PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 23 | 3 | 143-149
Article title

Problem „sterydofobii” wśród pacjentów chorujących na atopowe zapalenie skóry – przegląd zagadnień

Content
Title variants
EN
Problem of “corticosteroid phobia” among the patients suffering from atopic dermatitis - review
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą, najczęstszą obecnie dermatozą zapalną skóry. AZS cechuje się złożoną patofizjologią, z szerokim spektrum fenotypów klinicznych. Nie do końca poznana etiologia choroby skutkuje brakiem leczenia przyczynowego schorzenia. Ze względu na swoje przeciwzapalne, immunosupresyjne i antyproliferacyjne działanie miejscowe glikokortykosteroidy (mGKS) są pierwszą linią terapeutyczną w większości zaleceń terapeutycznych. Pewna grupa pacjentów prezentuje niezrozumiały lęk przed użyciem mGKS. Koncepcja fobii sterydowej, wywodząca się pulmonologii, nie spełnia kryteriów „fobii” a raczej jest połączeniem lęku, strachu, przekonań i zachowań prowadząc do braku efektywności terapii. Aplikacja mGKS jest niezwykle istotna dla efektywnej terapii AZS. Niestosowanie się do zaleceń daje brak kontroli choroby i zwiększa koszty zdrowotne z nią związane. Problem sterydofobii jest obecnie bardzo rozpowszechniony w terapii przewlekłych, zapalnych chorób skóry, a szczególnie AZS. W pracy przedstawiono przegląd najważniejszych badań dotyczących problemu sterydofobii oraz zaprezentowano najnowsze narządzie badawcze dotyczące problemu – skalę TOPICOP.
EN
Atopic dermatitis (AD) is a chronic and the most common inflammatory skin disease. AD is characterized by a complex pathophysiology with a wide spectrum of clinical phenotypes. Not fully elucidated etiopathogenesis results in an absence of causative treatment of the disease. Because of their anti-inflammatory, immunosuppressive and antiproliferative effects topical corticosteroids (TCS) are the first line therapy, according to most treatment recommendations. Some patients express irrational fear of using TCS. The concept of steroid phobia, deriving from pulmonology, is not consistent with “phobia” definition. It may be described as a collection of fears, beliefs, knowledge and behaviors associated with a lack of the effectiveness of the treatment. Adherence to TCS is essential for the effective treatment of AD but can be compromised by concerns about their use. This non-adherence contributes to poor disease control and increased health care costs. The topical corticosteroid phobia is very common in the management of chronic inflammatory skin diseases, especially in AD. In the review most recent publications are presented, with particular attention drawn to the new examination tool - TOPICOP scale.
Discipline
Publisher
Year
Volume
23
Issue
3
Pages
143-149
Physical description
References
 • 1. Weidinger S, Novak N. Atopic dermatitis. Lancet 2016; 387: 1109- 22.
 • 2. Jaworek AK, Wojas-Pelc A. Fenotypy kliniczne atopowego zapalenia skóry. Przegl Dermatol 2018; 105: 273-84.
 • 3. Ring J. Atopic dermatitis. Eczema. Springer International Publishing, Switzerland 2016.
 • 4. Kruszewski J. Definicja, epidemiologia i genetyka atopowego zapalenia skóry. (w) Atopowe zapalenie skory u dzieci i dorosłych. Gliń- ski W, Kruszewski J (red.). Medycyna Praktyczna, Warszawa 2012: 11-13.
 • 5. Nowicki R, Trzeciak M, Wilkowska A i wsp. Atopowe zapalenie skóry – aktualne wytyczne terapeutyczne. Stanowisko ekspertów Sekcji Dermatologicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Postęp Dermatol Alergol 2015; 32: 239-49.
 • 6. Wollenberg A, Barbarot S, Bieber T, et al. Consensus-based European guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) in adults and children: part I. J Eur Acad Dermatol Venereol 2018; 32: 657-82.
 • 7. Eichenfeld LF, Tom WL, Berger TG, et al. Guidelines of care for the management of atopic dermatitis. Section 2. Management and treatment of atopic dermatitis with topical therapies. J Am Acad Dermatol 2014; 71: 116-32.
 • 8. Katayama I, Aihara M, Ohya Y, et al. Japanese guidelines for atopic dermatitis 2017. Allergol Int 2017; 66: 230-47.
 • 9. Jaworek A, Wojas-Pelc A. Znaczenie miejscowych glikokortykosteroidów we współczesnym lecznictwie dermatologicznym. Farm Współcz 2017; 10: 91-9.
 • 10. Hengger UR, Ruzicka T, Schwartz RA, et al. Adverse effects of topical glucocortycosteroids. J Am Acad Dermatol 2006; 54: 1-15.
 • 11. Martin-Gorgojo A, Johansen J-D, Gimenez-Arnau AM. Corticosteroids: Topical. (w) Katsambas AD, Lotti T, Dessinioti C, D'Erme AM (red.). European Handbook of Dermatological Treatments. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2015: 1433-43.
 • 12. Mehta AB, Nadkarni NJ, Patil SP, et al. Topical corticosteroids in dermatology. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2016; 82: 371-78.
 • 13. Abraham A, Roga G. Topical steroid-damaged skin. Indian J Dermatol 2014; 59: 456-9.
 • 14. Brazzini B, Pimpinelli N. New and established topical corticosteroids in dermatology: clinical pharmacology and therapeutic use. Am J Clin Dermatol 2002; 3: 47-58.
