PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 72 | 376-386
Article title

Individual, societal and global consequences of technology development in the perspective of the encyclical Laudato Si' of the Pope Francis

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The development of the Catholic Social Teaching has never been the main task of the Catholic Church. However, the teaching always reflected the ratio of the Magisterium on the most pressing socio-economic issues. For instance, the encyclical Laudato Si' is devoted largely to the issues of sustainability and ecological economics. In this document, Pope Francis states that that only a sustainable economy can guarantee the full development of the man himself. The purpose of this paper is to present the consequences of technological developments in the encyclical of Pope Francis.
Year
Volume
72
Pages
376-386
Physical description
Contributors
 • Faculty of Humanities, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland
References
 • [1] Adamski. K. (2015). Władza i technika. Świdnica.
 • [2] Ambrogetti F., Rubin S. Jezuita Papież Franciszek. Wywiad rzeka z Jorge Bergoglio (2013). Kraków.
 • [3] Anuszewska Izabela (ed.), Wzorce zrównoważonej produkcji w działalności przedsiębiorstw. (2011). Warszawa. http://www.parp.gov.pl/files/74/75/76/479/12633.pdf [Retrieved: 10.04.2016].
 • [4] Bauman. Z. (2007). Płynne czasy. Życie w epoce niepewności. Warszawa.
 • [5] Beck. U. Giddens. A. Lash. S. (2009). Modernizacja refleksywna. Warszawa.
 • [6] Beck. G. Parke. H. (2015). Agenda 21. Rio de Janeiro. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf [Retrieved: 01.03.2017].
 • [7] Benedict XVI. (2007). Spe Salvi. Rome. http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi.html [Retrieved: 01.03.2017].
 • [8] Carson. R. (1962). Silent spring. Boston.
 • [9] Eliade. M. (1988). Historia wierzeń i idei religijnych. Warszawa.
 • [10] Francis. (2013). Visit to Lampedusa. Rome. http://w2.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130708_omelia-lampedusa.html [Retrieved: 10.04.2016].
 • [11] Francis. (2015). Laudato Si’. Rome. http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html [Retrieved: 10.04.2016].
 • [12] Galbraith. J. K. (1992). Ekonomia w perspektywie. Warszawa.
 • [13] Glapiński. A. (2011). Meandry historii ekonomii. Warszawa.
 • [14] Godin. Ch. (2004). Koniec ludzkości. Kraków.
 • [15] Janikowski. R. (2009). Kultura osią zrównoważonego rozwoju. In: R. Janikowski, K. Krzysztofek (ed.), Kultura a zrównoważony rozwój. Warszawa.
 • [16] John Paul II. (1998). Fides et Ratio. Rome. http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html [Retrieved: 10.04.2016].
 • [17] Judycki. S. (1998-1999). Epistemologia XX wieku. Przegląd stanowisk. Roczniki Filozoficzne, Vol. 46-47.
 • [18] Kiepas. A. (2009). Technika jako kulturowy czynnik zrównoważonego rozwoju. In: R. Janikowski, K. Krzysztofek (ed.), Kultura a zrównoważony rozwój. Warszawa.
 • [19] Klein. N. (2014). Doktryna szoku. Warszawa.
 • [20] Klein. N. (2016). To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat. Warszawa.
 • [21] Pastoral constitution on the Church the modern world Gaudium et spes. (1965). Rome. http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_en.html [Retrieved: 10.04.2016].
 • [22] Kowalczyk. S. (2010). Etyka- zagrożenie wolności nauki?. Annales. Etyka w życiu gospodarczym. Vol. 13, Issue 2.
 • [23] Krzysztofek. K. Szczepański. J. (2002). Zrozumieć rozwój. Katowice.
 • [24] Kulik. A. (2008). Życie na kredyt. Generowanie sztucznych potrzeb w społeczeństwie konsumpcyjnym. In: S. Partycki (ed.), Kultura a rynek. Vol. 2. Lublin.
 • [25] Kumor. B. (1991). Historia Kościoła. Vol. 7. Lublin.
 • [26] Leśniak. J. (2009). Wizja zrównoważonego społeczeństwa. In: J. Błażejowski (ed.), Zrównoważony rozwój, Gdańsk.
 • [27] Limits to Growth. (1972). New York. http://www.donellameadows.org/wp-content/userfiles/Limits-to-Growth-digital-scan-version.pdf [Retrieved: 01.03.2017].
 • [28] Lowitzsch. J. (2016). Przyszłość gospodarki zależy od tego, do kogo będą należały roboty. http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/przyszlosc-gospodarki-zalezy-od-tego-do-kogo-beda-nalezaly-roboty/ [Retrieved: 10.04.2016].
 • [29] Martino. R. R. (2005). Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, Kielce.
 • [30] Martyn. W. (2008). Ekologia w polityce, Zamość.
 • [31] Morawski. W. (1998). Zmiana instytucjonalna. Warszawa.
 • [32] Our Common Future (1987). New York. http://www.sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/UN%20WCED%201987%20Brundtland%20Report.pdf [Retrieved: 01.03.2017].
 • [33] Pieńkowski. D. (2008). Ekonomia ekologiczna a ekonomika środowiska i zasobów naturalnych. Epistemologia „napięcia”. Optimum. Studia Ekonomiczne. Vol. 38, Issue 2.
 • [34] Rifkin. J. (2001). Koniec pracy. Wrocław.
 • [35] Scola. A. (2010). Doświadczenie człowieka. U źródeł nauczania Jana Pawła II. Lublin.
 • [36] Stiglitz. J. E. (2015). Cena nierówności. Warszawa.
 • [37] Strzeszewski. Cz. (1985). Katolicka Nauka Społeczna. Warszawa.
 • [38] Waloszczyk. K. (2004). Ku ekorozwojowi. In: J. Krzyżanowski (ed. ), Zrównoważony rozwój, Warszawa.
 • [39] Wasyluk, P. (2012). Oświeceniowa idea postępu. Przedmiot wiary czy wiedzy? In: B. Banasiak, A. Kuczera (ed.), Festiwal filozofii, t. 4, Demokracja, tolerancja, oświecenie, Olsztyn.
 • [40] Zięba. M. (2016). Papieska ekonomia. Kraków.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9c24484a-c54e-463c-aaca-9a39e7ba3744
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.