PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 8 | 1 | 33-36
Article title

Powikłania położnicze wspomaganego rozrodu

Content
Title variants
EN
Obstetric complications after assisted reproductive technology
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Since the first live birth resulting from in vitro fertilization (IVF), there has been a dramatic rise in the number of infants born as a result of this technology. Assisted reproductive technologies (ART) are now widely used in the treatment of human infertility. It is likely that well over 1 million babies have been born worldwide using ART. The majority of perinatal morbidity after assisted reproductive technology is due to multiple pregnancies. In United States and Europe even 30% of twins are conceived by IVF, intracytoplasmic sperm injection (ICSI), or frozen embryo replacement (FER). ART carries a significantly increased risk of multiple pregnancies, which are associated with a higher rate of prematurity and low birth weights, and carry well‑established risks of morbidity to the child. Many recent studies have suggested also that even singleton pregnancies are at increased risk for preterm birth, low birth weight, congenital anomalies, perinatal mortality and several other pregnancy‑related complications. In addition, it has been shown that the infertility characteristics of the parents may influence the perinatal outcome. Finally, procedural factors related to fertility treatments themselves may confer health risks to ART children. These include the artificial induction of ovulation with the possibility of changes in follicle milieu and oocyte structure, exposure of sperm and embryos to in vitro environments which might change their natural function, freezing and manipulation of oocytes and embryos.
PL
Od czasu, kiedy na świat przyszło pierwsze dziecko urodzone w wyniku zapłodnienia pozaustrojowego, gwałtownie wzrasta liczba dzieci poczętych przy zastosowaniu technik rozrodu wspomaganego. W chwili obecnej są one szeroko stosowane w leczeniu niepłodności. Szacuje się, że na całym świecie w ten sposób urodziło się dotychczas blisko milion noworodków. Główną przyczynę powikłań związanych z rozrodem wspomaganym stanowią ciąże mnogie. W USA i Europie nawet około 30% bliźniąt zostaje poczętych w wyniku zapłodnienia pozaustrojowego, mikroiniekcji plemnika do komórki jajowej lub transferu zarodka mrożonego. Metody te wiążą się niestety ze zwiększonym ryzykiem uzyskania ciąż mnogich, a co za tym idzie – ze wzrostem ryzyka wcześniactwa, niskiej masy urodzeniowej, a także śmiertelności okołoporodowej dzieci. Niektóre publikowane ostatnio badania wskazują również, że także ciąże pojedyncze będące wynikiem zastosowania technik wspomaganego rozrodu częściej powikłane są porodem przedwczesnym, niską masą urodzeniową noworodka, wadami wrodzonymi u dzieci, zwiększoną śmiertelnością okołoporodową noworodków oraz innymi ciężkimi powikłaniami położniczymi. Ponadto wykazano, że same czynniki decydujące o niepłodności u rodziców mogą wpływać na występowanie powikłań w czasie ciąży i porodu. W końcu także sama procedura związana z zapłodnieniem pozaustrojowym niesie ryzyko powikłań u poczętych w ten sposób dzieci. Należy tu wspomnieć o sztucznej indukcji owulacji, która może wpłynąć na środowisko wewnątrz pęcherzyków oraz struktury oocytu, ekspozycji zarówno nasienia, jak i embrionów na czynniki zewnętrzne, co może prowadzić do zaburzenia ich naturalnej funkcji, jak również zamrażaniu i manipulowaniu przy oocytach i embrionach, między innymi w czasie diagnostyki preimplantacyjnej.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
33-36
Physical description
Contributors
 • Zakład Zdrowia Prokreacyjnego, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, ul. Kasprzaka 17 A, 01‑211 Warszawa. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk. Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, ul. Wołoska 137, 02‑507 Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk
 • Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, ul. Wołoska 137, 02‑507 Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk
References
 • 1. Kalra S.K., Barnhart K.T.: In vitro fertilization and adverse childhood outcomes: what we know, where we are going, and how we will get there. A glimpse into what lies behind and beckons ahead. Fertil. Steril. 2011; 95: 1887-1889.
