PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 10 | 1 | 36-40
Article title

Jak rożnicować wymioty u noworodkow i niemowląt? Część I. Patofizjologia. Zapalne i neurologiczne przyczyny wymiotow

Authors
Content
Title variants
EN
How to differentiate vomiting in neonates and infants? Part I. Pathophysiology. Inflammatory and neurological causes of vomiting
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Vomiting (emesis) is the forceful expulsion of the contents of stomach through the mouth and sometimes the nose. The content of the vomit may be of medical interest. Vomiting can be dangerous if the gastric content gets into the respiratory tract. Vomiting child is at risk of developing and may alter the electrolyte status dehydration. It is normal for newborn and infants to vomit. In most cases, the vomiting will last no longer than one or two days and is not a sign of anything serious. Gastro-oesophageal reflux and food allergy in infancy are common presentations that require considered management. However, persistent vomiting can sometimes be a sign of something more serious, such as a severe respiratory or urinary tract infection, viral gastroenteritis infection, infection of central nervous system. One of the most serious causes of vomiting in infants are elevated intracranial pressure and occlusion of the gastrointestinal tract. In all cases general practitioner has a key role in identifying whether a child needs further investigation and management.
PL
Wymioty to silne wypchnięcie treści żołądkowej poprzez usta/nos na zewnątrz. Ważna jest treść, jaką wymiotuje dziecko. Istnieje wysokie ryzyko aspiracji treści do dróg oddechowych, łatwo może dojść do odwodnienia i zaburzeń elektrolitowych. W większości przypadków wymioty u niemowląt i noworodków są epizodyczne, zwykle też mają łagodny przebieg. Najczęściej spowodowane są błędami w karmieniu, refluksem żołądkowo-jelitowym oraz alergią pokarmową. Jednakże przedłużające się wymioty mogą być objawem poważniejszych przyczyn, w tym zapaleń dróg oddechowych, moczowych, zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego, nieżytu żołądkowo-jelitowego, a także jednym z ważnych symptomów wzrostu ciśnienia śródczaszkowego czy schorzeń przewodu pokarmowego, wymagających interwencji chirurgicznej. We wszystkich przypadkach rola lekarza pierwszego kontaktu polega na identyfikacji przyczyn, które wymagają dalszej diagnostyki i/lub leczenia.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
36-40
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
References
 • 1. Allen K.: The vomiting child – what to do and when to consult. Aust. Fam. Physician 2007; 36: 684–687.
 • 2. Parashette K.R., Croffie J.: Vomiting. Pediatr. Rev. 2013; 34: 307–319.
 • 3. Getto L., Zeserson E., Breyer M.: Vomiting, diarrhea, constipation, and gastroenteritis. Emerg. Med. Clin. North Am. 2011; 29: 211–237.
 • 4. Łoś-Rycharska E., Czerwionka-Szaflarska M.: Biegunki rotawirusowe – dlaczego warto im zapobiegać. Przegl. Gastroenterol.2011; 6: 60–68.
 • 5. Ołdak E., Sulik A., Rożkiewicz D., Al-Hwish M.A.: Ostre biegunki wirusowe u dzieci. Wiad. Lek. 2006; 59: 534–537.
 • 6. Solarska M., Midak-Siewirska A., Dzieciątkowski T.: Biegunki o etiologii wirusowej. Post. Mikrob. 2009; 48: 197–206.
 • 7. de Jongste J.C., Shields M.D.: Cough 2: chronic cough in children. Thorax 2003; 58: 998–1003.
 • 8. Wysocki J.: Krztusiec (pertussis). W: Cianciara J., Juszczyk J. (red.): Choroby zakaźne i pasożytnicze. Czelej, Lublin 2007: 676–679.
 • 9. Ramakrishnan K., Sparks R.A., Berryhill W.E.: Diagnosis and treatment of otitis media. Am. Fam. Physician 2007; 76: 1650–1658.
 • 10. Ścińska A., Kukwa W., Jeżewska E., Kukwa A.: Zapalenia ucha środkowego w praktyce lekarza rodzinnego i pediatry. Przew. Lek. 2006; 9: 36–45.
 • 11. Santen S.A., Altieri M.F.: Pediatric urinary tract infection. Emerg. Med. Clin. North Am. 2001; 19: 675–690.
 • 12. Wyszyńska T.: Zakażenie układu moczowego u dzieci. Klin. Ped. 1994; 2: 17–25.
 • 13. Konior R.: Zapalenia bakteryjne ropne. W: Kaciński M. (red.): Choroby zapalne układu nerwowego u dzieci. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005: 71–98.
 • 14. Palasik W.: Postępowanie w obrzęku mózgu. Przew. Lek. 2004; 9: 32–35.
 • 15. Nagańska E.: Objawy neurologiczne guzów mózgu. Borgis – Post. Nauk Med. 2006; 3: 112–118.
 • 16. Piatt J.H. Jr, Garton H.J.: Clinical diagnosis of ventriculoperitoneal shunt failure among children with hydrocephalus. Pediatr. Emerg. Care 2008; 24: 201–210.
 • 17. Plagens-Rotman K., Bączyk G., Kubiak S. i wsp.: Krwawienia wewnątrzczaszkowe u noworodków z ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała. Nowiny Lek. 2011; 80: 250–257.
 • 18. Fundarò C., Caldarelli M., Monaco S. i wsp.: Brain CT scan for pediatric minor accidental head injury. An Italian experience and review of literature. Childs Nerv. Syst. 2012; 28: 1063–1068.
 • 19. Squier W.: The “Shaken Baby” syndrome: pathology and mechanisms. Acta Neuropathol. 2011; 122: 519–542.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9b2e81e5-226f-40bf-be40-05a0f0668165
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.