PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 13 | 1 | 11-19
Article title

Aktualne problemy dotyczące postępowania diagnostycznego oraz leczenia operacyjnego chorych na raka piersi – przegląd wybranych zagadnień klinicznych

Content
Title variants
EN
Current problems in diagnostic management and surgical treatment of breast cancer patients – a review of selected clinical issues
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Breast cancer is the most common malignancy in women in Poland and other developed countries. It refers especially to those in peri- and postmenopausal age. Poland is characterized by a dynamic increase in the number of new cases of breast cancer. Namely, in 2010, the number of new diagnosed cases was more than 30% higher than 10 years before. As suggested by epidemiological forecasts for Poland, the trend is expected to be maintained. Surgical treatment is the main prerequisite for a permanent and positive outcome of breast cancer treatment. The percentage of surgeries performed in Poland has increased significantly in recent years from 77% in 2004 to 90% in 2010. The most important prognostic factor affecting longterm treatment outcomes in cancer patients is the clinical grading of the disease. Early detection of breast cancer, preferably at the asymptomatic stage, may significantly determine both the selection of available treatment options and the final treatment outcome. The objective of this study was to discuss current problems related to preoperative diagnostics and surgical treatment of breast cancer patients. Issues concerning mammography screening program were subjected to analysis. The part concerning surgical treatment features new trends regarding procedures of conservative treatment of breast cancer. It is also important to emphasize the necessity of the use of conclusions from the Z0011 trial and personalized oncoplastic surgery techniques in everyday clinical practice.
PL
Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet żyjących w Polsce i innych krajach rozwiniętych; dotyczy to zwłaszcza chorych w wieku około- i pomenopauzalnym. W polskiej populacji dynamicznie rośnie liczba nowych przypadków raka piersi: w 2010 roku stwierdzono ponad 30% więcej zachorowań niż 10 lat wcześniej. Według prognoz epidemiologicznych należy spodziewać się utrzymania tej tendencji w naszym kraju. Podstawowy warunek mogący pozwolić na uzyskanie trwałego wyleczenia to zastosowanie leczenia operacyjnego. Odsetek jego wykorzystania w Polsce wyraźnie wzrósł w ostatnich kilkunastu latach – z 77% w roku 2004 do 90% w roku 2010. Najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na odległe wyniki leczenia pacjentów z nowotworami złośliwymi jest stopień zaawansowania klinicznego choroby. Wczesne wykrycie raka piersi, optymalnie w stadium bezobjawowym, może w decydujący sposób wpłynąć zarówno na wybór dostępnych metod leczenia, jak i na jego wynik. W pracy omówiono najistotniejsze aktualne problemy diagnostyki przedoperacyjnej i leczenia operacyjnego chorych na raka piersi. Analizie poddano zagadnienia związane z programem wczesnego wykrywania choroby. W części poświęconej leczeniu chirurgicznemu przedstawiono nowe trendy związane z procedurami leczenia oszczędzającego. Podkreślono konieczność wykorzystania w codziennej praktyce klinicznej wniosków z badania Z0011 i technik chirurgii onkoplastycznej.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
1
Pages
11-19
Physical description
Contributors
 • Oddział Kliniczny Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy. Koordynator: dr n. med. Piotr Rhone
author
 • Klinika Chirurgii Onkologicznej, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski
 • Klinika Chirurgii Onkologicznej, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski
References
 • Didkowska J, Wojciechowska U: Nowotwory piersi w Polsce i Europie – populacyjny punkt widzenia. Nowotwory 2013; 63: 111–118.
 • Leśniczak B, Krasomski G, Oszukowski P et al.: Incidence of and mortality from breast cancer among women in Poland in the years 2001–2010. Prz Menopauzalny 2014; 13: 344–347.
 • Wojtyś P, Godlewski D, Antczak A: Predictions of cancer incidence in Poland in 2019. Cent Eur J Med 2013; 8: 185–191.
 • Kozierkiewicz A, Śliwczyński A, Jassem J et al.: Praktyka leczenia raka piersi w Polsce. Nowotwory 2012; 62: 250–262.
 • Herman K: Stan chirurgii onkologicznej w Polsce w 2010 roku. Nowotwory 2011; 61: 315–325.
 • Kingsmore D, Hole D, Gillis C: Why does specialist treatment of breast cancer improve survival? The role of surgical management. Br J Cancer 2004; 90: 1920–1925.
 • Donegan WL: Tumor-related prognostic factors for breast cancer. CA Cancer J Clin 1997; 47: 28–51.
 • Duffy SW, Tabar L, Fagerberg G et al.: Breast screening, prognostic factors and survival – results from the Swedish two county study. Br J Cancer 1991; 64: 1133–1138.
