteczności diagnostyki i optymalizację leczenia artropatii Charcota. Standardowe
badania wykonywane w procesie diagnostycznym obejmują głównie badanie
rentgenowskie, rezonans magnetyczny oraz scyntygrafię. W niektórych przypadkach również
ultrasonografista może rozpoznać typowy obraz rumowiska kostnego w przebiegu
artropatii Charcota i zasugerować kolejne badania obrazowe w trybie pilnym, aby potwierdzić
diagnozę i umożliwić wdrożenie właściwego postępowania minimalizującego
ryzyko okaleczających powikłań.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
49
Pages
226–232
Physical description
Contributors
  • Katedra i Zakład Radiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Polska
  • Wojewódzki Zespół Reumatologiczny, Polska, GORIS-MED Sp.p. Radiolodzy Rzepecka-Wejs i Partnerzy, Polska
  • Katedra i Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Polska
References
  • 1. Myerson MS, Henderson MR, Saxby T, Short KW: Management of midfoot diabetic neuroarthropathy. Foot Ankle Int 1994; 15: 233–241.
  • 2. Chantelau E, Poll LW: Evaluation of the diabetic charcot foot by MR imaging or plain radiography – an observational study. Exp Clin Endocrinol Diabetes 2006; 114: 428–431.
  • 3. Konarzewska A, Korzon-Burakowska A, Dubaniewicz-Wybieralska M: Diagnostyka obrazowa w zespole stopy cukrzycowej – jak korzystać z dostępnych metod i jak się porozumieć z radiologiem? Diabet Prakt 2011; 12: 15–20.
  • 4. Świątkowski J: Zmiany zwyrodnieniowe i artropatie. W: Leszczyński S. (red.): Radiologia. PZWL, Warszawa 1993: 194.
  • 5. Tan P, Teh J: MRI of the diabetic foot: differentiation of infection from neuropathic change. Br J Radiol 2007; 80: 939–948.
  • 6. Greenspan A: Diagnostyka obrazowa w ortopedii dla lekarza praktyka. Medipage, Warszawa 2007: 466–469.
  • 7. Samuelsson E, Aurell Y: Work in progress: Changes in the connective tissue of the foot in patients with diabetes and Charcot’s disease. A prospective study including sonoelastoraphy and Doppler. Skeletal Radiol 2011; 40: 793.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9ecdc8e8-13ef-4e1c-9071-bedbb9af0130
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.