PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 8 | 4 | 293-297
Article title

Zaburzenia odżywiania u młodzieży

Content
Title variants
EN
Adolescent behavioural eating disorders
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Eating disorders such as anorexia nervosa, atypical anorexia, bulimia nervosa belong to the behavioural and psychiatric disorders especially common in adolescents during the puberty period. The girls aged 14‑18 years old constitute the risk group for anorexia nervosa with the tendency to affect even the younger girls. Eating disorders are characterized by body dissatisfaction related to the overvaluation of the thin body ideal associated with dysfunctional patterns of cognition and weight control behaviours that results in significant medical, psychological and social complication. The important factor for initiating the onset of eating disorders is dysfunctional family background: controlling and with high expectations and demands mother and the certain personality traits of the adolescent such as low esteem, high ambition, perfectionism, perseverance, determination. The first symptoms of anorexia nervosa are often unnoticeable. They began with gradual elimination of the chosen food products e.g. sweets, bread, meat and introduction of “healthy” or “fit“ eating patterns to the daily diet routine. During the initial phase of the disease the food restriction plays the corroborant role giving the anorectic patient the feeling of full control, satisfaction and even sense of the success. Patient with bulimia nervosa are often undiagnosed because there is no spectacular and evident reduction of the body mass. The half of the patients with anorexia demonstrate the suicidal thoughts and suicidal attempts. The majority of them shows the self.destructive behaviours. The treatment of eating disorders comprise the permanent and complex psychiatric therapy including the individual and family psychotherapy together with nutritional treatment. There is clear correlation between the duration of the disorder and the prognosis. The earlier diagnose is established, the better prognosis for the effective treatment is achieved.
PL
Zaburzenia odżywiania o typie jadłowstrętu psychicznego, jadłowstrętu atypowego oraz bulimii zgodnie z aktualną wiedzą medyczną należą do poważnych zaburzeń psychicznych występujących u młodzieży w okresie dojrzewania. Na zachorowanie najbardziej narażone są dziewczęta w wieku 14‑18 lat (w przypadku anoreksji), z tendencją do obniżania dolnej granicy wieku. Przyczyną tych zaburzeń jest nie tyle dążenie do uzyskania szczupłej sylwetki, ile zespół wielu czynników wpływających na rozwój emocjonalny dziecka, proces separacji – indywidualizacji, poczucie własnej wartości, akceptacja siebie i swojego ciała. Bardzo istotną rolę w rozwoju zaburzeń odżywiania u młodzieży odgrywają: dysfunkcja systemu rodzinnego, nadmiernie kontrolująca matka, stawiająca wysokie wymagania, oraz charakterystyczne cechy osobowości chorego, między innymi wygórowana ambicja, perfekcjonizm, silna wola, determinacja w dążeniu do osiągnięcia celu. Objawy jadłowstrętu psychicznego pojawiają się zazwyczaj skrycie, najczęściej rozpoczynają się od stopniowej rezygnacji z wybranych pokarmów z diety, np. słodyczy, pieczywa, mięsa, wprowadzania zasad „zdrowego żywienia” itp. W początkowej fazie choroby ograniczanie jedzenia pełni funkcję czynnika wzmacniającego, dającego chorej poczucie kontroli, satysfakcji czy nawet sukcesu. Zachowania bulimiczne przez długie miesiące pozostają niezauważone przez otoczenie chorego, gdyż najczęściej nie dochodzi do utraty masy ciała. U ponad połowy osób cierpiących na anoreksję pojawiają się myśli suicydalne oraz próby samobójcze, znaczna część chorych podejmuje także zachowania autodestrukcyjne. Leczenie pacjentów z zaburzeniami odżywiania jest długotrwałe. Oprócz prawidłowo prowadzonej terapii żywieniowej konieczne są stała opieka psychiatryczna, psychoterapia indywidualna, psychoedukacja opiekunów oraz terapia rodzinna. Ponieważ istnieje bezpośrednia zależność między czasem trwania choroby a możliwościami skutecznej terapii, bardzo ważne jest wczesne rozpoczęcie leczenia.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
293-297
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janina Piotrowska‑Jastrzębska
 • Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janina Piotrowska‑Jastrzębska
 • Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janina Piotrowska‑Jastrzębska
References
 • 1. Kozak A., Kozak G.: Rodzina jako środowisko powstawania i profilaktyki jadłowstrętu psychicznego (anorexia nervosa). Adres: www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=85.
 • 2. Jablow M.M.: Na bakier z jedzeniem. Anoreksja. Bulimia. Otyłość. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 1993.
 • 3. Józefik B., Iniewicz G., Ulasińska R.: Wzory przywiązania, samoocena i płeć psychologiczna w anoreksji i bulimii psychicznej. Psychiatr. Pol. 2010; 44: 665-676.
