Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | XXV | 3 | 277–292

Article title

Implicit personality theories (IPTs) and the dispositionism of teachers with varied teaching experience

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
W dotychczasowych badaniach, dotyczących roli ukrytych teorii osobowości (IPTs) w edukacji, zasadniczo przyjmuje się – jako przedmiotową – perspektywę ucznia. W artykule przyjęto perspektywę nauczyciela, który ma większe – niż uczeń – możliwości nadawania znaczenia sytuacjom społecznym, zachodzącym w klasie szkolnej. Podjęto próbę szczegółowego określenia obrazu zależności pomiędzy IPTs a dyspozycjonizmem nauczycieli o zróżnicowanym stażu. Badania składały się z trzech etapów: pomiar IPTs (etap 1), pomiar dyspozycjonizmu jako przekonania o transsytuacyjnej spójności zachowań (etap 2), pomiar dyspozycjonizmu jako przekonania, że można przewidzieć zachowanie w konkretnej sytuacji na podstawie znajomości odpowiedniej cechy (etap 3). Uzyskane rezultaty informują, że: IPTs oferują mocne wyjaśnienie dyspozycjonizmu nauczycieli w obu jego przejawach (silny efekt główny IPTs). Uzyskano także – słabszy – efekt główny stażu. Wystąpił ponadto efekt interakcji obu zmiennych: IPTs X staż. Ukazano edukacyjne implikacje wyników badań.

Year

Volume

XXV

Issue

3

Pages

277–292

Physical description

Contributors

author

References

Document Type

undetermined

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-9b38968e-0e0f-4213-8c9f-d36cbacc11c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.