PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 4 | 180–186
Article title

Trigeminal autonomic cephalalgias: a review

Content
Title variants
PL
Trójdzielno-autonomiczne bóle głowy – przegląd piśmiennictwa
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Trigeminal autonomic cephalalgias are a group of primary headache disorders presenting as unilateral pain in the somatic distribution of the trigeminal nerve, associated with ipsilateral cranial autonomic symptoms. This clinicopathologic group includes cluster headache, paroxysmal hemicrania, hemicrania continua and short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks with conjunctival injection and tearing/cranial autonomic features, which differ mainly as regards the duration and frequency of pain as well as response to treatment. These disorders are not as rare as they were thought to be and due to the severity of the pain can substantially affect the patients’ quality of life. Many other forms of primary headaches, such as migraine, trigeminal neuralgia and primary stabbing headache, as well as secondary headaches, particularly those caused by pituitary, posterior fossa, orbital, paranasal sinus and vascular pathology, need to be carefully considered in the diagnosis of trigeminal autonomic cephalalgias. Research in this field, particularly using functional neuroimaging, has resulted in a much better understanding of these disorders. Dysfunction in the nociceptive modulatory pathways in brain’s pain matrix is currently thought to produce a permissive state for the occurrence of a trigeminal autonomic cephalalgia attack, with posterior hypothalamus serving as a terminator rather than the generator of the attack. The current treatment strategies include medical and surgical approaches; of the latter, neuromodulation techniques, particularly deep brain stimulation of posterior hypothalamus, have proven to be particularly effective and promising.
PL
Trójdzielno-autonomiczne bóle głowy stanowią grupę pierwotnych bólów głowy, w których jednostronny ból w okolicy zaopatrywanej przez nerw trójdzielny związany jest z tożstronnymi objawami autonomicznymi w obrębie czaszki. Ta kliniczno-patologiczna grupa obejmuje klasterowy ból głowy, hemikranię napadową, hemikranię ciągłą i krótkotrwałe napady jednostronnego bólu głowy przypominającego nerwoból z przekrwieniem spojówek i łzawieniem/objawami autonomicznymi w obrębie czaszki. Postaci te różnią się przede wszystkim czasem trwania i częstością występowania bólu, a także odpowiedzią na leczenie. Zaburzenia te nie są tak rzadkie, jak dawniej przyjmowano, a ich nasilenie może znacząco wpływać na jakość życia pacjentów. W diagnostyce różnicowej trójdzielno-autonomicznych bólów głowy należy wziąć pod uwagę wiele innych rodzajów pierwotnych bólów głowy, takich jak migrena, neuralgia trójdzielna i pierwotny kłujący ból głowy, jak również wtórne bóle głowy, zwłaszcza te spowodowane przez patologię przysadki mózgowej, tylnego dołu czaszki, oczodołów, zatok przynosowych i naczyń. Badania na tym polu, w szczególności z wykorzystaniem neuroobrazowania funkcjonalnego, zaowocowały znacznie lepszym zrozumieniem tych chorób. Obecnie uważa się, że zaburzenia modulacyjnych dróg nocyceptywnych w macierzy bólu ośrodkowego układu nerwowego wytwarzają permisywny stan dla wystąpienia napadu trójdzielno-autonomicznego bólu głowy, przy czym tylna część podwzgórza wydaje się służyć raczej jako terminator niż generator napadu. W leczeniu tej grupy schorzeń stosuje się środki farmakologiczne, jak również techniki chirurgiczne; z tych ostatnich neuromodulacja, szczególnie głęboka stymulacja mózgu w obrębie tylnej części podwzgórza, okazała się szczególnie skuteczna i obiecująca.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
4
Pages
180–186
Physical description
Contributors
 • Department of Neurology, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland
 • Department of Neurology, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland
References
 • Ailani J: A practical approach to autonomic dysfunction in patients with headache. Curr Neurol Neurosci Rep 2016; 16, 41.
 • Amonoo-Kuofi HS: Horner’s syndrome revisited: with an update of the central pathway. Clin Anat 1999; 12: 345–361.
 • Arroyo AM, Durán XR, Beldarrain MG et al.: Response to intravenous lidocaine in a patient with SUNCT syndrome. Cephalalgia 2010; 30: 110–112.
 • Bahra A, May A, Goadsby PJ: Cluster headache: a prospective clinical study with diagnostic implications. Neurology 2002; 58: 354–361.
 • Bartsch T, Goadsby PJ: The trigeminocervical complex and migraine: current concepts and synthesis. Curr Pain Headache Rep 2003; 7: 371–376.
