PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 16 | 4 | 150-155
Article title

Nowe kierunki rozwoju badań posturografii

Content
Title variants
EN
New directions in development of posturographic tests
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Badania posturografii, zarówno statycznej, jak i dynamicznej, wykazują stosunkowo małą przydatność w diagnostyce uszkodzeń przedsionkowych. Prezentowany przegląd danych literaturowych dotyczy prób uwrażliwienia badań posturograficznych poprzez włączenie ruchów głowy do standardowego protokołu badania posturografii. Analizie zostały poddane artykuły dotyczące tej tematyki umieszczone w bazach PubMed oraz Web of Science. Wszystkie prace dotyczą posturografii dynamicznej (Sensory Organization Test, SOT). Do badań wybrano artykuły obejmujące próby wykonywane przy zamkniętych oczach na stabilnym i ruchomym podłożu. Wyniki badań wskazują na przydatność testu SOT-5 z ruchami głowy z prędkością 15°/s, jako testu przesiewowego dla różnicowania osób z i bez uszkodzeń przedsionkowych. Ponadto, wykazano przydatność posturografii z ruchami głowy dla monitorowania kompensacji uszkodzeń błędnika i postępów rehabilitacji. Nowe kierunki rozwoju posturografii obejmują badania nad bardziej rozpowszechnioną posturografią statyczną oraz posturografią mobilną, w której zamiast płyty tensometrycznej zastosowano czujniki umieszczone na pacjencie, mierzące bezpośrednio korekcje reakcji posturalnych.
EN
The research on both static and dynamic posturography has demonstrated its low usefulness in diagnostics of vestibular dysfunction. The presented review of literature data concerns the studies in which the head movements were introduced to standard posturography protocol to sensitize the test for vestibular abnormalities. The analysis included papers indexed in PubMed and Web of Science databases. All papers concerned dynamic posturography testing. In the publications chosen for analysis tests were carried out with eyes closed on stable and mobile surfaces. The results of the literature analysis indicate the usefulness of SOT-5 test with head movements at 15°/s as a screening test for the differentiation of subjects with and without vestibular damage. Moreover, posturography with head movements seems to be useful for monitoring vestibular compensation and rehabilitation progress. New directions in posturography development should include studies on static posturography with head movements as well as more and more popular mobile posturography, in which tensometric platform is replaced by sensors placed on a patient on lumbar level for direct measuring of postural reactions.
Discipline
Publisher
Year
Volume
16
Issue
4
Pages
150-155
Physical description
Contributors
 • Klinika Audiologii i Foniatrii, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi
 • Klinika Audiologii i Foniatrii, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi
 • Klinika Audiologii i Foniatrii, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi
References
 • 1. Bień S. Zespoły obwodowe i ośrodkowego uszkodzenia narządu przedsionkowego. (w) Otoneurologia kliniczna. Janczewski G (red.). PZWL, Warszawa 1986: 237-43.
 • 2. Barany R. Some new methods for functional testing of the vestibular apparatus and the cerebellum. Nobel Lecture, 1916.
 • 3. Bień S. Habituacja przedsionkowa. (w) Otoneurologia kliniczna. Janczewski G (red.). PZWL, Warszawa 1986: 103-6.
 • 4. Lacour M, Helmchen C, Vidal PP. Vestibular compensation: the neurootologist’s best friend. J Neurol 2016; 263: 54-64.
 • 5. Horak FB, Nashner LM, Diener HC. Postural Strategies associated with somatosensory and vestibular loss. Ezp Brain Res 1990; 82: 167-77.
 • 6. Allum JHJ, Adkin AL, Carpenter MG, Held-Ziolkowska M, Honegger F, Pierchala K. Trunk sway measures of postural stability during clinical balance tests: effects of a unilateral vestibular deficit. Gait Posture 2001; 14(3): 227-37.
 • 7. Furman JM. Role of posturography in the management of vestibular patients. Otolaryngol Head Neck Surg 1995; 112(1): 8-15.
 • 8. Di Fabio RP. Sensitivity and specificity of platform posturography for identifying patients with vestibular dysfunction. Phys Ther 1995; 75(4): 290-305.
 • 9. Geobel JA, Paige GD. Dynamic posturography and caloric test results in patients with and without vertigo. Otolaryngol Head Neck Surg 1989; 100(6): 553-8.