 • 4. Józefik B.: Koncepcja przywiązania a zaburzenia odżywiania się - teoria i praktyka. Psychiatr. Pol. 2008; 2: 157-166.
 • 5. Józefik B.: Relacje rodzinne w anoreksji i bulimii psychicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 • 6. Józefik B.: Epidemiologia zaburzeń odżywiania się. W: Józefik B. (red.): Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
 • 7. Rajewski A.: Zaburzenia odżywiania. W: Namysłowska I. (red.): Psychiatria dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
 • 8. Hoek H.W: Incidence, prevalence and mortality of anorexia nervosa and other eating disorders. Curr. Opin. Psychiatry 2006; 19: 389-394.
 • 9. van Son G.E., van Hoeken D., Bartelds A.I. i wsp.: Time trends in the incidence of eating disorders: a primary care study in the Netherlands. Int. J. Eat. Disord. 2006: 39: 565-569.
 • 10. Makino M., Tsuboi K., Dennerstein L.: Prevalence of eating disorders: a comparison of Western and nonWestern countries. Med. Gen. Med. 2004; 6: 49.
 • 11. Namysłowska I.: Gdy cierpi ciało i choruje dusza. Charaktery 1997; 10: 12-17.
 • 12. Ogińska-Bulik N.: Psychospołeczne przyczyny zaburzeń w odżywianiu się. Zeszyty Naukowe WSHE 2000; 6: 15-25.
 • 13. Tsai G.: Eating disorders in the Far East. Eat. Weight Disord. 2000; 5: 183-197.
 • 14. Wang M.C., Ho T.F., Anderson J.N., Sabry Z.I.: Preference for thinness in Singapore - a newly industrialized society. Singapore Med. J. 1999: 40: 502-507.
 • 15. Njenga F.G., Kangethe R.N.: Anorexia nervosa in Kenya. East Afr. Med. J. 2004; 81: 188-193.
 • 16. Radziwiłłowicz W, Reszka N.: Zachowania autodestruktywne u dziewcząt z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego. Psychiatria 2008; 5: 144-155.
 • 17. Herpertz-Dahlmann B., Salbach-Andrae H.: Overview of treatment modalities in adolescent anorexia nervosa. Child Adolesc. Psychiatr. Clin. N. Am. 2009; 18: 131-145.
 • 18. Nicholls D., Grindrod C.: Behavioural eating disorders. Paediatr. Child Health 2008; 19: 60-66.
 • 19. Vandereycken W: Families of patients with eating disorders. W: Fairburn C.G., Brownell K.D. (red.): Eating Disorders and Obesity. A Comprehensive Handbook. Guilford Press, Londyn 2002: 215-220.
 • 20. Józefik B.: Relacje rodzinne w anoreksji i bulimii psychicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006: 65-68.
 • 21. Dare C., Eisler I., Russell G.F., Szmukler G.I.: The clinical and theoretical impact of a controlled trail of family therapy in anorexia nervosa. J. Marital Fam. Ther. 1990; 16: 39-57.
 • 22. Szmukler G.I., Dare C.: The Maudsley Hospital study of family therapy in anorexia and bulimia nervosa. W: Woodside D.B., Shekter-Wolfson L. (red.): Family Approaches in Treatment of Eating Disorders. American Psychiatric Press, Waszyngton, Londyn: 1991: 70-83.
 • 23. Le Grange D., Eisler I., Dare C., Hodes M.: Family criticism and self-starvation: a study of expressed emotion. Int. J. Eat. Disord. 1992; 14: 177-192.
 • 24. Tozzi F., Thorton L.M., Klump K i wsp.: Symptom fluctuation in eating disorders: correlates of diagnostic crossover. Am. J. Psychiatry 2005; 162: 732-740.
 • 25. Richard M.: Effective treatment of eating disorders in Europe: treatment outcome and its predictors. Eur. Eat. Disord. Rev. 2005; 13: 169-179.
 • 26. Herzog W., Rathner G., Vandereycken W: Long-term course of anorexia nervosa. A review of the literature. W: Herzog W., Deter H.C., Vandereycken W. (red.): The Course of Eating Disorders. Long-term Follow-up Studies of Anorexia Nervosa and Bulimia Nervosa. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 1992: 15-29.
 • 27. Lask B., Bryant-Waugh R (red.): Anorexia and Related Eating Disorders in Childhood and Adolescence. Psychology Press Ltd, Hove, UK 2000.
 • 28. Abraham S., Llewellyn-Jones D.: Anoreksja, bulimia, otyłość. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • 29. Abraham S., Llevellyn-Jones D.: Bulimia i anoreksja - zaburzenia odżywiania. Prószyński i S-ka, Warszawa 2001.
 • 30. Favaro A., Santonastaso P.: Suicidality in eating disorders: clinical and psychological correlates. Acta Psychiatr. Scand. 1997; 95: 508-514.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9a0be0b6-7c08-4b70-a0e8-0703d7dc9bb5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.