 • 2. Kapiteijn K., de Bruijn C.S., de Boer E. i wsp.: Does subfertility explain the risk of poor perinatal outcome after IVF and ovarian hyperstimulation? Hum. Reprod. 2006; 21: 3228-3234.
 • 3. Hansen M., Colvin L., Petterson B. i wsp.: Twins born following assisted reproductive technology: perinatal outcome and admission to hospital. Hum. Reprod. 2009; 24: 2321-2331.
 • 4. Adler-Levy Y., Lunenfeld E., Levy A.: Obstetric outcome of twin pregnancies conceived by in vitro fertilization and ovulation induction compared with those conceived spontaneously. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 2007; 133: 173-178.
 • 5. Vasario E., Borgarello V, Bossotti C. i wsp.: IVF twins have similar obstetric and neonatal outcome as spontaneously conceived twins: a prospective follow-up study Reprod. Biomed. Online 2010; 21: 422-428.
 • 6. Schieve LA., Meikle S.F., Ferre C. i wsp.: Low and very low birth weight in infants conceived with use of assisted reproductive technology. N. Engl. J. Med. 2002; 346: 731-737.
 • 7. Helmerhorst F.M., Perquin D.A., Donker D., Keirse MJ .: Perinatal outcome of singletons and twins after assisted conception: a systematic review of controlled studies. BMJ 2004; 328: 261-265.
 • 8. Jackson R.A., Gibson K.A., Wu Y.W, Croughan M.S.: Perinatal outcomes in singletons following in vitro fertilization: a meta-analysis. Obstet. Gynecol. 2004; 103: 551-563 .
 • 9. McDonald S.D., Han Z., Mulla S. i wsp.; Knowledge Synthesis Group: Preterm birth and low birth weight among in vitro fertilization singletons: a systematic review and meta-analyses. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 2009; 146: 138-148.
 • 10. Pinborg A., Loft A., Aaris Henningsen A.K. i wsp.: Infant outcome of 957 singletons born after frozen embryo replacement: the Danish National Cohort Study 1995-2006. Fertil. Steril. 2010; 94: 1320-1327.
 • 11. Henningsen A.K., Pinborg A., Lidegaard 0. i wsp.: Perinatal outcome of singleton siblings born after assisted reproductive technology and spontaneous conception: Danish national sibling-cohort study. Fertil. Steril. 2011; 95: 959-963
 • 12. Shih W, Rushford D.D., Bourne H. i wsp.: Factors affecting low birthweight after assisted reproduction technology: difference between transfer of fresh and cry-opreserved embryos suggests an adverse effect of oocyte collection. Hum. Reprod. 2008; 23: 1644-1653.
 • 13. Bonduelle M., Liebaers I., Deketelaere V i wsp.: Neonatal data on a cohort of 2889 infants born after ICSI (1991-1999) and of 2995 infants born after IVF (1983-1999). Hum. Reprod. 2002; 17: 671-694.
 • 14. Hansen M., Kurinczuk J.J., Bower C., Webb S.: The risk of major birth defects after intracytoplasmic sperm injection and in vitro fertilization. N. Engl. J. Med. 2002; 346: 725-730.
 • 15. Nangia A.K., Luke B., Abdel Megid W i wsp.: National study of factors influencing assisted reproductive technology (ART) outcomes with male factor infertility. Fertil. Steril. 2010; 94: S33.
 • 16. Olson C.K., Keppler-Noreuil K.M., Romitti PA. i wsp.: In vitro fertilization is associated with an increase in major birth defects. Fertil. Steril. 2005; 84: 1308-1315.
 • 17. Krieg S.A., Henne M.B., Westphal L.M.: Obstetric outcomes in donor oocyte pregnancies compared with advanced maternal age in in vitro fertilization pregnancies. Fertil. Steril. 2008; 90: 65-70.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9d7eba76-2086-4df2-b05b-c7f5eb491d80
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.