Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2016 | 3 | 1 | 13-17

Article title

Rola preparatów złożonych w prowadzeniu pacjentów z jaskrą. Leki złożone a monoterapia

Content

Title variants

EN
The role of the fixed-combination drugs in glaucoma treatment. Fixed-combination drugs versus monotherapy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Jaskra dotyka miliony ludzi. Choroba ta jest jedną z głównych przyczyn utraty widzenia na świecie. Podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe często towarzyszy jej progresji. Obecnie istnieje wiele metod terapeutycznych w leczeniu jaskry, ale to terapia miejscowa pozostaje leczeniem pierwszego rzutu. W artykule autorzy przedstawiają, jak ważną rolę w prowadzeniu pacjentów odgrywa leczenie wieloskładnikowymi preparatami złożonymi, gdy monoterapia jest nieskuteczna i niewystarczająca w redukcji ciśnienia wewnątrzgałkowego. Omówione zostały zalety terapii złożonej – jej skuteczność, tolerancja, wpływ na przewlekłe stosowanie i współpracę pacjenta z lekarzem. Zwrócono uwagę na najnowszy lek złożony (brimonidyna + brinzolamid), jedyny niemający w swoim składzie β-blokera. Ma to ogromne znaczenie dla pacjentów, u których terapia timololem jest przeciwwskazana.
EN
Glaucoma affects millions of individuals. This disease is one of the leading causes of blindness. Elevated intraocular pressure often associates with glaucoma progression. Nowadays, there are lots of therapeutic methods of glaucoma treatment, but topical therapy remains first choice treatment. In this article, the authors present how important role is multiple medications in the treatment of patients, when monotherapy is ineffective and insufficient in intraocular pressure reduction. The advantages of fixed-combination drugs – their effectiveness, tolerability, influence on chronic persistence and adherence have been analyzed. The attention was drawn to one of the novel fixed-combination drug (brimonidine + brinzolamide), the only one without β-blocker. It is really important for patients, for whom timolol therapy is contraindicated.

Discipline

Publisher

Journal

Year

Volume

3

Issue

1

Pages

13-17

Physical description

Contributors

 • Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

References

 • 1. Quigley HA, Broman AT. The number of people with glaucoma worldwide in 2010 and 2020. Br J Ophthalmol 2006; 90: 262-267.
 • 2. The AGIS Investigators. The Advanced Glaucoma Intervention Study (AGIS): 7. The relationship between control of intraocular pressure and visual field deterioration. Am J Ophthalmol 2008; 130(4): 429-440.
 • 3. European Glaucoma Society. Terminology and guidelines for glaucoma. 4th edition. Publicomm, Savona, Italy 2014: 134-160.
 • 4. Inoue K. Managing adverse effects of glaucoma medications. Clin Ophthalmol 2014; 8: 903-913.
 • 5. Kass MA, Heuer DK, Higginbotham EJ, et al. The Ocular Hypertensive Treatment Study: a randomized trial determines that topical ocular hypotensive medication delays or prevents the onset of primary open-angle glaucoma. Arch Ophthalmol 2002; 120(6): 701-713.
 • 6. Reardon G, Kotak S, Schwartz GF. Objective assessment of compliance and persistence among patients treated for glaucoma and ocular hypertension: a systemic review. Patient Prefer Adherence 2011; 5: 441-463.
 • 7. Nordstrom BL, Friedman DS, Mozaffari E, et al. Persistence and adherence with topical glaucoma therapy. Am J Ophthalmol 2005; 140(4): 598-606.
 • 8. Nguyen QH. Combination of brinzolamide and brimonidine for glaucoma and ocular hypertension: critical appraisal and patient focus. Patient Prefer Adherence 2014; 8: 853-864.
 • 9. Robin AL, Covert D. Does adjunctive glaucoma therapy affect adherence to the initial primary therapy? Ophthalmology 2005; 112(5): 863-868.
 • 10. Buller A, Hercules BL. Should patients choose their own eyedrops? Acta Ophthalmol Scand 2006; 84(1): 150-151.
 • 11. Schwartz G, Burk C, Bennett T, Patel VD. Adherence and persistence with glaucoma therapy: brimonidine/timolol versus dorzolamide/ timolol and various two-bottle combinations. J Clin Exp Ophthalmol 2012; 3(8): 1-6.
 • 12. Inoue K, Okayama R, Higa R, et al. Ocular hypotensive effects and safety over 3 months of switching from an unfixed combination to latanoprost 0.005%/timolol maleate 0.5% fixed combination. J Ocul Pharmacol Ther 2011; 27(6): 581-587.
 • 13. Greig SL, Deeks ED. Brinzolamide/brimonidine: a review of its use in patients with open-angle glaucoma or ocular hypertension. Drugs Aging 2015; 32: 251-260.
 • 14. Aung T, Laganovska G, Hernandez Paredes TJ, et al. Twice-daily brinzolamide/brimonidine fixed combination versus brinzolamide or brimonidine in open-angle glaucoma or ocular hypertension. Ophthalmology 2014; 121: 2348-2355.
 • 15. Gandolfi SA, Lim J, Sanseau AC, et al. Randomized trial of brinzolamide/brimonidine versus brinzolamide plus brimonidine for open angle glaucoma or ocular hypertension. Adv Ther 2014; 31: 1213-1227.
 • 16. Nakano T, Mizoue S, Fuse N, et al. Fixed combination of travoprost and timolol maleate reduces intraocular pressure in Japanese patients with primary open-angle glaucoma or ocular hypertension: a prospective multicenter open-label study. Adv Ther 2015; 32: 823-837.
 • 17. Cheng JW, Cheng SW, Gao LD, et al. Intraocular pressure-lowering effects of commonly used fixed-combination drugs with timolol: a systematic review and meta-analysis. PLoS One 2012; 7(9): 1-11.
 • 18. Misiuk-Hojło M, Pyziak A. Kluczowe aspekty decydujące o wyborze leku złożonego w terapii neuropatii jaskrowej – teoria i praktyka. OphthaTherapy. Terapie w Okulistyce. Suplement 2015; 1: 9-14.
 • 19. Holló G, Vuorinen J, Tuominen J, et al. Fixed-dose combination of tafluprost and timolol in the treatment of open-angle glaucoma and ocular hypertension: comparison with other fixed-combination products. Adv Ther 2014; 31: 932-944.

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-99cffc6e-f5af-4892-8529-7831a9f7e5b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.