Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2018 | 5 | 2 | 119-127

Article title

Skuteczna i efektywna kosztowo organizacja opieki nad pacjentem z zaćmą

Content

Title variants

EN
Effective and cost-efficient health care organization in cataract patient

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia sposób organizacji opieki nad pacjentem z zaćmą z uwzględnieniem aspektów procesowo-organizacyjnych i ekonomiczno- -finansowych, a także oceny skuteczności oraz efektywności kosztowej takiej organizacji. Przedstawiono modelowe podejście do problemu, ilustrując je analizą przypadku dużego świadczeniodawcy realizującego zabiegi zaćmy.
EN
The article presents the way of organizing care of patients with cataract, including process and organizational as well as economic and financial aspects, and the assessment of the effectiveness and cost-efficiency of such an organization. A model approach to the problem is presented, illustrated with the case analysis of a large provider performing cataract procedures.

Discipline

Publisher

Journal

Year

Volume

5

Issue

2

Pages

119-127

Physical description

Contributors

 • Katedra Rachunkowości Menedżerskiej, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Dział Kontraktowania Świadczeń Medycznych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. Kornela Gibińskiego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych w Kielcach
 • Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych w Kielcach

References

 • 1. Kurowska K, Celmer-Ozdowska I. Depresyjność a jakość ż ycia u osób z rozpoznaną zaćmą. Hygeia Public Health 2014; 49(3): 554-559.
 • 2. Kalinowski P, Bojakowska U. Ocena satysfakcji z wyników leczenia wśród pacjentów po operacji usunięcia zaćmy z wszczepem soczewki wewnątrzgałkowej w prywatnej klinice okulistycznej. Problemy Pielęgniarstwa 2013; 21(2): 164-172.
 • 3. Lundstrom M, Brege KG, Floren I, et al. Cataract surgery and quality of life in patients with age related macular degeneration. Br J Ophthalmol 2002; 86: 1330-1335.
 • 4. Patryka O, Wysocki MJ. Epidemiologia chorób narządu wzroku oraz infrastruktura okulistyki w Polsce. Przegląd Epidemiologiczny 2015; 69: 905-908.
 • 5. [online: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-w-przekroju-terytorialnym-w- 2017-r-,7,14.html].
 • 6. Dostęp do opieki okulistycznej w Polsce. Podejście systemowe. Najważniejsze problemy związane z dostępem do świadczeń okulistycznych. CEESTAHC 2013 [online: http://www.korektorzdrowia.pl/wp-content/uploads/raport_okulistyka_18_09_2013_v-2.1.pdf].
 • 7. [online: http://kolejki.nfz.gov.pl].
 • 8. [online: https://prog.nfz.gov.pl/app-jgp/KatalogJGP.aspx].
 • 9. Raulinajtys-Grzybek M, Bełżecka A, Broniek G, et al. Kalkulacja kosztów zaćmy niepowikłanej z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań rachunku kosztów. Okulistyka 2015; 3: 61-68.
 • 10. Grajewski P. Organizacja procesowa. PWE, Warszawa 2007: 54-76.
 • 11. Peppard J, Rowland P. Re-engineering. Gebethner & Ska, Warszawa 1997: 7.
 • 12. Hammer M, Champy J. Reengineering w przedsiębiorstwie. Neumann Management Institute, Warszawa 1996: 49.
 • 13. Brimson JA. Activity Accounting. An Activity-Based Costing Approach. John Wiley & Sons, Inc., New York 1991: 36.
 • 14. Turney PBB . Activity Based Costing. The Performance Breakthrough. Kogan Page, New York 1996: 315.
 • 15. Miller JA, Pniewski K, Polakowski M. Zarządzanie kosztami działań. WIG-Press, Warszawa 2000: 44.
 • 16. Leszczyński Z. Analiza procesowa i analiza wartości procesów jako narzędzia projektowania łańcucha wartości obszaru produkcji w przedsiębiorstwie. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2016; 1(79): 939.

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-9c245d7b-47db-4106-88b9-f76a25dfbcb1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.