PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2016 | 3 | 4 | 305-309
Article title

Wykorzystanie soczewek kontaktowych jako nośników leków okulistycznych

Authors
Content
Title variants
EN
Contact lenses as ophthalmic drug carriers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Użycie soczewek kontaktowych jako nośników leków okulistycznych stwarza obiecującą alternatywę dla ich podawania w formie kropli. Jednak zamaczanie soczewek w roztworze leku jest mało wydajne, gdyż większość preparatu uwalnia się w ciągu kilku godzin. Dotychczas zaproponowano kilka metod mających zwiększyć możliwości soczewek kontaktowych w zakresie załadowania jak największej ilości leku i wydłużenia czasu jego uwalniania z macierzy soczewki, np. nadrukowywanie molekularne, zaopatrywanie w bariery dyfuzyjne w postaci witaminy E, wzbogacanie podstawowego polimeru funkcjonalnymi monomerami, wbudowywanie leku zamkniętego w nanokapsułkach w macierz soczewki lub tworzenie nanodomen zawierających lek wewnątrz soczewki.
EN
Contact lenses as drug carriers are an alternative for eye drops. Soaking lenses in drug solutions is ineffective, though, with most of the drug released form the lens within a few hours. There is a number of methods in use that increase the drug carrying capacity of contact lenses and prolong the drug’s release over time, including molecular imprinting, vitamin E diffusion barrier, co-polymerization with functional monomers, encapsulating nanoparticles in contact lenses, and generating drug nanodomains within the polymer matrix.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
3
Issue
4
Pages
305-309
Physical description
Contributors
 • Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • 1. Partyka O, Wysocki M. Epidemiologia chorób narządu wzroku oraz infrastruktura okulistyki w Polsce. Przegląd Epidemiologiczny 2015; 69: 905-908.
 • 2. Filipe HP, Henriques J, Reis P, et al. Contact lenses as drug controlled release systems: narrative review. Revista Brasileira de Oftalmologia 2016; 75(3): 241-247.
 • 3. Guzman-Aranguez A, Colligris B, Pintor J. Contact Lenses: Promising Devices for Ocular Drug Delivery. J. Ocul. Pharmacol. Ther. 2013; 29: 189-199.
 • 4. Hu X, Hao L, Wang H, et al. Hydrogel Contact Lens for Extended Delivery of Ophthalmic Drugs. Int. J. Polym. Sci. 2011; ID: 814163 [doi: 10.1155/2011/814163].
 • 5. Peng C, Burke MT, Carbia BE, et al. Extended drug delivery by contact lenses for glaucoma therapy. J. Control. Release 2012; 162: 152- -158.
 • 6. Maulvi FA, Mangukiya MA, Patel PA, et al. Extended release of ketotifen from silica shell nanoparticle-laden hydrogel contact lenses: in vitro and in vivo evaluation. J. Mater. Sci. 2016; 27: 113.
 • 7. Kapoor Y, Thomas JC, Tan G, et al. Surfactant-laden soft contact lenses for extended delivery of ophthalmic drugs. Biomaterials 2009; 30: 867-878.
 • 8. Changhai LU, Roshan B, Kociolek M, et al. Hydrogel Containing Silica Shell Cross-Linked Micelles for Ocular Drug Delivery. J. Pharm. Sci. 2013; 105(2): 627-637.
 • 9. Paradiso P, Serro AP, Saramago B, et al. Controlled Release of Antibiotics From Vitamin E-Loaded Silicone-Hydrogel Contact Lenses. J. Pharm. Sci. 2016; 105(3): 1164-1172.
 • 10. Xu J, Li X, Sun F. In vitro and in vivo evaluation of ketotifen fumarate-loaded silicone hydrogel contact lenses for ocular drug delivery. Drug Deliv. 2011; 18(2): 150-158.
 • 11. Peng C, Chauhan A. Extended cyclosporine delivery by silicone-hydrogel contact lenses. J. Control. Release 2011; 154: 267- -274.
 • 12. dos Santos JF, Alvarez-Lorenzo C, Silva M, et al. Soft contact lenses functionalized with pendant cyclodextrins for controlled drug delivery. Biomaterials 2016; 30(7): 1348-1355.
 • 13. Luliński P. Polimery ze śladem molekularnym w naukach farmaceutycznych. Polimery 2010; 11-12: 797-805.
 • 14. Tashakori-Sabzevar F, Mohajeri SA. Development of ocular drug delivery systems using molecularly imprinted soft contact lenses. Drug Dev. Ind. Pharm. 2015; 41(5): 703-713.
 • 15. Yañez F, Martikainen L, Braga MEM, et al. Supercritical fluid-assisted preparation of imprinted contact lenses for drug delivery. Acta Biomaterialia 2011; 7: 1019-1030.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9b584a42-69f1-4240-a2b5-c8cb04437761
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.