PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 67 | 359–370
Article title

The value of ultrasonography in the diagnosis of varicocele

Content
Title variants
PL
Wartość ultrasonografii w diagnostyce żylaków powrózka nasiennego
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
A varicocele is described as pathologically enlarged, tortuous veins of the pampiniform plexus, leading to an increased testicular temperature and adrenal metabolite reflux into the testes. Varicocele can impair spermatogenesis and is considered to be the most common cause of male infertility. Patients may palpate a thickening in the scrotum or complain of dull scrotal or inguinal pain, which increases when standing or during erection. In the case of a sudden onset of varicocele in elderly men, it is necessary to exclude renal tumor and extend diagnostic ultrasound with the assessment of the abdominal cavity. The diagnosis of varicocele is based on medical history and physical examination, which involves palpation and observation of the scrotum at rest and during the Valsalva maneuver. Ultrasound is the imaging method of choice. The width and the number of vessels in the pampiniform plexus as well as the evaluation and measurement of regurgitation during the Valsalva maneuver are typical parameters analyzed during ultrasound assessment. However, diagnostic ultrasound is still a controversial method due to numerous and often divergent classification systems for varicocele assessment as well as its poor correlation with clinical manifestations. As a result of introduction of clear ultrasound criteria as well as the development of elastography and nuclear magnetic resonance, diagnostic imaging can play an important role in assessing the risk of damage to the testicular parenchyma, qualifying patients for surgical treatment and predicting the effects of therapy.
PL
Żylaki powrózków nasiennych to patologicznie poszerzone, kręte żyły splotu wiciowatego, prowadzące do wzrostu temperatury jąder i refluksu metabolitów z nadnerczy do jąder. Żylaki powrózków nasiennych mogą zaburzać spermatogenezę i uważane są za najczęstszą przyczynę niepłodności u mężczyzn. Chorzy mogą wyczuwać zgrubienie w mosznie lub skarżyć się na tępe pobolewanie moszny bądź pachwiny, nasilające się w pozycji stojącej lub w czasie erekcji. Nagłe pojawienie się żylaków powrózka nasiennego u starszych mężczyzn wymaga wykluczenia guza nerki i konieczne jest wówczas poszerzenie diagnostyki ultrasonograficznej o badanie jamy brzusznej. Podstawą rozpoznania żylaków powrózka nasiennego są wywiad i badanie przedmiotowe, które opiera się na palpacji i obserwacji worka mosznowego w spoczynku oraz podczas próby Valsalvy. Ultrasonografia stanowi metodę z wyboru w ocenie obrazowej. Szerokość i liczba nakoczyń splotów wiciowatych oraz ocena i pomiar fali wstecznej podczas próby Valsalvy to typowe parametry brane pod uwagę podczas oceny ultrasonograficznej. Diagnostyka ultrasonograficzna jest jednak nadal metodą kontrowersyjną, ze względu na liczne, często rozbieżne klasyfikacje służące ocenie żylaków, jak również niską korelację z objawami klinicznymi. Opracowanie jasnych kryteriów ultrasonograficznych oraz rozwój elastografii i tomografii rezonansu magnetycznego mogą sprawić, że w przyszłości diagnostyka obrazowa będzie odgrywać istotną rolę w ocenie ryzyka uszkodzenia miąższu jąder, kwalifikowaniu pacjentów do leczenia operacyjnego i przewidywaniu efektów terapii.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
67
Pages
359–370
Physical description
Contributors
author
 • 1st Department of Clinical Radiology, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
 • 1st Department of Clinical Radiology, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
 • 1st Department of Clinical Radiology, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
 • 1st Department of Clinical Radiology, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
References
 • 1. Fretz PC, Sandlow JI: Varicocele: current concepts in pathophysiology, diagnosis, and treatment. Urol Clin North Am 2002; 29: 921–937.
