PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 11 | 51-66
Article title

American cat, czyli koty i ludzie w neuronauce

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano krótki opis badań amerykańskich z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych przeprowadzonych na gruncie neuronauki, które doprowadziły do zasadniczych zmian w technikach behawioralnych i umożliwiły trwałe modyfikowanie wzorca aktywności mózgu. Omówiono także kulturowe oraz historyczne tło tych odkryć. Uzyskanie pierwszego zapisu spontanicznej aktywności bioelektrycznej mózgu ludzkiego w latach dwudziestych XX wieku pozwoliło na dokładną obserwację zmian w jego pracy, szczególnie tych, które zachodzą podczas procesu uczenia się. W oparciu o podstawowe teorie uczenia się, stanowiące podłoże zmian wzorców behawioralnych: warunkowanie pawłowowskie oraz warunkowanie instrumentalne Thorndike’a, badacze amerykańscy udowodnili, że także aktywność bioelektryczna mózgu może być rozpatrywana jako zachowanie i, zgodnie z zasadami warunkowania, można ją modyfikować. Dalsze badania Stermana nad paliwem rakietowym i rytmem sensomotorycznym u kotów doprowadziły do spektakularnego osiągnięcia, które okazało się pomocne w redukcji ilości napadów padaczkowych u ludzi. Ta nowa metoda terapeutyczna została nazwana neurofeedback (lub EEG biofeedback) i obecnie znajduje również zastosowanie w leczeniu ADHD, ADD, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, bólu chronicznego, a także w treningach typu mind fitness. Prawdopodobnie istnieją takie cechy charakterystyczne dla amerykańskiej mentalności, które mogły przyczynić się do światowej dystrybucji metody neurofeedback. Tradycyjne korzenie uczenia się modyfikacji funkcji mózgu i ciała można zaś odnaleźć w taoizmie, hinduizmie, sufizmie oraz w chrześcijaństwie...
EN
The article presents a brief description of American studies from the ‘60s and the ‘70s in the field of neuroscience which led towards substantial changes in behavioral methods which enabled to modify permanently patterns of brain activity. Furthermore, cultural and historical background of these findings is discussed. First recordings of the brain’s spontaneous electrical activity in humans in the 1920’s made it possible to observe changes in brain’s activity, especially those that occur during learning processes. Based on learning theories that underlie changes in behavioral patterns: Pavlovian conditioning, and Thorndike’s operant conditioning, American researchers have shown that brain’s electrical activity may be considered as behavior and according to the principles of conditioning, it may be modified. Sterman’s further research on rocket fuel and sensorimotor rhythm in cats led to a spectacular achievement which was soon transformed into a complementary technique of reducing the number of epileptic seizures in humans. The new therapeutic method was named neurofeedback (or EEG biofeedback) and nowadays it can be applied in treating ADHD, ADD, mood disorders, anxiety disorders, chronic pain but also in mind fitness trainings. There are some characteristics of the American mentality which could have contributed to the global distribution of neurofeedback. However, traditional origins of learning how to modify brain and body functions can be found in taoism, hinduism, sufism and christianity.
Contributors
author
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Instytut Neuromedica
References
 • Berger H., Über das Elektrenkephalogramm des Menschen [On the electroencephalogram of humans], „Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten” 1929, Vol. 87, s. 527–570.
 • Blumentstein B., Biofeedback Applications in Sport and Exercise: Research Findings, [w:] Brain and Body in Sports and Exercise. Biofeedback Applications in Performance Enhancement, eds B. Blumentstein, M. Bar-Eli, G. Tenenbaum, West Sussex 2002, s. 37–43
 • Coenen A., Zayachkivska O., A Adolf Beck: A Pioneer in Electroencephalography in between Richard Caton and Hans Berger, „Advances in Cognitive Psychology” 2013, Vol. 9 (4), s. 216–221.
 • Einstein A., Infeld L., Ewolucja fizyki. Rozwój poglądów od najdawniejszych pojęć do teorii względności i kwantów, Warszawa 1998.
 • Filokalia. Teksty o modlitwie serca, tłum. i oprac. J. Naumowicz, Kraków 1998, s. 179.
