PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2017 | 4 | 4 | 225-230
Article title

Refrakcyjna wymiana soczewki z wszczepieniem soczewki trójogniskowej Alcon AcrySof® IQ PanOptix® – kontrowersja czy standard

Content
Title variants
EN
Refractive lens exchange with a trifocal lens Alcon AcrySof® IQ PanOptix® – a controversy or a standard
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Refrakcyjna wymiana soczewki to wciąż stosunkowo nowa i nadal nieco kontrowersyjna metoda korekcji wad refrakcji. Polega ona na przeprowadzeniu operacji usunięcia soczewki własnej pacjenta techniką fakoemulsyfikacji przy nieistniejących lub nieistotnych dla widzenia zmętnieniach w soczewce, a następnie wszczepieniu sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej. Wraz z udoskonaleniem technik operacyjnych i coraz większą dostępnością soczewek wewnątrzgałkowych wieloogniskowych, pozwalających na szerokie spektrum odległości ostrego widzenia, technika ta staje się atrakcyjną alternatywą dla laserowej korekcji wady refrakcji, zwłaszcza w populacji narażonej na starczowzroczność. Do badania zakwalifikowano 7 pacjentów (11 oczu) operowanych wyłącznie ze względu na wadę refrakcji i/lub starczowzroczność, z wszczepioną soczewką Alcon AcrySof® IQ PanOptix®. Oceniano wadę refrakcji, zarówno skorygowaną, jak i nieskorygowaną ostrość wzroku do dali i bliży oraz poprawę jakości życia i zadowolenie pacjentów po zabiegu. Refrakcyjna wymiana soczewki stanowi skuteczną alternatywę dla laserowej korekcji wzroku, przy czym jest pozbawiona takich ograniczeń zastosowania lasera, jak: wysoka krótkowzroczność, nadwzroczność, grubość rogówki czy zespół suchego oka.
EN
Refractive lens exchange is still relatively new and slightly controversial method of correcting the refractive errors. The surgery consists of extracting the patient’s own lens using phacoemulsification technique in non-existent or irrelevant for sight opacifications in lens and implant of artificial intraocular lens. With modern surgery technique improvements and higher multifocal intraocular lens availability allowing the wide spectrum of acute vision, this technique becomes an attractive alternative to laser vision correction, especially in societies with higher presbyopia rates. The study included 7 patients (11 eyes) operated solely for refractive errors and/or presbyopia with Alcon AcrySof® IQ PanOptix® implant. In examination we evaluated refractive errors, both corrected and uncorrected visual acuity for distance and near, and improved quality of life and patient satisfaction after surgery. Refractive lens exchange is an effective alternative to laser eye surgery, at the same time being free from laser limitations such as high myopia or hyperopia, cornea thickness or dry eye syndrome.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
4
Issue
4
Pages
225-230
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu; Szpital św. Wojciecha w Poznaniu
 • Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu; Szpital św. Wojciecha w Poznaniu
 • Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
References
 • 1. Alió JL, Grzybowski A, Romaniuk D. Refractive lens exchange in modern practice: when and when not to do it? Eye and Vision 2014; 1: 10.
 • 2. Apple DJ, Sims J. Harold Ridley and the invention of the intraocular lens. Surv Ophthalmol 1996; 40(4): 279-292.
 • 3. Hoffman RS, Fine IH, Packer M. Refractive lens exchange with a multifocal intraocular lens. Curr Opin Ophthalmol 2003; 14(1): 24-30.
 • 4. Dick HB, Gross S, Tehrani M, et al. Refractive lens exchange with an array multifocal intraocular lens. J Refract Surg 2002; 18(5): 509-518.
 • 5. Haigis W. Challenges and approaches in modern biometry and IOL calculation. Saudi J Ophthalmol 2012; 26(1): 7-12.
 • 6. Holladay JT, Prager TC, Chandler TY, et al. A three-part system for refining intraocular lens power calculations. J Cataract Refract Surg 1988; 14: 17-24.
