PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 65 | 1-2 | 20–24
Article title

Ostra niedrożność przewodu pokarmowego. Ocena zapadalności na podstawie analizy materiału własnego

Content
Title variants
EN
Acute intestinal obstruction. Incidence estimation based on own material analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Niedrożność mechaniczna przewodu pokarmowego jest chorobą leczoną w oddziałach chirurgii. Pomimo szybkiego rozwoju alternatywnych endoskopowych metod leczenia, klasyczna chirurgia jest nadal podstawowym i najskuteczniejszym sposobem postępowania w przypadku niedrożności. Poza zatkaniem, którego najczęstszą przyczyną są nowotwory, innymi głównymi powodami niedrożności są uwięźnięta przepuklina lub zrosty jelitowe (powstające głównie jako wynik poprzednich laparotomii). Celem pracy było porównanie częstości występowania poszczególnych typów ostrej niedrożności przewodu pokarmowego w dwóch odległych od siebie jednakowych okresach czasu. MATERIAŁ I METODY W latach 1980–1983 oraz 2006–2009 na Oddziale Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach z powodu ostrej niedrożności jelit leczono operacyjnie 318 chorych. Dokonano retrospektywnej analizy historii chorób. WYNIKI Niedrożność z zadzierzgnięcia stwierdzono u 210 (66,1%), a z zatkania u 108 chorych (33,9%). U chorych z niedrożnością z zadzierzgnięcia dominowała niedrożność spowodowana uwięźnięciem przepukliny (53,6%). Główną przyczyną niedrożności z zatkania była zmiana nowotworowa (93%). Stwierdzono istotne różnice w częstości występowania ostrych niedrożności w obydwu okresach czasowych. Porównując lata 2006–2009 z okresem wcześniejszym stwierdzono istotny wzrost przypadków (200 vs 118) niedrożności. Analizując poszczególne typy niedrożności, poza znacząco większą liczbą niedrożności wywołanych nowotworami (76 vs 25), uwagę zwraca częstsze występowanie niedrożności spowodowanej przez zrosty jelitowe (67 vs 30). Nie zaobserwowano istotnych różnic w liczbie niedrożności wywołanych uwięźnięciem przepukliny. WNIOSKI Poszukiwanie skutecznego zapobiegania zrostom otrzewnowym pozostaje pilnym, nadal otwartym problemem. Znaczący wzrost liczby nowotworów jelita grubego nie może być tłumaczony starzeniem się społeczeństwa. Konieczne jest zwrócenie większej uwagi na szkolenie lekarzy w zakresie onkologii i wprowadzenie skutecznych programów diagnostycznych oraz profi laktycznych.
EN
BACKGROUND Intestinal obstruction is cured in surgery department. Despite endoscopy, which is fast developing alternative method, classical surgery is still basic and most efective way of treatment. Except obstruction, mainly caused by cancer, incarcerated hernia and adhesions are the other main reasons of ileus. Abdominal adhesions develop mainly as an eff ect of previous operations. The aim of this study was to compare frequency of each type of ileus in two similar periods. MATERIAL AND METHODS Retrospective analysis was performed on 318 patients operated in two periods: 1980–1983 and 2006–2009 in Department of Surgery of District Specialist Hospital in Tychy. RESULTS Ileus caused by incancerated hernia and abdominal adhesions was found in 210 cases (66.1%). Obstruction was reason of 108 cases (33.9%). The most frequent reason of strangulation ileus was incancerated hernia (53.6%). The main reason of obstructive ileus was cancer (93%). There were signifi cant diff erences between analised two periods. There were more cases of ileus in period 2006–2009 comparing to years 1980–1983 (200 vs 118). We observed signifi cant more abdominal adhesions (67 vs 30) and obstructions as an eff ect of cancer (76 vs 25). There were no signifi cant diff erences in frequency of incancerated hernias. CONCLUSIONS It’s urgent and still great problem to fi nd eff ective way of preventing abdominal adhesions. Such big increase of colorectal cancer in advanced stage cannot be explained by longer mean length of live. Physician’s more eff ective training in oncology is urgent necessity. More eff ective diagnostic and prophylactic programs should be introduced.
Discipline
Year
Volume
65
Issue
1-2
Pages
20–24
Physical description
Contributors
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Wydziału Opieki Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Wydziału Opieki Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
author
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Wydziału Opieki Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Wydziału Opieki Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Wydziału Opieki Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Wydziału Opieki Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 ul. Edukacji 102 43-100 Tychy tel.: 602 79 72 79 fax: 32 325 42 45
author
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Wydziału Opieki Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Scott Jones R. Intestinal Obstruction. Book of Surgery, W.B. Saunders Company, Philadelphia, 1972.
