PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 65 | 5-6 | 49–53
Article title

Ocena częstości zajęcia oczodołu oraz skuteczności stosowanego leczenia (chemioterapii) w przebiegu zaawansowanych non-Hodgkin lymphoma

Content
Title variants
EN
Analysis of frequency of ocular location and value of chemiotherapy in treating advanced non-Hodgkin lymphoma
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Zajęcie narządów i tkanek pozalimfatycznych jest ważne w przebiegu i leczeniu non-Hodgkin lymphoma (NHL). MATERIAŁ I METODY Dokonano retrospektywnej analizy 411 przypadków chorych z zaawansowanym NHL (CS III–IV). U 19 (4,6%) pacjentów stwierdzono wytrzeszcz gałek ocznych. U 14 (3,4%) pacjentów z wytrzeszczem stwierdzono rozrost chłoniakowy w oczodole (przedział wieku 27–80 lat). Podtyp DLBCL stwierdzono u 6 pacjentów, SLL u 2, MALT u 4, FL u 2. U 5 chorych nie potwierdzono nacieku chłoniakowego w oczodole. Ze względu na zaawansowaną postać choroby pacjentów kwalifi kowano do chemioterapii według następujących schematów: DLBCL 6 – 8 x R – CHOP, SLL 6 x COP lub R – CVP, MALT 4 – 6 x COP, FL 8 x R – CVP. WYNIKI DLBCL = 5 CR + 1 PD, SLL = 1 CR + 1 PR, MALT = 1 CR + 3 PR, FL = 2 CR. Czas obserwacji chorych 5–69 miesięcy. Wznowa u 1 chorego z FL po 11 miesiącach, progresja u 1 chorego z DLBCL po 12 miesiącach, u 1 chorej z SLL po 21 miesiącach i 1 chorej z MALT po 27 miesiącach 2 zgony (DLBCL, FL). U żadnego chorego po skutecznej chemioterapii nie wystąpił nawrót zmian w oczodole. WNIOSKI Naciek chłoniakowy oczodołu w zaawansowanych NHL nie pogarsza rokowania chorych. Standardowa chemioterapia jest skutecznym leczeniem zapewniającym w większości przypadków trwałe ustąpienie nacieku. Dotychczasowa obserwacja wskazuje, że efekt ten jest trwały także u chorych, u których doszło do progresji lub wznowy choroby w innej lokalizacji.
EN
INTRODUCTION Choice of therapeutic methods depends on lymphoma’s location. Extranodal non-Hodgkin lymphoma (NHL) are treated with radiotherapy, chemotherapy and surgery. MATERIAL AND METHODS A retrospective analysis of patients with advanced NHL treated between year 2003 and 2009 in Clinic of Oncology and Chemotherapy in Katowice, 19 patients had goggled eyes, 11 in one side and 8 in both sides. 14 patients from that group had diagnosed ocular form of lymphoma (9 women and 5 men). After histological analysis 6 patients were diagnosed with DLBCL, 2 SLL, 4 MALT, 2 FL. 5 patients didn’t have any kind of lymphoma. Chemotherapy was established after histological results, DLBCL according to program R – CHOP, SLL program COP or R – CVP, MALT program COP and FL R – CVP. RESULTS After chemotherapy: DLBCL = 5 CR + 1 PD, SLL = 1 CR + 1 PR, MALT = 1 CR + 3 PR, FL = 2 CR and two deaths (DLBCL, FL). A recurrence was observed in 1 patient with FL after 11moths. Progression was observed in 1 patient with DLBCL after 12 months, 1 patient with SLL after 21 months and 1 with MALT after 27 months. CONCLUSIONS Ocular infi ltration in case of advanced form of NHL doesn’t aggravate patients’ prognosis. The standard chemotherapy is an effi cient form of treatment which ensures the retreat of infi ltration in ocular in the majority of cases. The eff ect is permanent among patients with progression as well.
Discipline
Year
Volume
65
Issue
5-6
Pages
49–53
Physical description
Contributors
 • Al. Roździeńskiego 86a/89 40-203 Katowice tel. 608 150 276
 • Koło Naukowe STN przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej
 • Koło Naukowe STN przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej
 • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Lee A.G. Neuro-Ophthalmologic Evaluation of the Orbit. W: Karcioglu Z.A. Orbital tumors: diagnosis and treatment. Springer Science&Business Media, Inc. New York 2005, 61–72.
 • 2. Gierek T., Markowski J., Zielińska- -Pająk E. i wsp. Pierwotne pozawęzłowe nieziarnicze chłoniaki złośliwe oczodołu leczone operacyjnie w Katedrze i Klinice Laryngologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w latach 1996–2001. Wiad. Lek. 2005; 58: 598–601.
 • 3. Esmaeli B., Faustina M. Orbital Lymphoma. W: Karcioglu Z.A. Orbital tumors: diagnosis and treatment. Springer Science&Business Media, Inc. New York 2005, 133–141.
 • 4. Shenk Y., Jarosz B., Żarnowski T. Pierwotne manifestacje chłoniaków w oczodole. Klin. Oczna. 2009; 7–9: 235.
 • 5. Bednaruk-Mlyński E., Czufryn A., Jassem J. Chłoniaki typu MALT w oczodole: opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. Onkol. Prakt. Klin. 2007; 3: 32–35.
 • 6. Szczeklik A. Choroby wewnętrzne. Stan wiedzy na rok 2010. Med. Prakt. Kraków 2010.
 • 7. Chosia M., Wolska-Szmidt E. Czy można za pomocą biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej rozpoznać zmiany limfoproliferacyjne oczodołu i aparatu ochronnego oka? Klin. Oczna 2005; 107 (7/9): 555–559.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9d2269bb-2c4f-45f0-8779-cb729b8ff87f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.