 • Giggins O. M., Persson U. M., Caulfield U., Biofeedback in Rehabilitation, “Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation” 2013, Vol. 10, Article 60, s. 1–11.
 • Gloor P., Hans Berger and the Discovery of the Eelectroencephalogram, [w:] Hans Berger on the Electroencephalogram of Man. The Fourteen Original Reports on the Human Encephalogram, ed. P. Gloor, Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, Amsterdam 1969, s. 1–36.
 • Gunkelman J. D., Johnstone J., Neurofeedback and the Brain, „Journal of Adult Development” 2005, Vol. 12, Nos. 2/3, s. 93–98.
 • Gutman H. G., Work, Culture, and Society in Industrializing America, 1815–1919, „The American Historical Review” 1973, Vol. 78, No. 3.
 • Hancock C., Amerykańskie społeczeństwo demokratyczne w oczach Amerykanina, [w:] Wyzwania współczesnej demokracji, „Człowiek w Kulturze” 2008, nr 20.
 • Handbook of Neurofeedback. Dynamics and Clinical Applications, ed. J. R. Evans, New York 2007.
 • Hans Berger on the Electroencephalogram of Man. The Fourteen Original Reports on the Human Encephalogram, ed. P. Gloor, Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, Amsterdam 1969.
 • Kamiya J., Operant Control of the EEG Alpha Rhythm and Some of Its Reported Effects on Consciousness, [w:] Altered States of Consciousness, ed. C. Tart, New York 1969.
 • Legendy indiańskie, tłum. M. Skibniewska, wybór i oprac. E. Kmiecik, Wrocław 2006.
 • Martin P., Umysł, który szkodzi. Mózg, zachowanie, odporność i choroba, tłum. P. Turski, Warszawa 2011.
 • Mauk D., Oakland J., American Civilization. An Introduction, Roudledge 1995.
 • Monderer R. S., Harrison D. M., Haut S. R., Neurofeedback and Epilepsy, „Epilepsy & Behavior” 2002, Vol. 3, s. 214–218
 • Schoenberg P. L. A., David A. S., Biofeedback for Psychiatric Disorders: A Systematic Review, „Applied Psychophysiology and Biofeedback” 2014, Vol. 39, s. 109–135.
 • Scrimali T., Entropia della mente ed entropia negativa. Nuove prospettive, cognitiviste e complesse per la schizofrenia e la sua terapia, Milano 2006
 • Scrimali T., Neuroscienze e psicologia clinica, Milano 2010.
 • Sterman M. B., Basic Concepts and Clinical Findings in the Treatment of Seizure Disorders with EEG Operant Conditioning, „Clinical Electroencephalography” 2000, Vol. 31, s. 45–55.
 • Sterman M. B., Friar, L., Suppression of Seizures in an Epileptic Following Sensorimotor EEG Feedback Training, „Electroencephalography Clinical Neurophysiology” 1972, Vol. 33, s. 89–95.
 • Sterman M. B., LoPresti R. W., Fairchild M. D., Electroencephalographic and Behavioral Studies of Monomethylhydrazine Toxicity in the Cat, AMRLTR-69-3, Aerospace Medical Research Laboratories, Wright-Patterson Air Force Base, June 1969, Ohio.
 • Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.
 • Szajch Hazrat Azad Rasool, W stronę serca. Przebudzenie na ścieżce sufich, tłum. A. Saramowicz, Jaworze 2011.
 • Świat człowieka, świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, red. E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper, Warszawa 2009.
 • Wadhawan V. K., Nauka złożoności. Trudne pytania, które zadajemy o sobie i o naszym Wszechświecie, tłum. M. Koraszewska, Wrocław 2010.
 • Weaver G. R., American Cultural Values, Kokusai Bunka Kenshu (Intercultural Training) 1997, Vol. 14.
 • Wyrwicka W., Sterman B. M., Instrumental Conditioning of Sensorimotor Cortex EEG Spindles in the Waking Cat, „Physiology and Behavior” 1968, Vol. 3, s. 703–707.
 • Yucha C., Montgomery D., Evidence-Based Practice in Biofeedback And Neurofeedback, Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback, 2008.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-991677ee-189a-43f1-9990-e06145cd15db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.