PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 66 | 288–295
Article title

A review of ultrasonographic methods for the assessment of the anterior cruciate ligament in patients with knee instability – diagnostics using a posterior approach

Content
Title variants
PL
Przegląd metod oceny ultrasonograficznej więzadła krzyżowego przedniego w niestabilności przedniej stawu kolanowego – diagnostyka z dostępu tylnego
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Aim: The purpose of the study was to improve the ultrasonographic assessment of the anterior cruciate ligament by an inclusion of a dynamic element. The proposed functional modification aims to restore normal posterior cruciate ligament tension, which is associated with a visible change in the ligament shape. This method reduces the risk of an error resulting from subjectively assessing the shape of the posterior cruciate ligament. It should be also emphasized that the method combined with other ultrasound anterior cruciate ligament assessment techniques helps increase diagnostic accuracy. Methods: Ultrasonography is used as an adjunctive technique in the diagnosis of anterior cruciate ligament injury. The paper presents a sonographic technique for the assessment of suspected anterior cruciate ligament insufficiency supplemented by the use of a dynamic examination. This technique can be recommended as an additional procedure in routine ultrasound diagnostics of anterior cruciate ligament injuries. Results: Supplementing routine ultrasonography with the dynamic assessment of posterior cruciate ligament shape changes in patients with suspected anterior cruciate ligament injury reduces the risk of subjective errors and increases diagnostic accuracy. This is important especially in cases of minor anterior knee instability and bilateral anterior knee instability. Conclusions: An assessment of changes in posterior cruciate ligament using a dynamic ultrasound examination effectively complements routine sonographic diagnostic techniques for anterior cruciate ligament insufficiency.
PL
Cel pracy: Celem pracy jest ocena możliwości poprawienia ultrasonograficznej oceny niewydolności więzadła krzyżowego przedniego poprzez wprowadzenie elementu badania dynamicznego. Modyfikacja czynnościowa ma na celu przywrócenie prawidłowego napięcia więzadła krzyżowego tylnego, czemu towarzyszy widoczna zmiana jego kształtu. Opisywana metoda zmniejsza ryzyko popełnienia błędu wynikającego z subiektywnej oceny kształtu więzadła krzyżowego tylnego i – co należy podkreślić – w połączeniu z innymi sposobami ultrasonograficznej oceny więzadła krzyżowego przedniego pozwala zwiększyć trafność diagnozy. Metoda: Jako metodę wspomagającą w diagnostyce uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego wykorzystuje się ultrasonografię. W pracy przedstawiono technikę badania i oceny ultrasonograficznej wydolności więzadła rozszerzoną o badanie dynamiczne. Technika ta może być rekomendowana jako dodatkowa procedura w diagnostyce ultrasonograficznej uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego. Rezultaty: Podczas ultrasonograficznego badania pacjentów z podejrzeniem uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego uzupełnionego metodą dynamicznej oceny zmiany kształtu więzadła krzyżowego tylnego zmniejsza się ryzyko popełnienia subiektywnego błędu przy ocenie i zapewnia większą trafność diagnozy. Ma to znaczenie zwłaszcza u osób z niewielką niestabilnością przednią stawu kolanowego, jak również z niestabilnością przednią występującą jednocześnie w obu stawach kolanowych. Wnioski: Ocena zmiany przebiegu więzadła krzyżowego tylnego w badaniu dynamicznym USG skutecznie uzupełnia dotychczasowe sposoby diagnozowania niewydolności więzadła krzyżowego przedniego.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
66
Pages
288–295
Physical description
Contributors
 • Department of Orthopedic Surgery, Surgery Clinic, Medicover Hospital, Warsaw, Poland
author
 • Department of Oncology and Nursing Oncology, Institute of Nursing and Obstetrics, Faculty of Medicine and Health Science, The Jan Kochanowski University in Kielce, Poland. I Chair and Clinic of General and Vascular Surgery, II Faculty of Medicine with the English Division Medical University of Warsaw, Poland
References
 • 1. Dziak A, Tayara S: Urazy i uszkodzenia sportowe. Wydawnictwo Kasper, Kraków 2000.
 • 2. Dziak A: Urazy i uszkodzenia sportowe. Acta Clinica 2001; 1: 105–110.
 • 3. Grzesiczak A, Wrzosek Z, Chantsoulis M, Ruta J, Sakowski J: Ocena funkcji stawu kolanowego po przebytym uszkodzeniu łąkotki przyśrodkowej leczonej metodą artroskopową. Kwart Ortop 2011; 3: 235–242.
