PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 57 | 562-575
Article title

Religious tourism as a tourism product

Content
Title variants
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
In the present times, pilgrimage has become an important phenomenon of religious, cognitive, cultural, and socio-economic nature. Religious tourism undergoes continuous transformations. Places visited by tourists, the method of travel to these places, or standards of accommodation facilities all change. Today, the pilgrim seeks additional incentives to make a journey and that is why travel agencies more and more frequently offer trips to holy places combined with a stay in luxury hotels with spa and wellness facilities. In Poland there has been a significant development of religious travel thanks to Pope John Paul II and his numerous pilgrimages. The presented analysis of the available literature has created a theoretical platform for future empirical research on religious tourism. This paper has a high application value for university lecturers, students of university courses in tourism, and people professionally involved in tourism. This article is a review and shows the current directions of the transformations of religious tourism and the conditions for its development. Purpose. To present all conditions and factors that determine the development of religious tourism as a tourism product.
Year
Volume
57
Pages
562-575
Physical description
Contributors
author
 • The Bronislaw Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jarosław, Poland
 • University of Life Sciences in Lublin, Poland
 • University of Life Sciences in Lublin, Poland
References
 • [1] Ardito F., Gambaro C., Torrefranca M.A. (2001), Jerozolima i Ziemia Święta, Wydawnictwo Wiedza i Życie, Warszawa.
 • [2] Briggs S. (2003), Marketing w turystyce, PWE, Warszawa.
 • [3] Brunner-Traut E. (1987), Pięć wielkich religii świata, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa.
 • [4] Derbich J. (1995), Pielgrzymka wędrówką ku Bogu, ku innym ludziom i ku sobie, [w:] Barlak M., Dziubiński Z., red., Kościół a sport, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa, s. 291-298.
 • [5] Dyrda-Maciałek S., Mrozowicz K. (2010), Funkcjonowanie biur pielgrzymkowo-turystycznych na rynku ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego, [w:] Kroplewski Z., Panasiuk A., red., Turystyka religijna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 275-286.
 • [6] Dziwisz S. kard. (2007), Świadectwo, wypowiedź Gian Franco Svidercoschima, Warszawa.
 • [7] Gaworecki W. (2003), Turystyka, PWE, Warszawa.
 • [8] Gomez-Geraud M. C. (1997). Odnowa pielgrzymowania w dobie kontrreformacji: wkład jezuitów, Communio, 4 (100).
 • [9] Hamarneh B. (1997), Początki pielgrzymek do Rzymu „ad limina apostolorum”, Communio, 4 (100).
 • [10] Hall M.C. (2006), Travel and journeying on the Sea of Faith: perspectives from religious humanism. [in:] Tourism, Religion and Spiritual Journeys (Timothy D.J., Olsen D.H. eds.), Taylor & Francis e-Library, p. 64-77.
 • [11] Hobbes T. (1956), Elementy Filozofii, Warszawa, t. 2.
 • [12] Jackowski A. (2000), Rozwój pielgrzymek w Polsce, Kraków.
 • [13] Jackowski A. (2003), Święta przestrzeń świata, Podstawy geografii religii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • [14] Jackowski A., Sołjan I., Mróz F. (2009), Geografia pielgrzymek Jana Pawła II, Szczecin.
 • [15] Jan Paweł II (1984), L’Osservatore Romano, nr 1-2, s. 28, przemówienie z 31 I 1984.
 • [16] Jan Paweł II (2005), Autobiografia, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • [17] Jan Paweł II (2002), Przemówienie podczas czuwania modlitewnego, Toronto-Downsview Park, 27 lipca 2002.
 • [18] Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. (2005), Produkt turystyczny, PWE, Warszawa.
 • [19] Kodeks prawa kanonicznego z dnia 25 stycznia 1983r., księga IV, część 3, Miejsca i czasy święte, kan. 1230.