 • 2. Lapage C., Faivre J. Screening and early diagnosis of colorectal cancer. Rev. Prat. 2010; 60: 200–204.
 • 3. Cunningham D., Atkin W., Lenz H. i wsp. Colorectal cancer. Lancet 2010; 375: 1030–1047.
 • 4. Renzulli P., Krahenbuhl l., Sadowski C. i wsp. Modern diagnostic strategy in ileus. Zentralbl. Chir. 1998; 123: 1334–1339.
 • 5. Uhl W., Herzog R.I., Sadowski C. i wsp. Surgical therapy of ileus of the small intestine. Zentralbl. Chir. 1998; 123: 1340– 1345.
 • 6. Fujii S., Shimada H., Ike H. i wsp. Reduction of postoperative abdominal adhesion and ileus by a bioresorbable membrane. Hepatogastroenterology 2009; 56: 725–728.
 • 7. Fu F., Hou Y., Jiang W. i wsp. Escin: inhibiting infl ammation and promoting gastrointestinal transit to attenuate formation of postoperative adhesions. World J. Surg. 2005; 29: 1614–1620.
 • 8. Kriger A.G., Andreitsev I.L., Gorskii V.A. i wsp. Diagnosis and treatment of acute adhesive small intestine obstruction. Khirurgiia (Mosk). 2001; 7: 25–29.
 • 9. Neufang T., Becker H. Laparoscopy in small bowel ileus. Chirurg. 2000; 71: 518–523.
 • 10. Cartanese C., Lattarulo S., Barile G. i wsp. Role of laparoscopy in acute obstruction of small bowel: personal experience and analysis of the literature. Chir. Ital. 2009; 61: 39–46.
 • 11. Łukasiewicz K. Wpływ pracy fi zycznej w rolnictwie na powstawanie przepuklin pachwinowych. Wiad. Lek. 1973; 26: 1485–1489.
 • 12. Słupski M., Prywiński S., Cisowski P. i wsp. Endometrioza jelita grubego przebiegająca z całkowitą niedrożnością mechaniczną. Pol. Przegl. Chir. 1999; 1: 81–84.
 • 13. Wysocki A., Panek J., Krzywoń J. i wsp. Przyczyny ostrych chirurgicznych chorób jamy brzusznej i wiek chorych w ostatnich 60 latach. Pol. Przegl. Chir. 1999; 4: 368–376.
 • 14. Abycht K., Madycki G., Staszkiewicz W. i wsp. Ostra niedrożność przewodu pokarmowego – wciąż aktualny problem chirurgiczny. Wiad. Lek. 1999; 52: 238–241.
 • 15. Dervisoglou A., Condilis N., Liveranou S. i wsp. A casual factors and treatment of obstructive ileus in 369 patients. Ann. Ital. Chir. 2005; 76: 477–480.
 • 16. Amboldi M., Mezzabotta M., Zanotti M. i wsp. Unusual causes of acute intestinal obstruction in adults. Int. Surg. 2009; 94: 99–110.
 • 17. Van Kerschaver O., Van Maele V. i wsp. Gallstone impacted in the rectosigmoid junction causing a biliary ileus and sigmoid perforation. Int. Surg. 2009; 94: 63–66.
 • 18. maizumi H., Yamauchi M., Namiki A. i wsp. Obstructive ileus caused by a swallowed foreign body (a „press-through” package) and preexisting adhesions. Am. J. Emerg. Med. 1997; 15: 52–53.
 • 19. Lassandro F., Gagliardi N., Scuderi M. i wsp. Gallstone ileus analysis of radiological fi ndings in 27 patients. Eur. J. Radiol. 2004; 50: 23–29.
 • 20. Schima W., Kóblinger C., Eisenhuber- Stadler E. i wsp. Diseases of the hepatobiliary system as a cause of acute abdomen. Radiologie 2010; 50: 252–261.
 • 21. Rauh P., Neye H., Ensberg D. i wsp. Ultrasonographic diagnosis of a biliary-digestive fi stula with gallstone ileus. Dtsch. Med. Wochenschr. 2010; 135: 287–289.
 • 22. Nemir P. Jr. Intestinal obstruction: 10 year statistical survey at the University of Pennsylvania. Ann. Surg. 1952; 135: 367–375.
 • 23. Celban G., Jabłonka Z., Solnica Cz. i wsp. Niedrożność nowotworowa jelita grubego – czynniki decydujące o wczesnych wynikach leczenia. Wiad. Lek. 2005; 58: 166–169.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9c8ea089-5ab2-4037-bffb-acaaab607f25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.