 • Jackson VP: Screening mammography: controversies and headlines. Radiology 2002; 225: 323–326.
 • Spillane AJ, Kennedy CW, Gillett DJ et al.: Screen-detected breast cancer compared to symptomatic presentation: an analysis of surgical treatment and end-points of effective mammographic screening. ANZ J Surg 2001; 71: 398–402.
 • Nowikiewicz T, Zegarski W, Piątkowska M et al.: Evaluation of the effects of mammography screening program on cancer progression and implemented treatment in patients with breast cancer. Pol Przegl Chir 2013; 85: 204–209.
 • Esserman L, Shieh Y, Thompson I: Rethinking screening for breast cancer and prostate cancer. JAMA 2009; 302: 1685–1692.
 • Welch HG, Back WC: Overdiagnosis in cancer. J Natl Cancer Inst 2010; 102: 605–613.
 • Smith RA, Saslow D, Sawyer KA et al.: American Cancer Society guidelines for breast cancer screening: update 2003. CA Cancer J Clin 2003; 53: 141–169.
 • Dixon JM: Breast screening has increased the number of mastectomies. Breast Cancer Res 2009; 11 Suppl 3: S19.
 • Giuliano AE, Hunt KK, Ballman KV et al.: Axillary dissection vs no axillary dissection in women with invasive breast cancer and sentinel node metastasis: a randomized clinical trial. JAMA 2011; 305: 569–575.
 • Goldhirsch A, Wood WC, Coates AS et al.: Strategies for subtypes-dealing with the diversity of breast cancer: highlights of the St Gallen International Expert Consensus on the Primary Therapy of Early Breast Cancer 2011. Ann Oncol 2011; 22: 1736–1747.
 • Nowikiewicz T, Biedka M, Krajewski E et al.: Analysis of selected problems of sentinel lymph node biopsy in patients with breast cancer. Curr Gynecol Oncol 2012; 10: 296–306.
 • Thill M, Baumann K: New technologies in breast cancer surgery. Breast Care (Basel) 2012; 7: 370–376.
 • Gunasekera UA, Pankhurst QA, Douek M: Imaging applications of nanotechnology in cancer. Target Oncol 2009; 4: 169–181.
 • Thill M, Kurylcio A, Welter R et al.: The Central-European SentiMag study: sentinel lymph node biopsy with superparamagnetic iron oxide (SPIO) vs. radioisotope. Breast 2014; 23: 175–179.
 • Murawa D, Hirsche C, Dresel D et al.: Sentinel lymph node biopsy in breast cancer guided by indocyanine green fluorescence. Br J Surg 2009; 96: 1289–1294.
 • Yi M, Krishnamurthy S, Kuerer HM et al.: Role of primary tumor characteristics in predicting positive sentinel lymph nodes in patients with ductal carcinoma in situ or microinvasive breast cancer. Am J Surg 2008; 196: 81–87.
 • Kumar S, Sacchini V: The surgical management of ductal carcinoma in situ. Breast J 2010; 16 Suppl 1: 49–52.
 • Morrow M, Harris JR, Schnitt SJ: Surgical margins in lumpectomy for breast cancer – bigger is not better. N Engl J Med 2012; 367: 79–82.
 • Clough KB, Cuminet J, Fitoussi A et al.: Cosmetic sequelae after conservative treatment for breast cancer: classification and results of surgical correction. Ann Plast Surg 1998; 41: 471–481.
 • Kuerer HM: Kuerer’s Breast Surgical Oncology. McGraw-Hill, New York 2010.
 • Huober J, von Minckwitz G: Neoadjuvant therapy – what have we achieved in the last 20 years? Breast Care (Basel) 2011; 6: 419–426.
 • Kuehn T, Bauerfeind I, Fehm T et al.: Sentinel-lymphnode biopsy in patients with breast cancer before and after neoadjuvant chemotherapy (SENTINA): a prospective, multicentre cohort study. Lancet Oncol 2013; 14: 609–618.
 • Nowikiewicz T, Śrutek E, Jankowski M et al.: Management and results of treatment of breast cancer patients in case of sentinel lymph node micrometastases. Neoplasma 2014; 61: 299–304.
 • Lubiński J, Górski B, Huzarski T et al.: BRCA1-positive breast cancers in young women from Poland. Breast Cancer Res Treat 2006; 99: 71–76.
 • Brozek I, Cybulska C, Ratajska M et al.: Prevalence of the most frequent BRCA1 mutations in Polish population. J Appl Genet 2011; 52: 325–330.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9a8f04a7-c471-42eb-ba6b-eb182f0e4dd4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.