Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2013 | 14 | 4 | 38-44

Article title

Hypnosis as an alternative method of pain management in the context of the psychosomatic pain theory

Title variants

PL
Hipnoza jako alternatywna metoda terapii bólu w aspekcie psychosomatycznej teorii bólu

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tradycyjne metody leczenia bólu nie zawsze są skuteczne, a w wielu przypadkach pozostają nie obojętne dla zdrowia pacjenta. Coraz częściej, zamiast technik tradycyjnych lub jako ich uzupełnienie, lekarze stosują alternatywne techniki leczenia bólu wywodzące się z teorii psychosomatycznych. Zaletą tych metod jest ich nie inwazyjność i potwierdzona skuteczność, zwłaszcza gdy przyczyny bólu są nie tylko organiczne, lecz również psychologiczne. Celem artykułu jest analiza bólu z punktu widzenia psychologicznego oraz opisanie hipnozy, jako jednej z alternatywnych metod leczenia bólu.
EN
Traditional pain treatment techniques are not always effective and, in many cases, not indifferent to the patient’s health. More and more often, instead of the traditional techniques or as their supplement, alternative pain treatment methods stemming from psychological theories are being applied. Their advantage is their non-invasiveness and confirmed effectiveness, especially when the causes of pain are not only organic but also psychological. The aim of this article is to analyze pain from the psychological point of view as well as to describe hypnosis as one of the alternative pain treatment techniques.

Discipline

Journal

Year

Volume

14

Issue

4

Pages

38-44

Physical description

Contributors

  • Gabinet Psychologiczny Martinez Cubells, Walencja, Hiszpania
  • Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
  • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska

References

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-9dece5bb-c409-459d-982a-52e947a44228
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.