PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 2 | 107-111
Article title

Ropniak nadtwardówkowy kanału kręgowego

Content
Title variants
EN
Spinal epidural empyema
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
A spinal epidural empyema is a collection of pus between the bone and dura. It may be a sequela of discitis or vertebral body osteomyelitis but much more frequently it arises as a result of hematogenous spread, usually from urinary tract infection, endocarditis or pneumonia. Male to female ratio is two and patients are typically over 30 years old. Risk factors are as follows: the use of intravenous drugs, immunosuppression, diabetes mellitus, alcohol abuse, foci of infection, open spinal trauma, spinal surgery. The source of infection remains unidentified in <40% of patients. The pathognomonic triad of symptoms is: fever, focal back pain aggravated on palpation and progressive neurological deficit. Early diagnosis is crucial since treatment may prevent neurological sequelae but should they appear, cannot warrant their subsidence. The correct diagnosis requires radiological studies, preferably MRI. The management involves surgical drainage of pus and long-standing treatment with antibiotics. The operative procedure aims for decompression of neural elements, meticulous evacuation of both pus and inflammatory granuloma, and obtaining samples for Gram stain and culture assessment. Mortality rate reaches 16%. Factors that influence prognosis in a negative way are: comorbidities, multiple spinal surgical procedures, empyema located in thoracic segment, MRSA infection.
PL
Ropniakiem nadtwardówkowym kanału kręgowego nazywamy zbiornik ropy położony nad oponą twardą kręgosłupa. Bywa powikłaniem zapalenia krążka międzykręgowego oraz zapalenia kości trzonu kręgu, lecz znacznie częściej powstaje w efekcie rozsiewu zakażenia (układu moczowego, wsierdzia, płuc) drogą krwiopochodną. Jest dwukrotnie częstszy u mężczyzn; występuje zwykle u chorych powyżej 30. roku życia. Czynniki ryzyka to: narkomania, immunosupresja, cukrzyca, alkoholizm, obecność ognisk zakażenia i przebycie operacji lub otwartego urazu kręgosłupa. Źródło infekcji pozostaje niewykryte u <40% osób. Znamienna triada objawów obejmuje gorączkę, silny miejscowy ból kręgosłupa i postępujący zespół neurologiczny. Wczesne rozpoznanie stanowi niezwykle ważny aspekt – leczenie może wprawdzie zapobiec rozwojowi deficytu neurologicznego, lecz żadną miarą nie daje pewności jego ustąpienia. Do postawienia właściwej diagnozy niezbędne jest wykonanie badań obrazowych, najlepiej MRI. Leczenie polega na chirurgicznym usunięciu ropniaka i długotrwałej antybiotykoterapii. Zabieg operacyjny ma na celu odbarczenie elementów nerwowych, staranną ewakuację ropy i ziarniny zapalnej oraz uzyskanie materiału do badań mikrobiologicznych. Śmiertelność sięga 16%. Rokowanie co do funkcji zależy przede wszystkim od początkowego stanu neurologicznego i czasu trwania deficytów – jeśli przekracza on 72 godziny, nie ma szans na poprawę. Czynniki negatywnie wpływające na rokowanie to: obecność współistniejących chorób, przebycie wielokrotnej operacji kręgosłupa, ropniak w odcinku piersiowym oraz zakażenie szczepem MRSA.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
2
Pages
107-111
Physical description
Contributors
 • Klinika Neurochirurgii i Onkologii Układu Nerwowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. UMŁ dr hab. n. med. Dariusz J. Jaskólski. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, tel.: 42 677 67 70
References
 • 1. Morgagni G.B.: The seats and causes of diseases. Investigated by anatomy. New York Academy of Medicine Library, History of Medicine Series, Hafner, New York 1960; I letter, article 13: 220-222.
 • 2. Dandy WE.: Abscess and inflammatory tumors in the spinal epidural space (so-called pachymeningitis externa). Arch. Surg. 1926; 13: 477-494.
 • 3. Baker A.S., Ojemann R.G., Swartz M.N., Richardson E.P. Jr: Spinal epidural abscess. N. Engl. J. Med. 1975; 293: 463-468.
 • 4. Reihsaus E., Waldbaur H., Seeling W.: Spinal epidural abscess: a meta-analysis of 915 patients. Neurosurg. Rev. 2000; 23: 175-204.
 • 5. Sampath P., Rigamonti D.: Spinal epidural abscess: a review of epidemiology, diagnosis, and treatment. J. Spinal Disord. 1999; 12: 89-93.
 • 6. Rigamonti D., Liem L., Sampath P. i wsp.: Spinal epidural abscess: contemporary trends in etiology, evaluation, and management. Surg. Neurol. 1999; 52: 189-196.
