PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 67 | 1 | 28–32
Article title

Wypalenie zawodowe w wybranych zespołach ratownictwa medycznego w województwie śląskim

Content
Title variants
EN
Burnout among selected medical rescue teams in Upper Silesia
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
wypalenie zawodowe, ratownictwo medyczne, służba zdrowia, professional burnout, emergency medical services, health care
Discipline
Publisher

Year
Volume
67
Issue
1
Pages
28–32
Physical description
Contributors
 • Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
 • Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna 13 41-200 Sosnowiec tel. +48 32 634 11 78, bharazin@imp.sosnowiec.pl
References
 • 1. Anczewska M., Świtaj P., Roszczyńska J. Wypalenie zawodowe. Post. Psych. Neurol. 2005; 14: 67–68.
 • 2. Stochmiałek J. Wokół pojęcia „wypalenie zawodowe” w procesie pracy. Pedagogika Pracy 2004; 44: 120–121.
 • 3. Jabłkowska K., Borkowska A. Ocena nasilenia stresu w pracy a cechy zespołu wypalenia zawodowego u menadżerów. Med. Pr. 2005; 56: 439–440.
 • 4. Soczywko-Ciudzińska J., Jakubaszko J., Gackowska L., Ormowski J. Ratownik medyczny wobec problemu wypalenia zawodowego. W: Ratownik medyczny – problemy edukacyjne i organizacyjno-prawne. Red. J. Konieczny. Garmond, Poznań 2006: 119–120.
 • 5. Maslach Ch., Schaufeli WB, Leiter MP. Job burnout. Ann. Rev. Psychol. 2001; 52: 189–191.
 • 6. Lipka A., Król M., Winnicka-Wejs A., Waszczak S. Kształtowanie motywacji wewnętrznej. Koszty jakości i ryzyko. Difin, Warszawa 2010: 117–121.
 • 7. Janczewska M. Jak uniknąć objawów wypalenia w pracy z chorymi. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2004: 10–18.
 • 8. Maslach Ch., Jackson S.E. The measurement of experienced burnout. J. Organ. Behav. 1981; 2: 99–113.
 • 9. Pasikowski T. Polska adaptacja kwestionariusza Maslach Burnout Inventory. W: Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie. Red. H. Sęk. PWN, Warszawa 2000: 137–138.
 • 10. Wilczek-Rużyczka E., Plewa Z. Wypalenie zawodowe u pracowników ochrony zdrowia. Med. Rodz. 2008; 3: 69–71.
 • 11. Ogińska-Bulik N., Kaflik-Pieróg M. Stres zawodowy w służbach ratowniczych. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Łódź 2006: 64–73.
 • 12. Ogińska-Bulik N. Stres zawodowy w zawodach usług społecznych: źródła, konsekwencje, zapobieganie. Difin, Warszawa 2006: 15–128.
 • 13. Kazała I. Stres zawodowy i wypalenie zawodowe w medycznych zespołach wyjazdowych. Pomorski Magazyn Lekarski 2008; 11: 10–11.
 • 14. Dębska G., Cepuch G. Wypalenie zawodowe u pielęgniarek pracujących w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej. Probl. Pielęg. 2008; 16: 274–275.
 • 15. Wilczek-Rużyczka E. Empatia a wypalenie zawodowe u pracowników ochrony zdrowia. Sztuka Leczenia 2006; 13: 47–48.
 • 16. Orzechowska A., Talarowska M., Drozda R. i wsp. Zespół wypalenia zawodowego u lekarzy i pielęgniarek. Pol. Merkuriusz Lek. 2008; 25: 509–510.
 • 17. Pyżalski J. Wypalenie zawodowe a zdrowie i zachowania zdrowotne pedagogów placówek resocjalizacyjnych. Med. Pr. 2002; 53: 495–496.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9de6c244-74e8-47b5-9376-f5b8405e7128
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.