 • 15. Siddique MI, Katas H, Amin MC, et al. In-vivo dermal pharmacokinetics, efficacy, and safety of skin targeting nanoparticles for corticosteroid treatment of atopic dermatitis. Int J Pharm 2016; 507: 72-82.
 • 16. Bewley A. Dermatology Working Group. Expert consensus: time for a change in the way we advise our patients to use topical corticosteroids. Br J Dermatol 2008; 158: 917-20.
 • 17. Long CC, Mills CM, Finlay AY. A practical guide to topical therapy in children. Br J Dermatol 1998; 138: 293-6.
 • 18. Tuft L. "Steroid-phobia" in asthma management. Ann Allergy 1979; 42: 152-9.
 • 19. Mueller SM, Itin P, Vogt DR, et al. Assessment of "corticophobia" as an indicator of non-adherence to topical corticosteroids: A pilot study. J Dermatolog Treat 2017; 28: 104-11.
 • 20. Fischer G. Compliance problems in paediatric atopic eczema. Australas J Dermatol 1996; 37(Suppl 1): 10-3.
 • 21. Charman CR, Morris AD, Williams HC. Topical corticosteroid phobia in patients with atopic eczema. Br J Dermatol 2000; 142: 931-6.
 • 22. Broberg A, Kalimo K, Lindblad B, et al. Parental education in the treatment of childhood atopic eczema. Acta Derm Venereol 1990; 70: 495-9.
 • 23. Cork MJ, Britton J, Butler L, et al. Comparison of parent knowledge, therapy utilization and severity of atopic eczema before and after explanation and demonstration of topical therapies by a specialist dermatology nurse. Br J Dermatol 2003; 149: 582-9.
 • 24. Hon KL, Kam WY, Leung TF, et al. Steroid fears in children with eczema. Acta Paediatr 2006; 95: 1451-5.
 • 25. Fukaya M. Why do patients with atopic dermatitis refuse to apply topical corticosteroids? Dermatology 2000; 201: 242-5.
 • 26. Ohya Y, Williams H, Steptoe A, et al. Psychosocial factors and adherence to treatment advice in childhood atopic dermatitis. J Invest Dermatol 2001; 117: 852-7.
 • 27. Skoner J, Schaffner T, Schad C, et al. Addressing steroid phobia: improving the risk-benefit ration with new agents. Allergy Asthma Proc 2008; 29: 358-64.
 • 28. Brown K, Rehmus W, Kimball A. Determining the relative importance of patient motivations for nonadherence to topical corticosteroid therapy in psoriasis. J Am Acad Dermatol 2006; 55: 607-13.
 • 29. Aubert-Wastiaux H, Moret L, Le Rhun A, et al. Topical corticosteroid phobia in atopic dermatitis: a study of its nature, origins and frequency. Br J Dermatol 2011; 165: 808-14.
 • 30. Krejci-Manwaring J, Tusa MG, Carroll C, et al. Stealth monitoring of adherence to topical medication: adherence is very poor in children with atopic dermatitis. J Am Acad Dermatol 2007; 56: 211-6.
 • 31. Smith SD, Hong E, Fearns S, et al. Corticosteroid phobia and other confounders in the treatment of childhood atopic dermatitis explored using parent focus groups. Australas J Dermatol 2010; 51: 168- 74.
 • 32. Smith SD, Lee A, Blaszczynski A, et al. Pharmacists' knowledge about use of topical corticosteroids in atopic dermatitis: Pre and post continuing professional development education. Australas J Dermatol 2016; 57: 199-204.
 • 33. Raffin D, Giraudeau B, Samimi M, et al. Corticosteroid Phobia Among Pharmacists Regarding Atopic Dermatitis in Children: A National French Survey. Acta Derm Venereol 2016; 96: 177-80.
 • 34. Kojima R, Fujiwara T, Matsuda A, et al. Factors associated with steroid phobia in caregivers of children with atopic dermatitis. Pediatr Dermatol 2013; 30: 29-35.
 • 35. El Hachem M, Gesualdo F, Ricci G, et al. Topical corticosteroid phobia in parents of pediatric patients with atopic dermatitis: a multicentre survey. Ital J Pediatr 2017; 43: 22.
 • 36. Jeziorkowska R, Sysa-Jędrzejowska A, Samochocki Z. Topical steroid therapy in atopic dermatitis in theory and practice. Postepy Dermatol Alergol 2015; 32: 162-6.
 • 37. Stalder JF, Aubert H, Anthoine E, et al. Topical corticosteroid phobia in atopic dermatitis: international feasibility study of the TOPICOP score. Allergy 2017; 72: 1713-19.
 • 38. Moawad S, Mahé E, Aubert-Wastiaux H, et al. Topical Corticosteroid Concerns Among Parents of Children with Psoriasis versus Atopic Dermatitis: A French Multicenter Cross-Sectional Study. Am J Clin Dermatol 2018; 19: 261-5.
 • 39. Futamura M, Yamamoto-Hanada K, Saito M, et al. The Japanese Version of TOPICOP scale among patients with atopic dermatiis: a translation and feasibility study. Arerugi 2016; 65: 66-72.
 • 40. Kercher M, Williams S, Lehman P. Topical treatment with glucocotycosteroids. (w) Handbook of Atopic Eczema. Ring J, Przybilla B, Ruzicka T (red.). Second Edition. New York, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2006: 471-91.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9b77ebf9-2201-412d-96c7-4a262e388a02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.