PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 73 | 43-52
Article title

Wiedza uczniów szkół licealnych na temat czynników ryzyka chorób układu krążenia

Content
Title variants
EN
Secondary school students’ knowledge on risk factors for cardiovascular diseases
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp: Choroby układu krążenia stanowią najczęstszą przyczynę zgonów, częstszą nawet niż choroby nowotworowe. W ich rozwoju istotne znaczenie mają zarówno modyfikowalne, jak i niemodyfikowalne czynniki ryzyka. METODY: Badaniem objęto 200 uczniów (137 dziewcząt i 63 chłopców) szkół licealnych w wieku 16–19 lat. Badanie przeprowadzono za pomocą autorskiego kwestionariusza ankiety. WYNIKI: Zdecydowana większość badanych (187; 93,5%) jako modyfikowalne czynniki ryzyka poprawnie wskazała otyłość, hipercholesterolemię i palenie tytoniu. Prawie połowa badanych (96; 48%) na podstawie obwodu pasa potrafiła rozpoznać otyłość brzuszną, a zdecydowana większość (157; 78,5%) poprawnie zaznaczyła zakres BMI (body mass index) dla prawidłowej masy ciała. Większość ankietowanych (136; 68%) wiedziała, czym jest miażdżyca, jakie są konsekwencje nadmiernego spożywania soli (158; 79%), posiłków typu fast food (184; 92%) oraz alkoholu (139; 69,5%). Zdecydowanie mniej ankietowanych (63; 31,5%) prawidłowo wskazało źródła cholesterolu w pokarmach oraz poprawnie zdefiniowało pojęcia HDL (72; 36%) i BMI (73; 36,5%). WNIOSKI: Wiedza uczniów szkół licealnych na temat czynników ryzyka chorób układu krążenia jest niepełna. Konieczne jest prowadzenie działalności w zakresie oświaty zdrowotnej, mającej na celu zmniejszenie rozpowszechnienia czynników ryzyka już w młodym wieku i/lub ich eliminację, a w konsekwencji zapobieganie rozwojowi i progresji chorób układu krążenia.
EN
introduction: Cardiovascular diseases constitute the most frequent cause of death, even exceeding cancer. The so--called risk factors, both modifiable and non-modifiable, play a significant role in their development. methods: 200 secondary school students, aged 16–19 years, participated in the study (137 girls and 63 boys). The study was conducted by means of the authors’ own survey questionnaire. Results: The vast majority of respondents (187; 93.5%) appropriately indicated obesity, hypercholesterolemia and smoking as modifiable risk factors. Nearly half of the respondents (96; 48%) appropriately recognised abdominal obesity based on waist size measurements and in the vast majority (157; 78.5%) correctly marked body mass index (BMI) for proper body weight. Most (136; 68%) knew about arteriosclerosis, the aftermaths of excessive salt consumption (158; 79%), fast food (184; 92%) and alcohol (139; 69.5%). Definitely fewer students (63; 31.5%) indicated the sources of cholesterol in food and appropriately defined the notion of HDL (72; 36%) and BMI (73; 36.5%). Conclusion: Secondary school students’ knowledge on the risk factors for cardiovascular diseases is incomplete. There is a need to implement health education aimed at reducing the prevalence of risk factors at a young age and/or their elimination, and as a result preventing the development and progression of cardiovascular diseases.
Discipline
Year
Issue
73
Pages
43-52
Physical description
Contributors
 • Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra i Klinika Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Zakład Epidemiologii, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra i Klinika Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
 • 1. Korzeniowska-Ginter R., Komorowska-Szczepańska W., Stasiak-Szelągiewicz E. Preferencje żywieniowe pacjentów z chorobami układu krążenia. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2013; 15(2): 124–126.
 • 2. Gajewska D., Pałkowska-Goździk E., Lange E., Niegowska J., Paśko P., Kościołek A., Fibich K., Gudej S. Standardy postępowania dietetycznego w kardiologii. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Dietetyki 2016. Dietetyka 2016; 9(wyd. spec.): 1–41.
 • 3. Maciak-Andrzejewska A., Maniecka-Bryła I. Rola Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Chorób Układu Krążenia w kreowaniu zachowań zdrowotnych związanych z paleniem tytoniu. Przegl. Lek. 2012; 69(10): 978–982.
 • 4. Olszanecka-Glinianowicz M. Postępowanie w nadwadze i otyłości oraz modyfikacje stylu życia w zmniejszaniu ryzyka sercowo-naczyniowego u osób dorosłych: omówienie wytycznych amerykańskich 2013. Med. Prakt. 2014; 6: 50–65.