 • 7. Barrett GD. An improved universal theoretical formula for intraocular lens power prediction. J Cataract Refract Surg 1993; 19(6): 713-720.
 • 8. Grabska-Liberek I, Derlacka D, Skowyra A. Nowoczesne metody leczenia zaćmy. Borgis – Postępy Nauk Medycznych 2013; 12: 880-883.
 • 9. Levinson BA, Rapuano CJ, Cohen EJ, et al. Referrals to the Wills Eye Institute Cornea Service after laser in situ keratomileusis: reasons for patient dissatisfaction. J Cataract Refract Surg 2008; 34: 32-39.
 • 10. Pinero D, Alio JL. PesbyMax: Presbyopia correction by multifocal LASIK. Cat Ref Surg Today 2009; 1: 38-39.
 • 11. Vargas-Fragoso V, Alió JL. Corneal compensation of presbyopia: PresbyLASIK: an updated review. Eye and Vision 2017, 4: 11.
 • 12. Kohnen T. First implantation of a diffractive quadrafocal (trifocal) intraocular lens. J Cataract Refract Surg 2015; 41: 2330-2332.
 • 13. Marek J, Ogar A. Trójogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa PanOptix®. Pierwszy rok doświadczeń. OphthaTherapy 2016; 4(12): 287-292.
 • 14. PanOptixTM Diffractive Optical Design. Alcon internal technical report: TDOC-0018723. Effective date: 19 Dec 2014.
 • 15. Bronicki D, Miller M, Dyda W, et al. Pseudosoczewkowość po operacji zaćmy nie musi ograniczać. Soczewka trójogniskowa jako rozwiązanie problemu starczowzroczności. OphthaTherapy 2015; 4(8): 286-291.
 • 16. Average of American OSHA, Canadian OSHA and American Optometric Association Recommendations for Computer Monitor Distances.
 • 17. Charness N, Dijkstra K, Jastrzembski T, et al. Monitor Viewing Distance for Younger and Older Workers. Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting Proceedings 2008; 52(19): 1614-1617.
 • 18. National Eye Institute Visual Functioning Questionnaire – 25 (VFQ-25) version 2000 [online: https://nei.nih.gov/sites/default/files/ nei-pdfs/vfq_sa.pdf].
 • 19. Farbowitz MA, Zabriskie NA, Crandall AS, et al. Visual complaints associated with the AcrySof acrylic intraocular lens. J Cataract Refract Surg 2000; 26(9): 1339-1345.
 • 20. Vasavada AR, Raj SM, Shah A, et al. Comparison of posterior capsule opacification with hydrophobic acrylic and hydrophilic acrylic intraocular lenses. Cataract Refract Surg 2011; 37(6): 1050-1059.
 • 21. Nishi O, Nishi K, Sakanishi K. Inhibition of migrating lens epithelial cells at the capsular bend created by the rectangular optic edge of a posterior chamber intraocular lens. Ophthalmic Surg Lasers 1998; 29(7): 587-594.
 • 22. Gundersen KG, Potvin R. Trifocal intraocular lenses: a comparison of the visual performance and quality of vision provided by two different lens designs. Clin Ophthalmol 2017; 11: 1081-1087.
 • 23. Lawless M, Hodge C, Reich J, et al. Visual and refractive outcomes following implantation of a new trifocal intraocular lens. Eye Vis 2017; 4: 10.
 • 24. García-Pérez JL, Gros-Otero J, Sánchez-Ramos C, et al. Short term visual outcomes of a new trifocal intraocular lens. BMC Ophthalmol 2017; 17: 72.
 • 25. Monaco G, Gari M, Di Censo F, et al. Visual performance after bilateral implantation of 2 new presbyopia-correcting intraocular lenses: Trifocal versus extended range of vision. J Cataract Refract Surg 2017; 43: 737-747.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9a2c5051-e159-44fd-81dc-96dbc3887d5b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.