 • 4. Kwiatkowski K: Patomechanizm śródstawowych, urazowych uszkodzeń stawu kolanowego. Stan Med 2004; 1: 423–429.
 • 5. Widuchowski J: Diagnostyka obrażeń stawu kolanowego u sportowców. Med Sportiva 1998; 2: 279–288.
 • 6. Patyk Cz, Kwiatkowski K, Orłowski J, Kuś WM: Uszkodzenia stawu kolanowego. In: Tylman D, Dziak A (eds.): Traumatologia narządu ruchu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013; 29: 532–675.
 • 7. Martínez HLE, Hernández DC, Pegueros PA, Franco Sánchez JG, Pineda Villaseñor C: Subclinical findings in the knees of taekwondo athletes: diagnostic ultrasound study. Gac Med Mex 2014; 150: 259–265.
 • 8. Unlu EN, Üstüner E, Saylisoy S, Yilmaz Ö, Özcan H, Erden I: The role of ultrasound in the diagnosis of meniscal tears and degeneration compared to MRI and arthroscopy. Acta Medica Anatolia 2014; 2: 80–87.
 • 9. Chrzanowska-Gawrońska A: Ocena znieczulenia podpajęczynówkowego z zastosowaniem 2% lidokainy i 25 μg fentanylu oraz 0,5% bupiwakainy do zabiegów artroskopii stawu kolanowego. Rozprawa doktorska, Uniwersytet Medyczny, Poznań 2012.
 • 10. Walczak M, Manikowski W, Gajewska E, Galasińska K: Urazy w obrębie stawu kolanowego u sportowców trenujących futbol amerykański. Piel Pol 2012; 4: 181–186.
 • 11. Dziak A: Leczenie zdestabilizowanego kolana. Acta Clinica 2002; 2: 5–7.
 • 12. Dziak A: Współczesne poglądy na leczenie i rehabilitację stawów kolanowych z patologią łąkotkową. Acta Clinica 2001; 1: 193–198.
 • 13. Kruczyński J, Ruszkowski K: Uszkodzenia wewnętrzne stawu kolanowego. In: Marciniak W, Szulc A (eds.): Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003; 23: 233–250.
 • 14. Lohmander LS, Englund PM, Dahl LL, Roos EM: The long-term consequence of anterior cruciate ligament and meniscus injuries: osteoarthritis. Am J Sports Med 2007; 35: 1756–1769.
 • 15. Dziak A, Rusin Z: Uszkodzenie łąkotek kolana. In: Dziak A (eds.): Traumatologia sportowa: poradnik dla trenera. Centralny Ośrodek Sportu, Warszawa 2000; 117–120.
 • 16. Słynarski K: Conference abstract. Treatment of early hyaline cartilage degeneration applying intra- and extraarticular techniques. Artroskopia i Chirurgia Stawów 2009; 5: 31–32.
 • 17. Bira M, Paradowski PT, Synder M, Witoński D: Ocena częstości występowania uszkodzeń struktur wewnątrzstawowych kolana u chorych z czynną chrząstką wzrostową. Pol Merk Lek 2006; 21: 41–43.
 • 18. Rubin DA, Paletta GA Jr.: Current concepts and controversies in meniscal imaging. Magn Resons Imaging Clin N Am 2000; 8: 243–270.
 • 19. Shelbourne KD, Nitz PA: The O’Donoghue triad revisited. Combined knee injuries involving anterior cruciate and medial collateral ligament tears. Am J Sports Med 1991; 19: 474–477.
 • 20. O’Donoghue DH: Surgical treatment of fresh injuries to the major ligaments of the knee. J Bone Joint Surg Am 1950; 32: 721–738.
 • 21. Adamczyk G: Diagnostyka kliniczna uszkodzeń więzadeł krzyżowych stawu kolanowego. Acta Clinica 2001; 1: 294–306.
 • 22. Mioduszewski A: Strategia postępowania w uszkodzeniu więzadeł krzyżowych. Acta Clinica 2002; 2: 17–25.
 • 23. Czyrny Z: US and MR imaging of the postoperative knee. Eur J Radiol 2007; 62: 44–67.
 • 24. Court-Payen M: Sonography of the knee: intra-articular pathology. J Clin Ultrasound 2004; 32: 481–490.
 • 25. Lee D, Bouffard JA: Ultrasound of the knee. Eur J Ultrasound 2001; 14: 57–71.
