PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 12 | 3 | 190-196
Article title

Hipofrakcjonowanie w radioterapii hemostatycznej w zaawansowanym raku pochwy i szyjki macicy. Doświadczenia własne i przegląd piśmiennictwa

Content
Title variants
EN
Hypofractionation in hemostatic radiotherapy in advanced vaginal and cervical cancer. Our experience and review of literature
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
In gynecologic oncology – despite the existence of proven methods of prevention – more than 60% of patients consult the doctor only at the advanced clinical stage of the disease. The first symptom of advanced cervical and vaginal cancer is often heavy bleeding, due to the considerable fragility of the tumor. The aim of the study was to evaluate the impact of dose fractionation method on the effect of palliative hemostatic radiotherapy. In the years 2001–2012, 67 patients with a diagnosis of advanced cervical and vaginal cancer were treated using this method in the Department of Gynecologic Oncology, Marie Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology in Warsaw. Because of the massive bleeding, eight patients with cervical cancer required ligation of the illiac vessels by means of laparotomy or laparoscopy. The study group consisted of 63 patients with cervical cancer and four patients with vaginal cancer. A direct hemostatic effect, as measured by complete cessation of vaginal bleeding after radiotherapy, was obtained in 57 (85%) cases. As a result of recurrent bleeding, 16 patients required the second stage of radiotherapy, which was followed by resolution of the above-mentioned symptom. In the analyzed material, no impact of dose fractionation method on the hemostatic effect was observed. A partial response (cessation of bleeding) after the first stage of radiotherapy was mainly achieved in patients with low hemoglobin levels (less than 9 g/dL) and invasive type of tumor growth. In the case of eight patients – due to a marked regression of tumors – it was decided to implement a radical treatment. In all patients, the treatment was well tolerated. None of them had early acute radiation reactions in the bladder or intestines.
PL
W ginekologii onkologicznej – mimo istnienia sprawdzonych metod profilaktyki – ponad 60% pacjentek zgłasza się do lekarza dopiero w późnym stopniu klinicznego zaawansowania choroby. Pierwszymi symptomami zaawansowanego raka szyjki macicy i pochwy są często obfite krwawienia, spowodowane znaczną kruchością guza. Celem pracy była ocena wpływu sposobu frakcjonowania dawki na efekt paliatywnego hemostatycznego napromieniania. W latach 2001–2012 w Klinice Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie leczono w ten sposób 67 chorych z rozpoznaniem zaawansowanego raka szyjki macicy i pochwy. Z powodu masywnego krwawienia osiem pacjentek z rakiem szyjki macicy wymagało podwiązania naczyń podbrzusznych drogą laparotomii bądź laparoskopii. Analizowaną grupę tworzyły 63 chore z rakiem szyjki macicy i cztery z rakiem pochwy. Bezpośredni efekt hemostatyczny, mierzony całkowitym ustąpieniem krwawienia z narządu rodnego po zakończeniu napromieniania, uzyskano w 57 przypadkach (85%). W wyniku nawrotów krwawienia 16 pacjentek wymagało wdrożenia drugiego etapu radioterapii, po którym omawiany objaw ustąpił. W analizowanym materiale nie stwierdzono wpływu sposobu frakcjonowania dawki na efekt hemostatyczny. Częściowe ustąpienie krwawienia po pierwszym etapie napromieniania stwierdzono głównie u pacjentek z niskimi parametrami hemoglobiny (poniżej 9 g/dl) i naciekającym typem wzrostu nowotworu. W przypadku ośmiu chorych – z uwagi na wyraźną regresję nowotworu – zdecydowano o wdrożeniu leczenia radykalnego. U wszystkich pacjentek tolerancja terapii była dobra. U żadnej z nich nie stwierdzono wczesnego ostrego odczynu popromiennego ze strony jelit i pęcherza moczowego.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
3
Pages
190-196
Physical description
Contributors
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz
 • Zakład Teleradioterapii, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Szutkowski
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz
References
 • 1. DiSaia P.J., Creasman W.T.: Gynecologic Oncology. Mosby, St. Louis 1993: 58-125.
 • 2. Biswal B.M., Lal P., Rath G.K., Mohanti B.K.: Hemostatic radiotherapy in carcinoma of the uterine cervix. Int. J. Gynaecol. Obstet. 1995;50: 281-285.
 • 3. Pereira J., Phan T.: Management of bleeding in patients with advanced cancer. Oncologist 2004; 9: 561-570.
 • 4. Blohmer J.U., Dunst J., Harrison L. i wsp.: Cancer-related anemia: biological findings, clinical implications and impact on quality of life. Oncology 2005; 68 supl. 1: 12-21.
 • 5. Podolak-Dawidziak M., Dwilewicz-Trojaczek J.: Kliniczne znaczenie niedokrwistości towarzyszącej chorobie nowotworowej. Onkol. Prakt. Klin. 2005; 1: 211-216.
 • 6. Higgins C.B., Bookstein J.J., Davis G.B. i wsp.: Therapeutic embolization for intractable chronic bleeding. Radiology 1977; 122: 473-478.
 • 7. Gassibe E.F., Gassibe E.: Laparoscopic ligation of hypogastric arteries using the Hulka clip to arrest massive vaginal bleeding due to stage Ilb cervical carcinoma. J. Am. Assoc. Gynecol. Laparosc. 1997; 4: 259-261.
