PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2013 | 14 | 4 | 38-44
Article title

Hypnosis as an alternative method of pain management in the context of the psychosomatic pain theory

Title variants
PL
Hipnoza jako alternatywna metoda terapii bólu w aspekcie psychosomatycznej teorii bólu
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tradycyjne metody leczenia bólu nie zawsze są skuteczne, a w wielu przypadkach pozostają nie obojętne dla zdrowia pacjenta. Coraz częściej, zamiast technik tradycyjnych lub jako ich uzupełnienie, lekarze stosują alternatywne techniki leczenia bólu wywodzące się z teorii psychosomatycznych. Zaletą tych metod jest ich nie inwazyjność i potwierdzona skuteczność, zwłaszcza gdy przyczyny bólu są nie tylko organiczne, lecz również psychologiczne. Celem artykułu jest analiza bólu z punktu widzenia psychologicznego oraz opisanie hipnozy, jako jednej z alternatywnych metod leczenia bólu.
EN
Traditional pain treatment techniques are not always effective and, in many cases, not indifferent to the patient’s health. More and more often, instead of the traditional techniques or as their supplement, alternative pain treatment methods stemming from psychological theories are being applied. Their advantage is their non-invasiveness and confirmed effectiveness, especially when the causes of pain are not only organic but also psychological. The aim of this article is to analyze pain from the psychological point of view as well as to describe hypnosis as one of the alternative pain treatment techniques.
Discipline
Journal
Year
Volume
14
Issue
4
Pages
38-44
Physical description
Contributors
  • Gabinet Psychologiczny Martinez Cubells, Walencja, Hiszpania
  • Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
  • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9dece5bb-c409-459d-982a-52e947a44228
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.