 • 26. Jacobson JA: Musculoskeletal ultrasound: focused impact on MRI. AJR Am J Roentgenol 2009; 193: 619–627.
 • 27. Dzianach M, Czwojdziński A, Piontek T, Sosnowski P: Diagnostic possibilities of ultrasound in estimation of the posterior cruciate ligament – anatomical and clinical study. Pol J Radiol 2004; 69: 165–166.
 • 28. Ptasznik R, Feller J, Bartlett J, Fitt G, Mitchell A, Hennessy O: The value of sonography in the diagnosis of traumatic rupture of the anterior cruciate ligament of the knee. AJR Am J Roentgenol 1995; 164: 1461–1463.
 • 29. Grzelak P, Podgórski M, Stefańczyk L, Domżalski M: Ultrasonographic test for complete anterior cruciate ligament injury. Indian J Orthop 2015; 49: 143–149.
 • 30. Donell ST, Marshall TJ, Darrah C, Shepstone L: Cruciate ligament assessment in MRI scans: a pilot study of a static drawer technique. Knee 2006; 13: 137–144.
 • 31. Skovgaard Larsen LP, Rasmussen OS: Diagnosis of acute rupture of the anterior cruciate ligament of the knee by sonography. Eur J Ultrasound 2000; 12: 163–167.
 • 32. Suzuki S, Kasahara K, Futami T, Iwasaki R, Ueo T, Yamamuro T: Ultrasound diagnosis of pathology of the anterior and posterior cruciate ligaments of the knee joint. Arch Orthop Trauma Surg 1991; 110: 200–203.
 • 33. Khan Z, Faruqui Z, Ogyunbiyi O, Rosset G, Iqbal J: Ultrasound assessment of internal derangement of the knee. Acta Orthop Belg 2006; 72: 72–76.
 • 34. Dzianach M: Wartość oceny ultrasonograficznej wskaźnika łuku więzadła krzyżowego tylnego stawu kolanowego w rozpoznawaniu uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego. Rozprawa doktorska, Katedra Radiologii Klinicznej AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2006.
 • 35. Bianchi S, Martinoli C: Knee. In: Bianchi S, Martinoli C (eds.): Ultrasound of the Musculoskeletal System, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2007; 14: 637–744.
 • 36. Jakubowski W, Serafin-Król M: Diagnostyka obrazowa w traumatologii narządu ruchu. In: Tylman D, Dziak A (eds.): Traumatologia narządu ruchu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013; 2: 37–73.
 • 37. Palm HG, Bergenthal G, Ehry P, Schwarz W, Schmidt R, Friemert B: Functional ultrasonography in the diagnosis of acute anterior cruciate ligament injuries: a field study. Knee 2009; 16: 441–446.
 • 38. Friedl W, Glaser F: Dynamic sonography in the diagnosis of ligament and meniscal injuries of the knee. Arch Orthop Trauma Surg 1991; 110: 132–138.
 • 39. Krzyżanowski W, Szymańska A, Gawęda K, Tarczyńska M, Szczerbo-Trojanowska M: Ocena ultrasonograficzna uszkodzeń pourazowych stawu kolanowego. Pol J Radiol 2007; 72: 253–254.
 • 40. Słowiński W, Ruciński M, Słowiński K: Współistnienie złamań trzonu kości udowej i obrażeń stawu kolanowego – przypadek czy zależność? Nowiny Lekarskie 2006; 75: 3–6.
 • 41. Kotyla PJ, Rakoczy J, Lewicki M, Kucharz EJ: Teraźniejszość i przyszłość diagnostyki ultrasonograficznej narządu ruchu. Reumatologia 2005; 43: 89–92.
 • 42. Wasilczyk C: Wartość diagnostyki ultrasonograficznej uszkodzeń łąkotek stawu kolanowego weryfikowanych badaniem doświadczalnym i artroskopowym. Rozprawa doktorska, CMKP, Warszawa 2015.
 • 43. Donaldson WF 3rd, Warren RF, Wickiewicz T: A comparison of acute anterior cruciate ligament examinations. Initial versus examination under anesthesia. Am J Sports Med 1985; 13: 5–10.
 • 44. Dzianach M, Piontek T, Siwiński D, Owczarski T: Anterior cruciate ligament – sagittal popliteal view. A new sonographic ACL imaging method. In: 11th ESSKA 2000 Congress. 4th World Congress on Sports Trauma. Athens, Greece, May 5–8 2004; Abstracts & Presentations Hand Outs.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-99cd9b2f-068d-4e08-bf18-29ac29e6cbc7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.