 • 8. Skręt A., Obrzut S., Stachurski J.: [Laparoscopic ligation of the internal iliac artery in bleeding cervix carcinoma]. Zentralbl. Gynakol. 1995; 117: 486-490.
 • 9. Dubuc-Lissoir J.: Use of a new energy-based vessel ligation device during laparoscopic gynecologic oncologic surgery. Surg. Endosc. 2003; 17: 466-468.
 • 10. Kapp K.S., Poschauko J., Tauss J. i wsp.: Analysis of the prognostic impact of tumor embolization before definitive radiotherapy for cervical carcinoma. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2005; 62: 1399-1404.
 • 11. Biswal B.M., Lal P., Rath G.K., Mohanti B.K.: Hemostatic radiotherapy in carcinoma of the cervix. Int. J. Gynaecol. Obstet. 1995; 50: 281-285.
 • 12. Caulk R.M.: Review of seventeen years’ experience with trans-vaginal roentgen therapy in cervical cancer. Am. J. Roentgenol. Radium Ther. Nucl. Med. 1956; 76: 965-971.
 • 13. Wolbach S.B.: The pathological history of chronic x-ray dermatitis and early x-ray carcinoma. J. Med. Res. 1909; 21: 415-449.
 • 14. Efskind D.: Vaskulare Veranderungen nach intravenosen Injektion von Thoriumdioxid. Acta Chir. Scand. 1940; 84: 177-186.
 • 15. Kraiphibul P., Srisupundit S., Kiatgumjakajorn S., Pairachvet V.: The experience in using whole pelvic irradiation in management of massive bleeding from carcinoma of the uterine cervix. J. Med. Assoc. Thai. 1993; 76 supl. 1: 78-81.
 • 16. Verheij M., Dewit L.G., Boomgaard M.N. i wsp.: Ionizing radiation enhances platelet adhesion to the extracellular matrix of human endothelial cells by an increase in the release of von Willebrand factor. Radiat. Res. 1994; 137: 202-207.
 • 17. Yarnold J., Brotons M.C.: Pathogenetic mechanisms in radiation fibrosis. Radiother. Oncol. 2010; 97: 149-161.
 • 18. Halle J.S., Rosenman J.G., Varia M.A. i wsp.: 1000 cGy single dose palliation for advanced carcinoma of the cervix or endometrium. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 1986; 12: 1947-1950.
 • 19. Onsrud M., Hagen B., Strickert T.: 10-Gy single-fraction pelvic irradiation for palliation and life prolongation in patients with cancer of the cervix and corpus uteri. Gynecol. Oncol. 2001; 82: 167-171.
 • 20. Boulware R.J., Caderao J.B., Delclos L. i wsp.: Whole pelvis megavoltage irradiation with single doses of 1000 rad to palliate advanced gynecologic cancers. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 1979; 5: 333-338.
 • 21. Chafe W., Fowler W.C., Currie J.L. i wsp.: Single-fraction palliative pelvic radiation therapy in gynecologic oncology: 1,000 rads. Am. J. Obstet. Gynecol. 1984; 148: 701-705.
 • 22. Rasool M.T., Manzoor N.A., Mustafa S.A. i wsp.: Hypofraction-ated radiotherapy as local hemostatic agent in advanced cancer. Indian J. Palliat. Care 2011; 17: 219-221.
 • 23. Kim D.H., Lee J.H., Ki Y.K. i wsp.: Short-course palliative radiotherapy for uterine cervical cancer. Radiat. Oncol. J. 2013; 31: 216-221.
 • 24. Cihoric N., Crowe S., Eychmuller S. i wsp.: Clinically significant bleeding in incurable cancer patients: effectiveness of hemostatic radiotherapy. Radiat. Oncol. 2012; 7: 132.
 • 25. Grigsby P.W., Portelance L., Williamson J.F.: High dose rate (HDR) cervical ring applicator to control bleeding from cervical carcinoma. Int. J. Gynecol. Cancer 2002; 12: 18-21.
 • 26. Halle J.S., Rosenman J.G., Varia M.A. i wsp.: 1000 cGy single dose palliation for advanced carcinoma of the cervix or endometrium. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 1986; 12: 1947-1950.
 • 27. Patricio M.B., Tavares M.A., Guimaraes M.F. i wsp.: Haemostatic and antialgic effects of the 25 MV photon beam concentrated dose in the treatment of carcinoma of the cervix. J. Surg. Oncol. 1987;34: 133-135.
 • 28. Pereira J., Phan T.: Management of bleeding in patient with advanced cancer. Oncologist 2004; 9: 561-570.
 • 29. van Lonkhuijzen L., Thomas G.: Palliative radiotherapy for cervical carcinoma, a systematic review. Radiother. Oncol. 2011; 98: 287-291.
 • 30. Kojs Z., Maciejewski B., Urbański K., Skołyszewski J.: Wstępna ocena tolerancji i wczesnych wyników paliatywnego napromieniania wysokimi dawkami frakcyjnymi chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy. Nowotwory 1986; 36: 46-51.
 • 31. Kojs Z., Maciejewski B., Skołyszewski J. i wsp.: Ocena skuteczności paliatywnego napromieniania wysokimi dawkami frakcyjnymi (hipofrakcjonowanie) chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy. Nowotwory 1990; 40 supl.: 70-77.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9e4313a2-095a-4ca0-b6b7-1a111c8241f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.