PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 1 | 38-46
Article title

Zespół Aspergera u 19-letniej kobiety ze szczególnym uwzględnieniem okresu adolescencji – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Asperger syndrome in a 19-year-old woman, with particular emphasis on adolescence period – case study
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article includes a description of a 19-year-old woman diagnosed with Asperger syndrome at the age of 14. It presents the changes in the clinical picture, with specific emphasis on the period of adolescence. They were illustrated with original patient’s statements about her problems. What attracts the attention is a peculiar language which is used by the patient – childish, though at the same time marked with grandiose tendencies. This language, with its intellectual, self-centered acumen and unwavering determination, symbolically expresses her limitations and difficulties connected with taking up new developmental tasks in biological, psychological (intrapsychic) and social (interpersonal) areas in the course of adolescence. The specificity of the current, early-adult functioning of the patient is emphasised with her generally good intellectual capacity and well-established disorders in the area of social adaptation.
PL
Artykuł zawiera opis przypadku 19-letniej kobiety z zespołem Aspergera zdiagnozowanym w 14. roku życia. Przedstawiono zmiany obrazu klinicznego ze szczególnym uwzględnieniem adolescencji. Zostały one zilustrowane oryginalnymi wypowiedziami pacjentki na temat jej problemów. Uwagę zwraca osobliwy język, jakim posługuje się kobieta – infantylny, choć z zaznaczonymi tendencjami wielkościowymi. Język ten, z jego intelektualną i egocentryczną przenikliwością oraz niezachwianą determinacją, symbolicznie wyraża ograniczenia i trudności związane z podejmowaniem nowych zadań rozwojowych w obszarze biologicznym, psychologicznym (intrapsychicznym) i społecznym (interpersonalnym) w przebiegu adolescencji. Omówiono także specyfikę aktualnego, wczesnodorosłego funkcjonowania pacjentki – osoby z ogólnie dobrą wydolnością intelektualną i utrwalonymi zaburzeniami w sferze przystosowania społecznego.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
1
Pages
38-46
Physical description
Contributors
 • Instytut Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
 • Przychodnia Syntonia, Kielce, Polska
References
 • American Psychiatric Association: The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th ed. American Psychiatric Association, Washington 1994.
 • American Psychiatric Association: The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed. (DSM-5). American Psychiatric Association, Washington 2013. Available from: http://www.dsm5.org/Pages/Default.aspx.
 • Asperger H: „Psychopatia autystyczna” okresu dzieciństwa. In: Frith U (ed.): Autyzm i zespół Aspergera. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005: 49–114.
 • Attwood T: Zespół Aspergera. Kompletny przewodnik. Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk 2013.
 • Attwood T: Zespół Aspergera. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2006a.
 • Attwood T: The pattern of abilities and development of girls with Asperger’s syndrome. In: Attwood T et al. (eds.): Asperger’s and Girls. Future Horizons. Arlington, Texas 2006b.
 • Begeer S, Mandell D, Wijnker-Holmes B et al.: Sex differences in the timing of identification among children and adults with autism spectrum disorders. J Autism Dev Disord 2013; 43: 1151–1156.
 • Czownicka A: Przypadek Mateusza. Psychoza dziecięca: obiekt, symbol i istota terapii analitycznej. Oficyna Wydawnicza Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1993.
 • Ghanizadeh A: A preliminary study on screening prevalence of pervasive developmental disorder in schoolchildren in Iran. J Autism Dev Disord 2008; 38: 759–763.
 • Gillberg C: Kliniczne i neurobiologiczne aspekty zespołu Aspergera na podstawie sześciu badań diagnostycznych. In: Frith U (ed.): Autyzm i zespół Aspergera. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005: 150–179.
 • Gillberg CL: The Emanuel Miller Memorial Lecture 1991. Autism and autistic-like conditions: subclasses among disorders of empathy. J Child Psychol Psychiatry 1992; 33: 813–842.
 • Gillberg C, Steffenburg S: Outcome and prognostic factors in infantile autism and similar conditions: a population-based study of 46 cases followed through puberty. J Autism Dev Disord 1987; 17: 273–287.
 • Green J, Gilchrist A, Burton D et al.: Social and psychiatric functioning in adolescents with Asperger syndrome compared with conduct disorder. J Autism Dev Disord 2000; 30: 279–293.
 • Gutstein SE, Whitney T: Asperger syndrome and the development of social competence. Focus Autism Other Dev Disabl 2002; 17: 161–171.
 • Howe D: Empatia. Co to jest i dlaczego jest tak ważna. Oficyna Ingenium, Warszawa 2013.
 • Howlin P, Asgharian A: The diagnosis of autism and Asperger syndrome: findings from a survey of 770 families. Dev Med Child Neurol 1999; 41: 834–839.
 • Mandell DS, Novak MM, Zubritsky CD: Factors associated with age of diagnosis among children with autism spectrum disorders. Pediatrics 2005; 116: 1480–1486.
 • Namysłowska I: Adolescencja – wiek dorastania. In: Namysłowska I (ed.): Psychiatria dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005: 231–246.
 • Russell G, Steer C, Golding J: Social and demographic factors that influence the diagnosis of autistic spectrum disorders. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2011; 46: 1283–1293.
 • Ruta L, Mugno D, D’Arrigo VG et al.: Obsessive-compulsive traits in children and adolescents with Asperger syndrome. Eur Child Adolesc Psychiatry 2010; 19: 17–24.
 • Tantam D: Zespół Aspergera w wieku dorosłym. In: Frith U (ed.): Autyzm i zespół Aspergera. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005: 180–221.
 • World Heath Organization: Manual of the International Statistical Classification of the Diseases, and Related Health Problems, 10th ed. World Heath Organization, Geneva 1992.
Document Type
minireview
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-99a59377-4859-4dfc-94ad-934d8350b1bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.