PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 73 | 107-113
Article title

Ostre zespoły sercowo-naczyniowe w przebiegu przełomu nadciśnieniowego – postępowanie

Content
Title variants
EN
Acute cardiovascular syndromes caused by hypertensive crisis – clinical approach
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Arterial hypertension is the most common illness affecting approximately 1 billion people worldwide. 1–2% of these group of people will develop hypertensive crisis during their lives. Hypertensive crisis is defined as the elevation of systolic blood pressure > 180 mmHg or diastolic blood pressure > 120 mmHg and can be divided into hypertensive emergencies and hypertensive urgencies. In this article treatment recommendations for the most common acute cardiovascular syndromes are discussed, including cardiogenic pulmonary edema, acute ischemic stroke, acute coronary syndrome, hypertensive encephalopathy, acute aortic dissection and intoxications caused by psychoactive substances. The priority in the treatment of hypertensive crisis is to reduce blood pressure over minutes to hours with intravenous medications. More aggressive lowering of blood pressure is acceptable in the case of acute aortic dissection. On the other hand, a too rapid reduction of blood pressure may lead to the damage of vital organs. Therefore, it is very important to reduce blood pressure in a controlled manner.
PL
Nadciśnienie tętnicze należy do najbardziej rozpowszechnionych chorób. Cierpi na nie około miliarda ludzi na świecie, z czego u 1–2% na pewnym etapie choroby rozwinie się przełom nadciśnieniowy. Przełom nadciśnieniowy (kryza nadciśnienowa) to sytuacja, w której wartość ciśnienia skurczowego (systolic blood pressure – SBP) wynosi co najmniej 180 mmHg i/lub rozkurczowego (diastolic blood pressure – DBP) 120 mmHg. Wyróżnia się dwie podstawowe kategorie kliniczne: stany pilne oraz stany naglące, którym towarzyszy postępujące uszkodzenie narządów wewnętrznych. W artykule omówiono aktualne zalecenia dotyczące najczęściej występujących stanów sercowo-naczyniowych w przebiegu kryzy nadciśnieniowej, tj. kardiogennego obrzęku płuc, udaru niedokrwiennego mózgu, ostrego zespołu wieńcowego, encefalopatii nadciśnieniowej, rozwarstwienia aorty oraz zatrucia substancjami psychoaktywnymi. Głównym celem w leczeniu ostrych stanów sercowo-naczyniowych w przebiegu kryzy nadciśnieniowej jest redukcja ciśnienia tętniczego w ciągu minut do godzin lekami stosowanymi dożylnie. Zdecydowanie bardziej agresywne obniżenie ciśnienia tętniczego jest akceptowane w przypadku ostrego rozwarstwienia aorty. Zbyt szybka redukcja ciśnienia może jednak prowadzić do uszkodzenia ważnych życiowo narządów, dlatego niezwykle ważne jest prowadzenie leczenia hipotensyjnego w kontrolowany sposób.
Discipline
Publisher

Year
Issue
73
Pages
107-113
Physical description
Contributors
 • II Oddział Kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, kk2@gcm.pl
 • II Oddział Kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • II Oddział Kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Katedra i Klinika Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
 • 1. Salkic S., Batic-Mujanovic O., Ljuca F., Brkic S. Clinical Presentation of Hypertensive Crises in Emergency Medical Services. Mater. Sociomed. 2014; 26(1): 12–16, doi: 10.5455/msm.2014.26.12-16.
 • 2. Varounis C., Katsi V., Nihoyannopoulos P., Lekakis J., Tousoulis D. Cardiovascular Hypertensive Crisis: Recent Evidence and Review of the Literature. Front. Cardiovasc. Med. 2017; 3: 51, doi: 10.3389/fcvm.2016.00051.
 • 3. Salkic S., Brkic S., Batic-Mujanovic O., Ljuca F., Karabasic A., Mustafic S. Emergency Room Treatment of Hypertensive Crises. Med. Arch. 2015; 69(5): 302–306, doi: 10.5455/medarh.2015.69.302-306.
 • 4. Monnet X., Marik P.E. What’s new with hypertensive crises? Intensive Care Med. 2015; 41(1): 127–130, doi: 10.1007/s00134-014-3546-7.
 • 5. Papadopoulos D.P., Sanidas E.A., Viniou N.A., Gennimata V., Chantziara V., Barbetseas I., Makris T.K. Cardiovascular Hypertensive Emergencies. Curr. Hypertens. Rep. 2015; 17(2): 5, doi: 10.1007/s11906-014-0515-z.
 • 6. Wytyczne ESC dotyczące diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca w 2016 roku. Kardiol. Pol. 2016; 74(10): 1037–1147, doi: 10.5603/KP.2016.0141.
 • 7. Miller J.B., Kinni H., Amer A., Levy P.D. Therapies to reduce blood pressure acutely. Curr. Hypertens. Rep. 2016; 18(6): 43, doi: 10.1007/s11906-016-0651-8.
 • 8. Lagi A., Cencetti S. Hypertensive emergencies: a new clinical approach. Clin. Hypertens. 2015; 21: 20, doi: 10.1186/s40885-015-0027-4.
 • 9. Padilla Ramos A., Varon J. Current and Newer Agents for Hypertensive Emergencies. Curr. Hypertens. Rep. 2014; 16(7): 450, doi: 10.1007/s11906-014-0450-z.
 • 10. Okumura K., Ohya Y., Maehara A., Wakugami K., Iseki K., Takishita S. Effects of blood pressure levels on case fatality after acute stroke. J. Hypertens. 2005; 23(6): 1217–1223.
 • 11. Powers W.J., Derdeyn C.P., Biller J., Coffey C.S., Hoh B.L., Jauch E.C., Johnston K.C., Johnston S.C., Khalessi A.A., Kidwell C.S., Meschia J.F., Ovbiagele B., Yavagal D.R. 2015 American Heart Association/American Stroke Association Focused Update of the 2013 Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke Regarding Endovascular Treatment: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2015; 46(10): 3020–3035, doi: 10.1161/STR.0000000000000074.
 • 12. Thompson R.J., Sharp B., Pothof J., Hamedani A. Posterior reversible encephalopathy syndrome in the emergency department: case series and literature review. West J. Emerg. Med. 2015; 16(1): 5–10, doi: 10.5811/westjem.2014.12.24126.
 • 13. Nienaber C.A., Powell J.T. Management of acute aortic syndromes. Eur. Heart J. 2012; 33(1): 26–35, doi: 10.1093/eurheartj/ehr186.
 • 14. Sierosławski J. Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną – raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2011 r. Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach (ESPAD). Warszawa 2011.
 • 15. Goyal H., Awad H.H., Ghali J.K. Role of cannabis in cardiovascular disorders. J. Thorac. Dis. 2017; 9(7): 2079–2092, doi: 10.21037/jtd.2017.06.104.
 • 16. Cruickshank C.C., Dyer K.R. A review of the clinical pharmacology of methamphetamine. Addiction 2009; 104(7): 1085–1099, doi: 10.1111/j.1360-0443.2009.02564.x.
 • 17. Jachymek M., Winowska J., Macioszek W., Tomasiuk M., Szneider J., Przybycień K., Zdzisława Kornacewicz-Jach Z. Kardiotoksyczność narkotyków. Med. Prakt. 2015; 9: 58–64.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9b9221f8-8bcf-4ad1-87bf-e4178a0582e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.