PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 72 | 62-68
Article title

Changes in expression of genes related to caspases and BCL-2 family in RPTEC treated with amphotericin B and its modified forms

Content
Title variants
PL
Zmiany w ekspresji genów kodujących białka związane z aktywnością kaspaz oraz białka z rodziny BCL-2 w komórkach RPTEC traktowanych amfoterycyną B i jej modyfikowanymi formami
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
INTRODUCTION: The main limitation of the use of amphotericin B (AmB) – effective in the treatment of systemic fungal infections – is its high toxicity to human cells. The mechanism of AmB toxicity is not clear. Caspase-related and BCL-2 proteins participate in the regulation of apoptosis. Thus, they may be involved in drug toxicity. In this study we evaluated the influence of AmB on the transcriptional activity of genes related to caspases and the BCL-2 family. We also tested the influence of modified forms of AmB: AmB-Cu2+ (the complex with copper(II) ions) and the AmB-ox (oxidized form). MATERIAL AND METHODS: Human RPTECs (Renal Proximal Tubule Epithelial Cells) were treated with AmB, AmB-Cu2+ and AmB-ox. Total RNA was extracted using the phenol-chloroform method. The expression profiles of genes related to caspase activity and BCL-2 were determined using oligonucleotide microarrays (HG-U133A 2.0, Affymetrix). Analysis included 67 ID related to caspases and 32 ID associated with BCL-2, according to the Affymetrix database. RESULTS: The analysis revealed upregulation of the BCL-2 and BCL2L1genes in the cells treated with AmB-Cu2+, in comparison to the control. In both the AmB and AmB-Cu2+ -treated cells, differentiating genes were associated with inflammation and mitophagy activated by intrinsic signals. In the cells treated with AmB-ox, the BCL-2 genes were downregulated. CONCLUSIONS: The results suggest that AmB and AmB-Cu2+ activate genes involved in the regulation of inflam-mation and autophagy induced by intrinsic signals, but overexpression of BCL-2 and BCL2L1 may protect AmB-Cu2+--treated cells from death. In the cells treated with AmB-ox extrinsic signals prevail, indicating the distinct molecular mechanism of its cytotoxicity.
PL
WSTĘP: Głównym ograniczeniem stosowania amfoterycyny B (AmB) – skutecznej w leczeniu grzybic układowych – jest jej wysoka toksyczność wobec komórek ludzkich. Mechanizm cytotoksyczności nie został wyjaśniony. Białka związane z aktywnością kaspaz oraz białka należące do rodziny BCL-2 uczestniczą w regulacji apoptozy, mogą być zatem zaangażowane w procesy odpowiedzialne za toksyczność leku. W pracy oceniono wpływ AmB na aktywność transkrypcyjną genów kodujących białka związane z aktywnością kaspaz oraz białka z rodziny BCL-2. Zbadano również wpływ modyfikowanych form AmB: AmB-Cu2+ (kompleks z jonami miedzi (II)) i AmB-ox (formy utlenione). MATERIAŁ I METODY: Ludzkie komórki RPTECs (Human Renal Proximal Tubule Epithelial Cells) inkubowano z AmB, AmB-Cu2+ i AmB-ox. Całkowity RNA wyekstrahowano metodą fenolowo-chloroformową. Profil ekspresji genów wyznaczono techniką mikromacierzy oligonukleotydowych (HG-U133A 2.0, Affymetrix). Analiza obejmowała 67 ID genów związanych z aktywnością kaspaz i 32 ID geny kodujące białka z rodziny BCL-2, zaproponowane przez bazę Affymetrix. WYNIKI: Analiza wykazała nadekspresję genów BCL-2 i BCL2L1 w komórkach traktowanych AmB-Cu2+, w porównaniu z kontrolą. Zarówno w komórkach traktowanych AmB, jak i AmB-Cu2+ geny różnicujące związane były z za-paleniem i mitofagią aktywowanymi w odpowiedzi na sygnały wewnątrzkomórkowe. W komórkach traktowanych AmB-ox geny z rodziny BCL-2 były wyciszone. WNIOSKI: Wyniki sugerują, że AmB i AmB-Cu2+ aktywują geny zaangażowane w regulację zapalenia i mitofagii aktywowanych sygnałami wewnątrzkomórkowymi, jednak nadekspresja genów BCL-2 i BCL2L1 może chronić komórki traktowane AmB-Cu2+ przed śmiercią. W komórkach traktowanych AmB-ox przeważa sygnał zewnątrzkomórkowy, co wskazuje na odrębny mechanizm cytotoksyczności tej formy antybiotyku.
Discipline
Year
Issue
72
Pages
62-68
Physical description
Contributors
  • Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu,Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
author
  • Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu,Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu,Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu,Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Zakład Biologii Komórki, Instytut Biologii i Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu,Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-98bd7db8-ed28-4f0c-9bd8-27c11fcc778d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.