 • 5. Szychta W. Jak osiągnąć docelowe wartości cholesterolu LDL? Chor. Serca Naczyń 2012; 9(6): 307–316.
 • 6. Chrostowska M., Szyndler A., Polonis K., Tykarski A., Narkiewicz K. Rozpowszechnienie otyłości brzusznej u chorych z nadciśnieniem tętniczym w Polsce – konsekwencje zmiany kryteriów diagnostycznych w zaleceniach Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego z 2011 roku. Nadciśn. Tętn. 2011; 15(3): 155–162.
 • 7. Krasnodębski P., Dęmbe K., Mrozikiewicz-Rakowska B., Nehring P., Stasiak T., Chojnowska N., Krzymień J. Patogeneza chorob układu krążenia u pacjentów z cukrzycą typu 2. Kardiol. Prakt. 2015; 1: 3–9.
 • 8. Kosabudzki M., Bartkiewicz A. Genetyczne uwarunkowania chorób układu krążenia. Forum Med. Rodz. 2012; 6(1): 1–13.
 • 9. Broncel M. Modyfikacja stężenia lipidów: wytyczne 2014. Med. Dypl. 2015; 24(1): 16–20.
 • 10. Kozłowska-Wojciechowska M. Profilaktyka, doktorze! Czyn. Ryz. 2013; 2: 11–18.
 • 11. Kraczla M. Wypalenie zawodowe jako efekt długotrwałego stresu. Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Humanitas. Zarządzanie 2013; 2: 69–81.
 • 12. Salska A., Chiżyński K., Salski W., Wiszniewska M., Walusiak-Skorupa J. Choroby układu krążenia związane z pracą zawodową – istotny problem zdrowotny osób pracujących. Chor. Serca Naczyń 2015; 12(2): 75–87.
 • 13. Kowalewski W., Hebel K. Podwyższone ciśnienie tętnicze jako czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego. Ann. Acad. Med. Stetin. 2013; 59(1): 18–24.
 • 14. Sawicka K., Wieczorek A., Łuczyk R., Wawrzyniuk A., Prasał M. Ocena wybranych aspektów jakości życia w grupie pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. J. Educ. Health Sport 2016; 6(11): 161–178.
 • 15. Stachowska M., Szalbierz H., Szewczak M., Biskupska M. Jakość życia pacjentów chorujących na nadciśnienie tętnicze. Hygeia Public Health 2014; 49(4): 813–819.
 • 16. Paczkowska A., Nowakowska E., Bryl W., Hoffmann K. Ocena jakości życia dzieci i młodzieży chorujących na nadciśnienie tętnicze – metody pomiaru, zastosowanie, problemy i bariery. Nadciśn. Tętn. 2011; 15(1): 21–28.
 • 17. Knyszewski K., Czapiewska M., Kaźmierczak K., Lebiedzińska A. Wpływ stylu życia współczesnego człowieka na rozwój chorób układu krążenia. Bromat. Chem. Toksykol. 2016; 49(2): 107–113.
 • 18. Knap K., Sarnecka A., Lenart-Migdalska A., Waśniowska A., Podolec N., Kopeć G., Podolec P. Znajomość czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych oraz zachowań prozdrowotnych wśród młodzieży gimnazjalnej. Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego (M-CAPRI). Przegl. Lek. 2017; 74(8): 379–386.
 • 19. Litwin M., Niemirska A. Nadciśnienie pierwotne i zaburzenia metaboliczne u dzieci i młodzieży. Forum Zab. Metab. 2011; 2(2): 124–131.
 • 20. Przybylska D., Kurowska M., Przybylski P. Otyłość i nadwaga w populacji rozwojowej. Hygeia Public Health 2012; 47(1): 28–35.
 • 21. Zięba M., Obuchowicz A. Wiedza młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu nowotarskiego na temat chorób układu krążenia i ich profilaktyki. Probl. Pielęg. 2013; 21(1): 88–97.
 • 22. Wąsowski M., Walicka M., Marcinkowska-Suchowierska E. Otyłość – definicje, etiologia, patogeneza. Post. Nauk Med. 2013; 26(4): 301–306.
 • 23. Instytut Żywności i Żywienia. Zasady prawidłowego żywienia [online], http://www.izz.waw.pl/pl/zasady-prawidowego-ywienia [Dostęp: 31.01.2018].
 • 24. Żarski T., Gorący A. Aktywność fizyczna w zapobieganiu chorobom układu krążenia. Aktywność fizyczna i zdrowie 2017; 12: 1–9.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9b824541-b51f-4bdb-a48f-c13fd0aaadcd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.