 • 7. Osenbach R.K., Hitchon P.W, Menezes A.H.: Diagnosis and management of pyogenic vertebral osteomyelitis in adults. Surg. Neurol. 1990; 33: 266-275.
 • 8. Feldenzer J.A., McKeever P.E., Schaberg D.R i wsp.: The pathogenesis of spinal epidural abscess: microangiographic studies in an experimental model. J. Neurosurg. 1988; 69: 110-114.
 • 9. Walter R.S., King J.C. Jr, Manley J., Rigamonti D.: Spinal epidural abscess in infancy: successful percutaneous drainage in a nine-month-old and review of the literature. Pediatr. Infect. Dis. J. 1991; 10: 860-864.
 • 10. Rea G.L., McGregor J.M., Miller C.A., Miner M.E.: Surgical treatment of the spontaneous spinal epidural abscess. Surg. Neurol. 1992; 37: 274-279.
 • 11. Hitchon P.W, Osenbach R.K., Yuh W.T, Menezes A.H.: Spinal infections. Clin. Neurosurg. 1992; 38: 373-387.
 • 12. Hlavin M.L., Kaminski H.J., Ross J.S., Ganz E.: Spinal epidural abscess: a ten-year perspective. Neurosurgery 1990; 27: 177-184.
 • 13. Heusner A.P.: Nontuberculous spinal epidural infections. N. Engl. J. Med. 1948; 239: 845-854.
 • 14. Feldenzer J.A., McKeever P.E., Schaberg D.R. i wsp.: Experimental spinal epidural abscess: a pathophysiological model in the rabbit. Neurosurgery 1987; 20: 859-867.
 • 15. Nussbaum E.S., Rigamonti D., Standiford H. i wsp.: Spinal epidural abscess: a report of 40 cases and review. Surg. Neurol. 1992; 38: 225-231.
 • 16. Löhr M., Reithmeier T., Ernestus R.I. i wsp.: Spinal epidural abscess: prognostic factors and comparison of different surgical treatment strategies. Acta Neurochir. (Wien) 2005; 147: 159-166.
 • 17. Tunkel A.R.: Subdural empyema, epidural abscess, and suppurative intracranial thrombophlebitis. W: Mandell G.L., Bennett J.E., Dolin R. (red.): Principles and Practice of Infectious Diseases. Elsevier Churchill Livingstone, Philadelphia 2005.
 • 18. Krauss W.E., McCormick P.C.: Infections of the dural spaces. Neurosurg. Clin. N. Am. 1992; 3: 421-433.
 • 19. Danner R.L., Hartman B.J.: Update on spinal epidural abscess: 35 cases and review of the literature. Rev. Infect. Dis. 1987; 9: 265-274.
 • 20. Angtuaco E.J., McConnell J.R., Chadduck W.M., Flanigan S.: MR imaging of spinal epidural sepsis. Am. J. Roentgenol. 1987; 149: 1249-1253.
 • 21. Sandhu F.S., Dillon W.P.: Spinal epidural abscess: evaluation with contrast-enhanced MR imaging. Am. J. Neuroradiol. 1991; 12: 1087-1093.
 • 22. McGahan J.P., Dublin A.B.: Evaluation of spinal infections by plain radiographs, computed tomography, intrathecal metrizamide, and CT-guided biopsy. Diagn. Imaging Clin. Med. 1985; 54: 11-20.
 • 23. Yoganandan N., Maiman D.J., Pintar F.A. i wsp.: Biomechanical effects of laminectomy on thoracic spine stability. Neurosurgery 1993; 32: 604-610.
 • 24. Lange M., Tiecks F., Schielke E. i wsp.: Diagnosis and results of different treatment regimens in patients with spinal abscesses. Acta Neurochir. (Wien) 1993; 125: 105-114.
 • 25. Mackenzie A.R., Laing R.B., Smith C.C. i wsp.: Spinal epidural abscess: the importance of early diagnosis and treatment. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1998; 65: 209-212.
 • 26. Wheeler D., Keiser P., Rigamonti D., Keay S.: Medical management of spinal epidural abscesses: case report and review. Clin. Infect. Dis. 1992; 15: 22-27.
 • 27. Tang H.J., Lin H.J., Liu Y.C., Li C.M.: Spinal epidural abscess - experience with 46 patients and evaluation of prognostic factors. J. Infect. 2002; 45: 76-81.
 • 28. Rigamonti D., Liem L., Wolf A.L. i wsp.: Epidural abscess in the cervical spine. Mt Sinai J. Med. 1994; 61: 357-362.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-98d39a38-fbaa-44da-ba56-2affebd81d54
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.