 • Becker WJ: Cluster headache: conventional pharmacological management. Headache 2013; 53: 1191–1196.
 • Berk T, Silberstein S: Case report: Secondary SUNCT after radiation therapy – a novel presentation. Headache 2016; 56: 397–401.
 • Blau JN, Engel HO: Individualizing treatment with verapamil for cluster headache patients. Headache 2004; 44: 1013–1018.
 • Blumenfeld A, Ashkenazi A, Napchan U et al.: Expert consensus recommendations for the performance of peripheral nerve blocks for headaches – a narrative review. Headache 2013; 53: 437–446.
 • Charleston L 4th: Do trigeminal autonomic cephalalgias represent primary diagnoses or points on a continuum? Curr Pain Headache Rep 2015; 19: 22.
 • Clelland CD, Zheng Z, Kim W et al.: Common cerebral networks associated with distinct deep brain stimulation targets for cluster headache. Cephalalgia 2014; 34: 224–230.
 • Costa A, Antonaci F, Ramusino MC et al.: The neuropharmacology of cluster headache and other trigeminal autonomic cephalalgias. Curr Neuropharmacol 2015; 13: 304–323.
 • Eller M, Goadsby PJ: Trigeminal autonomic cephalalgias. Oral Dis 2016; 22: 1–8.
 • Fischera M, Marziniak M, Gralow I et al.: The incidence and prevalence of cluster headache: a meta-analysis of population-based studies. Cephalalgia 2008; 28: 614–618.
 • Fontaine D, Lazorthes Y, Mertens P et al.: Safety and efficacy of deep brain stimulation in refractory cluster headache: a randomized placebo-controlled double-blind trial followed by a 1-year open extension. J Headache Pain 2010; 11: 23–31.
 • Gantenbein AR, Lutz NJ, Riederer F et al.: Efficacy and safety of 121 injections of the greater occipital nerve in episodic and chronic cluster headache. Cephalalgia 2012; 32: 630–634.
 • Goadsby PJ, Edvinsson L: Human in vivo evidence for trigeminovascular activation in cluster headache. Neuropeptide changes and effects of acute attacks therapies. Brain 1994; 117: 427–434.
 • Goadsby PJ, Cittadini E, Cohen AS: Trigeminal autonomic cephalalgias: paroxysmal hemicrania, SUNCT/SUNA, and hemicrania continua. Semin Neurol 2010; 30: 186–191.
 • Haane DYP, Koehler PJ, Te Lintelo MP et al.: Trigeminal autonomic cephalalgia sine headache. J Neurol 2011; 258: 586–589.
 • Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS): The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version). Cephalalgia 2013; 33: 629–808.
 • Holland P, Goadsby PJ: The hypothalamic orexinergic system: pain and primary headaches. Headache 2007; 47: 951–962.
 • Hoskin KL, Goadsby PJ: Comparison of more and less lipophilic serotonin (5HT1B/1D) agonists in a model of trigeminovascular nociception in cat. Exp Neurol 1998; 150: 45–51.
 • Jarrar RG, Black DF, Dodick DW et al.: Outcome of trigeminal nerve section in the treatment of chronic cluster headache. Neurology 2003; 60: 1360–1362.
 • Jin D, Lian YJ, Zhang HF: Secondary SUNCT syndrome caused by dorsolateral medullary infarction. J Headache Pain 2016; 17: 12.
 • Kaube H, Hoskin KL, Goadsby PJ: Inhibition by sumatriptan of central trigeminal neurones only after blood-brain barrier disruption. Br J Pharmacol 1993; 109: 788–792.
 • Láinez MJA, Pascual J, Pascual AM et al.: Topiramate in the prophylactic treatment of cluster headache. Headache 2003; 43: 784–789.
 • Lambru G, Matharu MS: SUNCT, SUNA and trigeminal neuralgia: different disorders or variants of the same disorder? Curr Opin Neurol 2014; 27: 325–331.
 • Lambru G, Abu Bakar N, Stahlhut L et al.: Greater occipital nerve blocks in chronic cluster headache: a prospective open-label study. Eur J Neurol 2014; 21: 338–343.
 • Legrain V, Iannetti GD, Plaghki L et al.: The pain matrix reloaded: a salience detection system for the body. Prog Neurobiol 2011; 93: 111–124.
 • Leone M, Bussone G: Pathophysiology of trigeminal autonomic cephalalgias. Lancet Neurol 2009; 8: 755–764.
 • Leone M, Proietti Cecchini A: Advances in the understanding of cluster headache. Expert Rev Neurother 2017; 17: 165–172.