 • 2. Alsaikhan B, Alrabeeah K, Delouya G, Zini A: Epidemiology of varicocele. Asian J Androl 2016; 18: 179–181.
 • 3. Oster J: Varicocele in children and adolescents. An investigation of the incidence among Danish school children. Scand J Urol Nephrol 1971; 5: 27–32.
 • 4. Akbay E, Cayan S, Doruk E, Duce MN, Bozlu M: The prevalence of varicocele and varicocele-related testicular atrophy in Turkish children and adolescents. BJU Int 2000; 86: 490–493.
 • 5. Levinger U, Gornish M, Gat Y, Bachar GN: Is varicocele prevalence increasing with age? Andrologia 2007: 39; 77–80.
 • 6. Sofikitis N, Miyagawa I: Experimental models for the study of varicocele: a selected review. Jpn J Fertil Steril 1992; 38: 168–177.
 • 7. Braedel HU, Steffens J, Ziegler M, Polsky MS, Platt ML: A possible ontogenic etiology for idiopathic left varicocele. J Urol 1994; 151: 62–66.
 • 8. Sofikitis N, Dritsas K, Miyagawa I, Koutselinis A: Anatomical characteristics of the left testicular venous system in man. Arch Androl 1993; 30: 79–85.
 • 9. Hart RR, Rushton HG, Belman AB: Intraoperative spermatic venography during varicocele surgery in adolescents. J Urol 1992; 148: 1514–1516.
 • 10. Nagappan P, Keene D, Ferrara F, Shabani A, Cervellione RM: Antegrade venography identifies parallel venous duplications in the majority of adolescents with varicocele. J Urol 2015; 193: 286–290.
 • 11. Gulleroglu K, Gulleroglu B, Baskin E: Nutcracker syndrome. World J Nephrol 2014; 3: 277–281.
 • 12. Zorgniotti AW, Macleod J: Studies in temperature, human semen quality, and varicocele. Fertil Steril 1973; 24: 854–863.
 • 13. Ali JI, Weaver DJ, Weinstein SH, Grimes EM: Scrotal temperature and semen quality in men with and without varicocele. Arch Androl 1990; 24: 215–219.
 • 14. Comhaire F, Vermeulen A: Varicocele sterility: cortisol and catecholamines. Fertil Steril 1974; 25: 88–95.
 • 15. Ito H, Fuse H, Minagawa H, Kawamura K, Murakami M, Shimazaki J: Internal spermatic vein prostaglandins in varicocele patients. Fertil Steril 1982; 37: 218–222.
 • 16. Rajfer J, Turner TT, Rivera F, Howards SS, Sikka SC: Inhibition of testicular testosterone biosynthesis following experimental varicocele in rats. Biol Reprod 1987; 36: 933–937.
 • 17. Sofikitis N, Miyagawa I: Effects of surgical repair of experimental left varicocele on testicular temperature, spermatogenesis, sperm maturation, endocrine function, and fertility in rabbits. Arch Androl 1992; 29: 163–175.
 • 18. Rowe PJ, Comhaire FH, Hargreave TB, Mahmoud AM; World Health Organization: WHO Manual for the Standardized Investigation, Diagnosis, and Management of the Infertile Male. Cambridge – New York 2000.
 • 19. Agarwal A, Deepinder F, Cocuzza M, Agarwal R, Short RA, Sabanegh E et al.: Efficacy of varicocelectomy in improving semen parameters: new meta-analytical approach. Urology 2007; 70: 532–538.
 • 20. Dubin L, Amelar RD: Varicocele size and results of varicocelectomy in selected subfertile men with varicocele. Fertil Steril 1970; 21: 606–609.
 • 21. Jungwirth A, Giwercman A, Tournaye H, Diemer T, Kopa Z, Dohle G et al.: European Association of Urology guidelines on male infertility: the 2012 update. Eur Urol 2012; 62: 324–332.
