PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 13 | 2 | 93-98
Article title

Rokownicze znaczenie stanu ogólnego WHO u chorych na raka szyjki macicy

Content
Title variants
EN
The prognostic value of the WHO status in cervical cancer patients
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Background/Aims: The pretreatment World Health Organization performance status in cervical cancer patients is very often underestimated. The aim of this study was to assess the World Health Organization performance status as a prognostic factor in patients with cervical cancer. Methods: A total of 142 cervical adenocarcinoma and 242 squamous cell cancer patients with FIGO stage I–IV were included in the retrospective analysis. All patients received surgical treatment and complementary radiotherapy or radiotherapy alone between January 1989 and December 1999. The multivariate Cox analysis, taking into account the clinical and histological factors, was performed. Results: The median age of patients was 54 years (range 25–85 years); the median follow-up time was 52 months (range 9–174 months). Regardless of other factors, the World Health Organization status (1–3 vs. 0) showed statistically significant association with the overall survival [HR= 2.5 (1.4, 4.5), p = 0.002] and the disease free survival [HR = 2.1 (1.2, 3.5), p = 0.005] in adenocarcinoma patients. No impact of the performance status on treatment outcomes was observed in patients with cervical squamous cell cancer. Conclusion: The World Health Organization performance status in cervical adenocarcinoma patients seems to be an important prognostic factor which may prove helpful in the qualification for an appropriate treatment.
PL
Wstęp/Cel: Stan ogólny, oceniany w skali WHO, u chorych na raka szyjki macicy przed rozpoczęciem leczenia jest czynnikiem często niedocenianym. Celem badania była ocena rokowniczej wartości stanu ogólnego chorych na raka szyjki macicy. Metoda: Przedmiotem retrospektywnej analizy była grupa 142 chorych na raka gruczołowego i 242 chorych na raka płaskonabłonkowego szyjki macicy w stopniach zaawansowania I–IV według klasyfikacji FIGO. Chore były leczone w okresie pomiędzy styczniem 1989 a grudniem 1999 roku z zastosowaniem chirurgii i uzupełniającej radioterapii lub samodzielnej radioterapii. Przeprowadzono wielowariantową analizę Coxa, uwzględniając czynniki kliniczne i histopatologiczne. Wyniki: Średnia wieku pacjentek wyniosła 54 lata (25–85 lat), mediana okresu obserwacji – 52 miesiące (9–174 miesięcy). Niezależnie od innych czynników stan ogólny chorych oceniany w skali WHO (1–3 vs 0) wykazał statystycznie istotny wpływ na przeżycie całkowite [HR = 2,5 (1,4, 4,5), p = 0,002] i przeżycie wolne od nawrotu choroby [HR = 2,1 (1,2, 3,5), p = 0,005] u chorych na raka gruczołowego szyjki macicy. Nie wykazano wpływu stanu ogólnego na wyniki leczenia u chorych na raka płaskonabłonkowego szyjki macicy. Wnioski: Wydaje się, iż stan ogólny chorych na raka szyjki macicy, oceniany w skali WHO, jest ważnym czynnikiem rokowniczym, który może być pomocny w kwalifikowaniu chorych do odpowiedniej metody leczenia.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
2
Pages
93-98
Physical description
Contributors
 • Zakład Brachyterapii, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa, Polska
 • Klinika Nowotworów Układu Moczowego, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa, Polska
author
 • Oddział Ginekologii Onkologicznej, Szpital Specjalistyczne im. Świętej Rodziny, Warszawa, Polska
References
 • Lanciano RM, Won M, Coia LR et al.: Pretreatment and treatment factors associated with improved outcome in squamous cell carcinoma of the uterine cervix: a final report of the 1973 and 1978 patterns of care studies. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1991; 20: 667–676.
 • Corrêa GT, Bandeira GA, Cavalcanti BG et al.: Analysis of ECOG performance status in head and neck squamous cell carcinoma patients: association with sociodemographical and clinical factors, and overall survival. Support Care Cancer 2012; 20: 2679–2685.
 • Karnofsky DA, Burchenal JH: The clinical evaluation of chemotherapeutic agents in cancer. In: MacLeod CM (ed.): Evaluation of Chemotherapeutic Agents. Columbia University Press, New York 1949: 196.
 • Oken MM, Creech RH, Tormey DC et al.: Toxicity and response criteria of the Eastern Cooperative Oncology Group. Am J Clin Oncol 1982; 5: 649–655.
 • Ozsaran Z, Kamer S, Yalman D et al.: Treatment results and prognostic factors for cervical cancer patients treated by radiochemotherapy with weekly cisplatin. Eur J Gynaecol Oncol 2007; 28: 196–200.
 • Park JH, Kim YS, Ahn SD et al.: Concurrent chemoradiotherapy or radiotherapy alone for locally advanced cervical cancer in elderly women. Tumori 2010; 96: 959–965.
 • Zighelboim I, Taylor NP, Powell MA et al.: Outcomes in 24 selected patients with stage IVB cervical cancer and excellent performance status treated with radiotherapy and chemotherapy. Radiat Med 2006; 24: 625–630.
 • Spoozak L, Seow H, Liu Y et al.: Performance status and symptom scores of women with gynecologic cancer at the end of life. Int J Gynecol Cancer 2013; 23: 971–978.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9c217049-eb3a-4e0c-8837-09778dd7dc72
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.