 • 10. Fujimoto C, Kamogashira T, Kinoshita M, Egami N, Sugasawa K, Demura S, et al. Power spectral analysis of postural sway during foam posturography in patients with peripheral vestibular dysfunction. Otol Neurotol 2014; 35(10):e317-23.
 • 11. Allum JHJ, Zamani F, Adkin AL, Ernst A. Differences between trunk sway characteristics on a foam support surface and on the Equi test® ankle-sway-referenced support surface. Gait Posture 2002; 16(3): 264-70.
 • 12. Chandra NS, Shepard NT. Clinical utility of lateral head tilt posturography. Am J Otol 1996; 17(2): 271-7.
 • 13. Speers RS, Shepard NT, Kuo A. EquiTest TM modification with shank and hip angle measurements. Differences with age among normal subjects. J Vestib Res 1999; 9(6): 435-44.
 • 14. Day BL, Steiger MJ, Thomson PD, Marsden DC. Effect of vision and stance width standing: implications for afferent control of lateral sway. J Physiol 1993; 469: 479-99.
 • 15. Aramaki V, Nozaki D, Masani K, Sato T, Nakazawa K, Yano H. Reciprocal angular acceleration of the ankle and hip joints during quit standing in humans. Exp Brain Res 2001; 136(4): 463-73.
 • 16. Creath R, Kiemel T, Horak F, Jeka JJ. The role of vestibular and somatosensory systems in intersegmental control of upright stance. J Vest Res 2008; 18(1): 39-49.
 • 17. Horlings CGC, Kung Um, Honegger RF, Van Engelen BG, Van Alfen N, Bloem BR, et al. Vestibular and proprioceptive influences on trunk movements during quit standing. Neuroscience 2009; 161(3): 904-14.
 • 18. Horak FB, Nashner LM. Central programing of postural movements: adaptation to altered support-surface configurations. J Neurophysiol 1986; 55(6): 1369-81.
 • 19. Paloski WH, Wood SJ, Feiveson AH, Hwang EY, Reschke MF. Destabilization of human balance control by static and dynamic head tilts. Gait Posture 2006; 23(3): 315-23.
 • 20. Shepard NT, Speers RA. Head movement modification to Sensory Organization Protocol of EquiTest: Clinical utility in a random sample of balance disorder patients. Proc. 20’th Barany Society Meeting, Wuerzburg, Germany 1998.
 • 21. Mishra A, Sherrie D, Speers R, Shepard NT. Head Shake Computerized Dynamic Posturography in peripheral vestibular Lesions. Am J Audiol 2009; 18(1): 53-9.
 • 22. Honaker JA, Converse CM, Shepard NT. Modified Head Shake Computerized Dynamic Posturography. Am J Audiol 2009; 18(1): 108-13.
 • 23. Honegger F, Spijker GJ, Allum JH. Coordination of the head with respect to the trunk and pelvis in the roll and pitch planes during quiet stance. Neuroscience 2012; 213: 62-71.
 • 24. Honaker JA, Janky KL, Patterson JN, Shepard NT. Modified head shake sensory organization test: sensitivity and specificity. Gait Posture 2016; 49: 67-72.
 • 25. Pang MYC, Lam FM, Wong GH, Au IH, Chow DL. Balance performance in head-shake computerized dynamic posturography: aging effects and test-retest reliability. Phys Ther 2011; 91(2): 246-53.
 • 26. Lim HW, Kim KM, Jun HJ, Chang J, Jung HH, Chae SW. Corelating the head shake-sensory organizing test with dizziness handicap inventory in compensation after vestibular neuritis. Otol Neurotol 2012; 33(2): 211-14.
 • 27. Park MK, Lim HW, Cho JG, Choi CJ, Hwang SJ, Chae SW. A head shake sensory organization test to improve the sensitivity of the sensory organization test in the elderly. Otol Neurotol 2012; 33(1): 67-71.
 • 28. Zamysłowska-Szmytke E, Śliwińska-Kowalska M. Clinical use of Head-Shake Static Posturography. The Annual Scientific and Technology Conference 2018 Scottsdale, Arizona; https://www.amauditorysoc.org/ annual-conference (Poster # 2).
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9c2a19d1-80e7-48fa-a023-155106172dd1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.