PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 65 | 4 | 19–23
Article title

Czy noworodki urodzone blisko terminu porodu mają więcej problemów od noworodków donoszonych?

Content
Title variants
EN
Do newborns babies who were born before expected date of delivery have more problems than those who were born on full time of pregnancy?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Noworodki urodzone blisko terminu porodu defi niowane są jako urodzone między 34 tygodniem 0/7 dni a 36 tygodniem 6/7 dni wieku ciążowego. W praktyce położniczej i pediatrycznej prawie donoszone noworodki są często uważane za czynnościowo w pełni dojrzałe, jednak mimo relatywnie dużych rozmiarów wykazują one często objawy kliniczne związane z niedojrzałością. Celem niniejszej pracy było przeanalizowanie, czy zaburzenia występujące u noworodków urodzonych blisko terminu porodu stanowią istotny problem kliniczny w porównaniu ze stanem noworodków urodzonych o czasie. MATERIAŁ I METODY Dokonano analizy retrospektywnej 1187 historii rozwoju noworodków. Do badań wybrano historie 212 noworodków urodzonych blisko terminu porodu oraz 723 noworodki donoszone. Oceniono: czas pobytu w szpitalu, stan ogólny noworodków w skali Apgar oraz występowanie zaburzeń w okresie adaptacyjnym. WYNIKI Noworodki urodzone blisko terminu porodu miały niższe wartości w skali Apgar w pierwszej minucie życia niż noworodki donoszone. Udokumentowano istotne różnice długości pobytu w szpitalu w obu badanych grupach. U prawie donoszonych noworodków istotnie częściej rozpoznawano zaburzenia w okresie wczesnonoworodkowym, takie jak hiperbilirubinemia (p < 0,001), zespół zaburzeń oddychania (ZZO; p < 0,001), zaburzenia termoregulacji (p < 0,001), infekcje (p < 0,001) oraz krwawienia do- i okołokomorowe (p < 0,001). Noworodki prawie donoszone istotnie częściej rodziły się drogą cięcia cesarskiego (p < 0,001). WNIOSEK Prawie donoszone noworodki mają istotnie więcej problemów medycznych w porównaniu z noworodkami donoszonymi.
EN
INTRODUCTION Late pre term infants, is defi ned by birth at 34 0/7 through 36 6/7 weeks’ of gestation. Those infants are always less physiologically and metabolically mature than term infants. They express unique features which are challenges to physicians and nurses involved in their care. The purpose of this study was to determine whether newborn babies, who were born before the expected date of delivery have more problems than those, who were born at term. MATERIAL AND METHODS We have conducted a retrospective cohort study of pre-term and on term newborns admitted to Neonatology Department of Medical University of Silesia from the 1st January 2007 to 31st December 2007. The study included 935 infants. 212 of them were born as late-preterm, and 723 at term. We investigated: Apgar score, length of hospital stay, birth weight, frequency of cesarean section, infancy complications such as: hyperbilirubinemia, respiratory distress syndrome and intraventricular haemorrhage, temperature instability, and infections. RESULTS Pre-term newborns had a lower Apgar score at 1-minute than the full-term ones. Average length of hospital stay was signifi cantly longer for pre-term infants. After birth pre-term newborns were also more likely than term newborns to develop hyperbilirubinemia (p < 0.001), respiratory distress syndrome (p < 0.001), temperature instability (p < 0.001), infections (p < 0.001). Intraventricular haemorrhage occurred more commonly among pre-term newborns than term newborns (p < 0.001). In the pre-term group there were more frequent cesarean sections than in the term – group (p < 0.001). CONCLUSIONS Pre-term infants had signifi cantly more medical problems compared with full-term infants. Those newborns are rather minimally pre-term infants than near – term infants.
Discipline
Year
Volume
65
Issue
4
Pages
19–23
Physical description
Contributors
author
 • ul. Woźnicka 121a 42-350 Koziegłowy tel. 507 041 433
 • Koło Naukowe STN przy Klinice Neonatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Engle W.A., Tomashek K.M., Wallman C. Late-preterm infants: a population at risk. Pediatrics 2007; 120: 1390–1401.
 • 2. Martin J.A., Hamilton B.E., Sutton P.D., Ventura S.J., at al. Births: fi nal data for 2005. Natl. Vital. Stat. Rep. 2007; 56: 1–103.
 • 3. Koehler B., Marszał E., Świetliński J., Zaburzenia neurologiczne. W: Wybrane zagadnienia z pediatrii. ŚAM, Katowice 2002; 81–96.
 • 4. Shapiro-Mendoza C.K., Tomaszek K.M., Kotelchuck M., Barfi eld W., Nannini A., Weiss J., Declercq E., Eff ect of last preterm birth and Maternal medical conditions on newborn morbidity risk. Pediatrics 2008; 121: e223–232.
 • 5. Tomaszek K.M., Shapiro-Mendoza C.K., Davidoff M.J., Petrini J.R., Diff erences in mortality between late preterm and term singleton infants in United States, 1995– 2002. J. Pediatr. 2007; 151: 450–456.
 • 6. Christman U., Buechner-Maxwell V.A.,Witonsky S.G., Hite R.D, Role of lung surfactant in respiratory disease: current knowledge in large animal medicine. J. Vet. Intern. Med. 2009; 23: 227–242.
 • 7. Iwaszko-Krawczuk W. Wybrane zagadnienia odporności noworodka. Klin. Pediatr. 1997; 5: 122–124.
 • 8. Wang M.L., Clinical Outcomes of Near- Term Infants. Pediatrics 2004; 114; 372–376.
 • 9. Laptook A. Cold Stress and Hypoglycemia In The Late Preterm(„Near- Term”)Infant: Imapct on Nursery of Admission. Semi Perinatol. 2006; 30: 24–27.
 • 10. Koehler B., Marszał E., Świetliński J. Układ oddechowy. W: Wybrane zagadnienia z pediatrii. ŚAM, Katowice 2002; 34–56.
 • 11. Szczapa J. Choroby układu oddechowego. w Podstawy neonatologii. J. Szczapa. PZWL, Warszawa 2008, 136–168.
 • 12. Guasch X.D., Torrent F.R., Martinez- Nadal S., Saco M.J., Castellvi P.S. Late preterm infants: a population at understimated risk. Ann. Pediatr. (Barc.) 2009; 71: 291–298.
 • 13. Kitsommart R., Janes M., Mahajan V., Rahman A., Seidlitz W., Wilson J., Paes B. Outcome of late preterm infants: a retrospective, single-center, Canadian study. Clin. Pediatrics 2009; 48: 844–850L.
 • 14. Sarici S.U., Serdar M.A., Korkmaz A, at al. Incidence, Course and Prediction of Hyperbilirubinemia In Near-Term and Term Newborns. Pediatrics 2004; 113: 775–780.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9c87b037-897c-46ec-bcec-6330dbf2cbe8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.