 • [20] Kondratowicz-Pozorska J. (2010), Czynniki rozwoju turystyki sakralnej na terenach wiejskich województwa zachodniopomorskiego, [w:] Kroplewski Z., Panasiuk A. red., Turystyka religijna, Szczecin, s. 306-313.
 • [21] Maron A. (2010), Turysta a pielgrzym – różnice motywacji poznawczej, [w:] Kroplewski Z., Panasiuk A. red., Turystyka religijna, Szczecin, s. 69-76.
 • [22] Mazur A. (2010), Historia pielgrzymowania, [w:] Kroplewski Z., Panasiuk A. red., Turystyka religijna, Szczecin, s. 113-124.
 • [23] Meyer B., Sawińska A., Gardzińska A. (2011), Turystyka religijna jako element oferty produktowej wybranych biur podróży, [w:] Turystyka religijna, zagadnienia interdyscyplinarne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 647, Ekonomiczne Problemy Usług, 65, Szczecin, s. 317-328.
 • [24] Michalska-Dudek I., Przeorek-Smyka R. (2010), Marketing biur podróży, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • [25] Mikos von Rohrscheidt A. (2008), Turystyka kulturowa, Fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno.
 • [26] Mitkowska A. (2003), Polskie kalwarie, Ossolineum, Wrocław.
 • [27] Mróz F. (2011), Sanktuaria świętych i błogosławionych w Polsce – zarys problematyki, [w:] Turystyka religijna, Atrakcje turystyki religijnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 648, Ekonomiczne Problemy Usług, 66, Szczecin, s. 233-250.
 • [28] Niewęgłowski J. (2007), Elementy edukacyjne turystyki, Materiały seminaryjne Uniwersytetu im. Kardynała S. Wyszyńskiego, Warszawa.
 • [29] Olsen D.H., Timothy D.J. (2006), Tourism and religious journeys. [in:] Tourism, Religion and Spiritual Journeys (Timothy D.J., Olsen D.H. eds.), Taylor & Francis e-Library, p. 1-22.
 • [30] Panasiuk A. (2010), Koncepcja produktu turystyki religijnej, Szczecin.
 • [31] Panasiuk A. (2011), Dylematy promocji produktu turystyki religijnej, [w:] Turystyka religijna, zagadnienia interdyscyplinarne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 647, Ekonomiczne Problemy Usług, 65, Szczecin, s. 361-371.
 • [32] Rosa G. (2011), Turystyka pielgrzymkowa Polaków ze szczególnym uwzględnieniem Lourdes, [w:] Turystyka religijna, Atrakcje turystyki religijnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 648, Ekonomiczne Problemy Usług, 66, Szczecin, s. 47-56.
 • [33] Różycki P. (2006), Zarys wiedzy o turystyce, PROKSENIA, Kraków.
 • [34] Sawicki B. (2007), Agroturystyka w aktywizacji obszarów wiejskich, InterGraf, Lublin.
 • [35] Sharpley R., Jepson D., Rural tourism: A spiritual experience? Annals of Tourism Research, 38(1) (2011) 52-71.
 • [36] Skwarnicki M. (2002), Jan Paweł II, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław.
 • [37] Terzidou M., Stylids D., Szivas E. M., Resident’s Perceptions of Religious tourism and its Socio-Economic Impact on the Island of Tinos. Tourism and Hospitality Planning & Development, 5(2) (2008) 113-129.
 • [38] Tilson D. J., Religious-Spiritual Tourism and Promotional Campaining: A Church-State Partnership for St. James and Spain. Journal of Hospitality & Leisure Marketing, 12(1-2) (2005) 9-40.
 • [39] Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity), Dz. U. z 2004 r., nr 223, poz. 2268.
 • [40] Wilkońska A. (2010), Turystyka religijna – między sacrum a profanum, [w:] Kroplewski Z., Panasiuk A. red., Turystyka religijna, Szczecin, s. 60-68.
 • [41] Vukonić B., Mediugorie’s religion and connection. Annals of Tourism Research, 19(1) (1992) 79-91.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9ccecc6c-703e-498b-8478-3b854d1b3b64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.