 • 22. American Urological Association Education and Research: The optimal evaluation of the infertile male: AUA best practice statement. Linthicum 2010.
 • 23. Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine: Report on varicocele and infertility. Fertil Steril 2008; 90 (5 Suppl.):S247–S249.
 • 24. Grasso M, Lania C, Castelli M, Galli L, Franzoso F, Rigatti P: Lowgrade left varicocele in patients over 30 years old: the effect of spermatic vein ligation on fertility. BJU Int 2000; 85: 305–307.
 • 25. Yamamoto M, Hibi H, Hirata Y, Miyake K, Ishigaki T: Effect of varicocelectomy on sperm parameters and pregnancy rate in patients with subclinical varicocele: a randomized prospective controlled study. J Urol 1996; 155: 1636–1638.
 • 26. Studniarek M, Skrobisz-Balandowska K, Modzelewska E: Scrotal imaging. J Ultrason 2015; 15: 245–258.
 • 27. American Institute of Ultrasound in Medicine; American College of Radiology; Society of Radiologists in Ultrasound: AIUM practice guideline for the performance of scrotal ultrasound examinations. J Ultrasound Med 2011; 30: 151–155.
 • 28. Kozakowski KA, Gjertson CK, Decastro GJ, Poon S, Gasalberti A, Glassberg KI: Peak retrograde flow: a novel predictor of persistent, progressive and new onset asymmetry in adolescent varicocele. J Urol 2009; 181: 2717–2723.
 • 29. Goren MR, Erbay G, Ozer C, Kayra MV, Hasirci E: Can we predict the outcome of varicocelectomy based on the duration of venous reflux? Urology 2016; 88: 81–86.
 • 30. Rifkin MD, Foy PM, Kurtz AB, Pasto ME, Goldberg BB: The role of diagnostic ultrasonography in varicocele evaluation. J Ultrasound Med 1983; 2: 271–275.
 • 31. Gonda RL Jr, Karo JJ, Forte RA, O’Donnell KT: Diagnosis of subclinical varicocele in infertility. AJR Am J Roentgenol 1987; 148: 71–75.
 • 32. Hoekstra T, Witt MA: The correlation of internal spermatic vein palpability with ultrasonographic diameter and reversal of venous flow. J Urol 1995; 153: 82–84.
 • 33. McClure RD, Khoo D, Jarvi K, Hricak H: Subclinical varicocele: the effectiveness of varicocelectomy. J Urol 1991; 145: 789–791.
 • 34. Eskew LA, Watson NE, Wolfman N, Bechtold R, Scharling E, Jarow JP: Ultrasonographic diagnosis of varicoceles. Fertil Steril 1993; 60: 693–697.
 • 35. Metin A, Bulut O, Temizkan M: Relationship between the left spermatic vein diameter measured by ultrasound and palpated varicocele and Doppler ultrasound findings. Int Urol Nephrol 1991; 23: 65–68.
 • 36. Orda R, Sayfan J, Manor H, Witz E, Sofer Y: Diagnosis of varicocele and postoperative evaluation using inguinal ultrasonography. Ann Surg 1987; 206: 99–101.
 • 37. Sarteschi LM: Lo studio del varicocele con eco-color-Doppler. G Ital Ultrasonologia 1993; 4: 43–49.
 • 38. Chiou RK, Anderson JC, Wobig RK, Rosinsky DE, Matamoros A Jr et al.: Color Doppler ultrasound criteria to diagnose varicoceles: correlation of a new scoring system with physical examination. Urology 1997; 50: 953–956.
 • 39. Iosa G, Lazzarini D: Hemodynamic classification of varicoceles in men: our experience. J Ultrasound 2013; 16: 57–63.
 • 40. Valentino, M., Bertolotto M, Derchi L, Pavlica P: Children and adults varicocele: diagnostic issues and therapeutical strategies. J Ultrasound 2014; 17: 185–193.