 • Leone M, Franzini A, Cecchini AP et al.: Hypothalamic deep brain stimulation in the treatment of chronic cluster headache. Ther Adv Neurol Disord 2010a; 3: 187–195.
 • Leone M, Franzini A, Proietti Cecchini A et al.: Deep brain stimulation in trigeminal autonomic cephalalgias. Neurotherapeutics 2010b; 7: 220–228.
 • Leone M, Proietti Cecchini A, Messina G et al.: Long-term occipital nerve stimulation for drug-resistant chronic cluster headache. Cephalalgia 2016. DOI: 10.1177/0333102416652623.
 • Matharu MS, Cohen AS, Frackowiak RSJ et al.: Posterior hypothalamic activation in paroxysmal hemicrania. Ann Neurol 2006; 59: 535–545.
 • Matharu MS, Cohen AS, Goadsby PJ: SUNCT syndrome responsive to intravenous lidocaine. Cephalalgia 2004; 24: 985–992.
 • May A, Goadsby PJ: The trigeminovascular system in humans: pathophysiologic implications for primary headache syndromes of the neural influences on the cerebral circulation. J Cereb Blood Flow Metab 1999; 19: 115–127.
 • May A, Bahra A, Büchel C et al.: Functional magnetic resonance imaging in spontaneous attacks of SUNCT: short-lasting neuralgiform headache with conjunctival injection and tearing. Ann Neurol 1999; 46: 791–794.
 • May A, Bahra A, Büchel C et al.: Hypothalamic activation in cluster headache attacks. Lancet 1998; 352: 275–278.
 • May A, Leone M, Afra J et al.; EFNS Task Force: EFNS guidelines on the treatment of cluster headache and other trigeminal-autonomic cephalalgias. Eur J Neurol 2006; 13: 1066–1077.
 • Piacentino M, D’Andrea G, Perini F et al.: Drug-resistant cluster headache: long-term evaluation of pain control by posterior hypothalamic deep-brain stimulation. World Neurosurg 2014; 81: 442.e11–442.e15.
 • Pomeroy JL, Nahas SJ: SUNCT/SUNA: a review. Curr Pain Headache Rep 2015; 19: 38.
 • Pringsheim T, Magnoux E, Dobson CF et al.: Melatonin as adjunctive therapy in the prophylaxis of cluster headache: a pilot study. Headache 2002; 42: 787–792.
 • Ray BS, Wolff HG: Experimental studies on headache: Pain-sensitive structures of the head and their significance in headache. Arch Surg 1940; 41: 813–856.
 • Rigamonti A, Iurlaro S, Zelioli A et al.: Two symptomatic cases of cluster headache associated with internal carotid artery dissection. Neurol Sci 2007; 28 Suppl 2: S229–S231.
 • Rojas-Ramirez MV, Bertoli E, Smith JH: Short-lasting unilateral neuralgiform headache with conjunctival injection and tearing secondary to head and neck trauma: literature review and case report. J Oral Facial Pain Headache 2016; 30: 68–72.
 • Rosselli JL, Karpinski JP: The role of lamotrigine in the treatment of short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks with conjunctival injection and tearing syndrome. Ann Pharmacother 2011; 45: 108–113.
 • Sjaastad O, Bakketeig LS: Cluster headache prevalence. Vågå study of headache epidemiology. Cephalalgia 2003; 23: 528–533.
 • Sprenger T, Valet M, Platzer S et al.: SUNCT: bilateral hypothalamic activation during headache attacks and resolving of symptoms after trigeminal decompression. Pain 2005; 113: 422–426.
 • Stochino ME, Deidda A, Asuni C et al.: Evaluation of lithium response in episodic cluster headache: a retrospective case series. Headache 2012; 52: 1171–1175.
 • Tfelt-Hansen P, Tfelt-Hansen J: Verapamil for cluster headache. Clinical pharmacology and possible mode of action. Headache 2009; 49: 117–125.
 • Tonon C, Guttmann S, Volpini M et al.: Prevalence and incidence of cluster headache in the Republic of San Marino. Neurology 2002; 58: 1407–1409.
 • VanderPluym J: Indomethacin-responsive headaches. Curr Neurol Neurosci Rep 2015; 15: 516.
 • VanderPluym J, Richer L: Tic versus TAC: differentiating the neuralgias (trigeminal neuralgia) from the cephalalgias (SUNCT and SUNA). Curr Pain Headache Rep 2015; 19: 473.
 • Williams MH, Broadley SA: SUNCT and SUNA: clinical features and medical treatment. J Clin Neurosci 2008; 15: 526–534.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9d7ec2b0-df8b-4701-b08d-152e0ad06b23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.