PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 2 | 98-103
Article title

Choroba Leśniowskiego-Crohna – diagnostyka i leczenie

Content
Title variants
EN
Crohn’s disease – diagnosis and treatment
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Crohn’s disease is a chronic disease that may occur in any part of digestive tract, causing significant lowering of quality of life and declining of fitness of patients. Most common symptoms are: abdominal pain, diarrhoea, blood in stool, palpable (often tender) mass in abdomen, weight loss, weakness, fever and feverishness. Those symptoms are often accompanied by perianal lesions such as fistulae, fissures and abscesses, and also other enterocutaneous fistulae. Diagnosis is based on endoscopy with biopsies, histopathology and radiological techniques with use of barium contrast. In spite of improving recognition of Crohn’s disease and better accessibility to diagnostic procedures some cases are diagnosed during surgery because of ileus or wrong diagnosis of appendicitis. Typical treatment includes 5-aminosalicilates, glicocorticoids and thiopurines. At the moment there are two monoclonal anti-TNF-α antibodies registered in Poland for biological treatment of Crohn’s disease. Conventional and biological therapy doesn’t always allow us to prevent surgical treatment. In years of observation, most of the patients undergo at least one surgery. Recent publication demonstrate purposefulness of early biologic and immunosuppressive therapy (top-down strategy). The chance to change course of disease is tempting, but possibility of complications (esp. infectious) suggest cautious approach, until further data are known. Those complications also incline us to leave this kind of treatment to experienced sites.
PL
Choroba Leśniowskiego-Crohna jest przewlekłym schorzeniem, które może dotyczyć dowolnego odcinka przewodu pokarmowego (najczęściej końcowego odcinka jelita cienkiego), powodującym znaczne obniżenie jakości życia oraz upośledzenie sprawności chorego. Najczęstsze objawy to ból brzucha, biegunka, krew w stolcu, badalny (często tkliwy) opór w jamie brzusznej, utrata masy ciała, osłabienie, stany podgorączkowe i gorączka. Często towarzyszą im zmiany okolicy odbytowej – przetoki, szczeliny i ropnie, a także przetoki jelitowo-skórne. Rozpoznanie opiera się na endoskopii z pobraniem wycinków, histopatologii oraz metodach radiologicznych z użyciem kontrastu. Pomimo coraz lepszego rozpoznawania i łatwiejszego dostępu do diagnostyki część przypadków jest diagnozowana w trakcie zabiegu z powodu niedrożności lub mylnie rozpoznanego zapalenia wyrostka robaczkowego. W leczeniu najczęściej stosuje się preparaty 5-aminosalicylanów, glikokortykosteroidy oraz tiopuryny. Obecnie w Polsce zarejestrowane są dwa przeciwciała anty-TNF-α, stosowane w terapii biologicznej. Leczenie metodami klasycznymi oraz lekami biologicznymi nie zawsze pozwala uniknąć interwencji chirurgicznej. Z dłuższej obserwacji wynika, że większość chorych przechodzi przynajmniej jeden zabieg operacyjny. Nowe doniesienia coraz śmielej wskazują na celowość wczesnego włączania terapii biologicznej i immunosupresyjnej (strategia top-down). Choć szansa zmiany przebiegu choroby w wyniku agresywnego leczenia od momentu rozpoznania jest kusząca, ze względu na możliwość wystąpienia powikłań takiej terapii, zwłaszcza infekcyjnych, należy zachować ostrożność, dopóki nie będziemy mieli więcej danych. Powikłania te wymuszają również, aby leczeniem tym zajmowały się ośrodki referencyjne, mające duże doświadczenie w tej dziedzinie.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
98-103
Physical description
Contributors
 • Klinika Chorób Wewnętrznych, 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Iwon Grys
 • Klinika Chorób Wewnętrznych, 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Iwon Grys
 • Klinika Chorób Wewnętrznych, 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Iwon Grys
 • Klinika Gastroenterologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil
 • Klinika Chorób Wewnętrznych, 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Iwon Grys
author
 • Klinika Chorób Wewnętrznych, 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Iwon Grys
References
 • 1. Zani A. , Cozzi D .A. : Giovanni B attista Morgagni and his contribution to pediatric surgery. J . Pediatr. Surg . 2008; 43: 729-733 .