 • 41. Diamond DA, Gargollo PC, Caldamone AA: Current management principles for adolescent varicocele. Fertil Steril 2011; 96: 1294–1298.
 • 42. Diamond DA, Zurakowski D, Bauer SB, Borer JG, Peters CA, Cilento BG Jr et al.: Relationship of varicocele grade and testicular hypotrophy to semen parameters in adolescents. J Urol 2007; 178: 1584–1588.
 • 43. Patil V, Shetty SM, Das SK: Redefining the criteria for grading varicoceles based on reflux times: a clinicoradiological correlation. Ultrasound Q 2016; 32: 82–85.
 • 44. Dede O, Teke M, Daggulli M, Utangaç M, Baş O, Penbegül N: Elastography to assess the effect of varicoceles on testes: a prospective controlled study. Andrologia 2016; 48: 257–261.
 • 45. Geatti O, Gasparini D, Shapiro B: A comparison of scintigraphy, thermography, ultrasound and phlebography in grading of clinical varicocele. J Nucl Med 1991; 32: 2092–2097.
 • 46. Merla A, Ledda A, Di Donato L, Romani GL: Assessment of the effects of varicocelectomy on the thermoregulatory control of the scrotum. Fertil Steril 2004; 81: 471–472.
 • 47. Kulis T, Kolaric D, Karlovic K, Knezevic M, Antonini S, Kastelan Z: Scrotal infrared digital thermography in assessment of varicocele – pilot study to assess diagnostic criteria. Andrologia 2012; 44 (Suppl. 1): 780–785.
 • 48. Mali WP, Oei HY, Arndt JW, Kremer J, Coolsaet BL, Schuur K: Hemodynamics of the varicocele. Part I. Correlation among the clinical, phlebographic and scintigraphic findings. J Urol 1986; 135: 483–488.
 • 49. Minayoshi K, Okada H, Fujisawa M, Yamasaki K, Kamidono S: Hemodynamic evaluation of left testicular varicocele by scrotal scintigraphy. Eur Urol 2001; 39: 30–35.
 • 50. Fuse H, Nozaki T, Ohta S, Seto H: Sequential scrotal scintigraphy for the study of varicocele. Int Urol Nephrol 1999; 31: 511–517.
 • 51. Ahlberg NE, Bartley O, Chidekel N, Fritjofsson A: Phlebography in varicocele scroti. Acta Radiol Diagn (Stockh) 1966; 4: 517–528.
 • 52. Lund L, Hahn-Pedersen J, Højhus J, Bojsen-Møller F: Varicocele testis evaluated by CT-scanning. Scand J Urol Nephrol 1997; 31: 179–182.
 • 53. Lewis DS, Grimm LJ, Kim CY: Left renal vein compression as cause for varicocele: prevalence and associated findings on contrast-enhanced CT. Abdom Imaging 2015; 40: 3147–3151.
 • 54. Arslan H, Etlik O, Ceylan K, Temizoz O, Harman M, Kavan M: Incidence of retro-aortic left renal vein and its relationship with varicocele. Eur Radiol 2005; 15: 1717–1720.
 • 55. El-Saeity NS, Sidhu PS: “Scrotal varicocele, exclude a renal tumour”. Is this evidence based? Clin Radiol 2006; 61: 593–599.
 • 56. Chandramohan S, Chakravertry S: Re: “Scrotal varicocoele, exclude a renal tumour”. Is this evidence based? Clin Radiol 2007; 62: 192–193.
 • 57. von Heijne A: Recurrent varicocele. Acta Radiol 1997; 38: 1020–1022.
 • 58. Karakas E, Karakas O, Cullu N, Badem OF, Boyacı FN, Gulum M et al.: Diffusion-weighted MRI of the testes in patients with varicocele: a preliminary study. AJR Am J Roentgenol 2014; 202: 324–328.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9ca70e63-45a6-4245-895f-9c47367867e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.