 • 2. Bartnik W: Inflammatory bowel disease - Polish contribution. J. Physiol. Pharmacol . 2003; 54 (supl . 3): 205-210.
 • 3. Podolsky D . K: Inflammatory bowel disease . N. Engl . J . Med. 2002; 347: 417-429.
 • 4. Stange E .F. , Travis S .P., Vermeire S . i wsp .: European evidence based consensus on the diagnosis and management of Crohn’s disease: definitions and diagnosis . Gut 2006; 55: 1-15 .
 • 5. Louis E ., Collard A . , Oger A .F. i wsp .: Behaviour of Crohn’s disease according to the Vienna classification: changing pattern over the course of the disease Gut 2001; 49: 777-782.
 • 6. Gasche C . , Scholmerich J . , Brynskov J . i wsp .: A simple classification of Crohn’s disease: report of the working party of the world congresses of gastroenterology, Vienna 1998 . Inflamm . Bowel Dis . 2000; 6: 8-15 .
 • 7. Farmer R. G . , Hawk WA. , Turnbull R. B . Jr: Indications for surgery in Crohn’s disease: analysis of 500 cases . Gastroenterology 1976; 71: 245-250.
 • 8. Satsangi J . , Silverberg M .S . , Vermeire S . , Colombel J . F.: The Montreal classification of inflammatory bowel disease: controversies, consensus, and implications . Gut 2006; 55: 749-753
 • 9. Vermeire S . , Van Assche G. , Rutgeerts P.: Laboratory markers in IBD: useful, magic, or unnecessary toys? Gut 2006; 55: 426-431.
 • 10. Desplat-Jego S . , Johanet C . , Escande A. i wsp . : World Update on Anti-Saccharomyces cerevisiae antibodies, anti-nuclear associated anti-neutrophil antibodies and antibodies to exocrine pancreas detected by indirect immunofluorescence as biomarkers in chronic inflammatory bowel diseases: results of a multicenter study. World J. Gastroenterol. 2007; 13: 2312-2318 .
 • 11. Barta Z., Csipo I., Szabó G.G., Szegedi G.: Seroreactivity against Saccharomyces cerevisiae in patients with Crohn’s disease and celiac disease World J Gastroenterol. 2003; 9: 2308-2312.
 • 12. Carroccio A , Iacono G , Cottone M i wsp : Diagnostic accuracy of fecal calprotectin assay in distinguishing organic causes of chronic diarrhea from irritable bowel syndrome: a prospective study in adults and children Clin . Chem . 2003; 49: 861-867.
 • 13. Gaya D .R , Mackenzie J. F.: Faecal calprotectin: a bright future for assessing disease activity in Crohn’s disease QJM 2002; 95: 557-558.
 • 14. Akobeng A. K. , Gardener E .: Oral 5-aminosalicylic acid for maintenance of medically-induced remission in Crohn’s disease Cochrane Database Syst Rev 2005; 25: CD003715.
 • 15. Kozuch P L , Hanauer S B : Treatment of inflammatory bowel disease: A review of medical therapy. World J . Gastroenterol. 2008; 14: 354-377.
 • 16. Pinto A.L. , Chebli L.A. , Ribeiro M. S . i wsp. : Azathioprine therapy in steroid-dependent patients with Crohn disease: results of a 10-year longitudinal follow-up study. Med . Sci . Monit . 2009; 15: PI19-PI26 .
 • 17. Kuhbacher T. , Folsch U. R : Practical guidelines for the treatment of inflammatory bowel disease World J Gastroenterol . 2007; 13: 1149-1155.
 • 18. Sandborn WJ. , Colombel J .F. , Enns R i wsp .: Natali-zumab induction and maintenance therapy for Crohn’s disease . N. Engl. J. Med . 2005; 353: 1912-1925.
 • 19. Van Assche G ., Van Ranst M. , Sciot R i wsp .: Progressive multifocal leukoencephalopathy after natalizumab therapy for Crohn’s disease . N. Engl . J . Med . 2005; 353: 362-368
 • 20. Kleinschmidt-DeMasters B . K. , Tyler K. L. : Progressive multifocal leukoencephalopathy complicating treatment with natalizumab and interferon beta-1 a for multiple sclerosis N Engl J Med 2005; 353: 369-374
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9cc5ff78-915d-47a2-a209-302d3134a010
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.