PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 42 | 1 | 63-74
Article title

Siarkowodór a układ krążenia

Content
Title variants
EN
Hydrogen sulfide and the cardiovascular system
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Hydrogen sulfide is a simple, non organic chemical compound with the general formula of H2S. It has very characteristic odour similar to rotten eggs. H2S is heavier than air and it has very good dissolution in water (it occurs in the form of ions). Hydrogen sulfide takes part in a lot of important functions and has a positive impact on many systems like the excretory, nervous and circulatory system. Studies have shown that the role of hydrogen sulphide in the cardiovascular system is vast and complex. This compound is involved in many essential processes for our body associated with angiogenesis, blood clotting action and blood platelet activation. It has been investigated that H2S takes part in the protection against atherosclerosis.
PL
Siarkowodór to prosty, nieorganiczny związek chemiczny o ogólnym wzorze H2S. Jego cechą charakterystyczną jest zapach – przypomina on aromat zgniłego jajka. Jest to związek cięższy niż powietrze, bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie (występuje w niej w postaci jonów). Siarkowodór spełnia wiele bardzo ważnych funkcji w organizmie człowieka i ma pozytywny wpływ na wiele układów – między innymi na układ wydalniczy, nerwowy czy układ krążenia. Badania dowiodły, iż rola siarkowodoru w układzie krążenia jest różnorodna. Związek ten uczestniczy w wielu istotnych dla naszego organizmu procesach związanych z angiogenezą, krzepnięciem krwi czy aktywacją płytek krwi oraz chroni przed miażdżycą.
Discipline
Year
Volume
42
Issue
1
Pages
63-74
Physical description
Contributors
 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biochemii Ogólnej, Uniwersytet Łódzki
author
 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biochemii Ogólnej, Uniwersytet Łódzki
References
 • Kolluru GK, Shen X, Kevil CG. A tale of two gases: NO and H2S, foes or friends for life? Redox Biology. 2013; 1: 313–318.
 • Bełtowski J. Siarkowodór jako biologicznie aktywny mediator w układzie krążenia. Postepy Hig Med Dosw. 2004, 58: 285–291.
 • Olson KR, DeLeon ER, Liu F. Controversies and conundrumsin hydrogen sulfide biology. Nitric oxide. 2014; 41: 11–26.
 • Benavides GA, Squadrito GL, Mills RW, Patel HD, Isbell TS, Patel RP i wsp. Hydrogen sulfide mediates the vasoactivity of garlic. Proc Natl Acad Sci USA. 2007; 107: 17 977–17 982.
 • Kabil O, Baneryce R. Redox biochemistry of hydrogen sulfide. J Biol Chem. 2010; 285: 21 903–21 907.
 • Ficek R, Hyla–Klekot L, Kokot F. Siarkowodór — czy jest ważnym, oprócz tlenku azotu i tlenku węgla, transmiterem gazowym u człowieka. Nadciśnienie tętnicze. 2012; 16: 120–124.
 • Medina M, Urdiales JL, Amores MI. Roles of homocysteine in cell metabolism. Eur J Biochem. 2012; 68: 3871–3882.
 • Kraczkowska S, Suchocka Z, Pachecka J. Podwyższone stężenie homocysteiny we krwi jako wskaźnik zagrożenia zdrowia. Biul. Wydz. Farm. AMW. 2005; 3: 4–13.
 • Turski WA, Bald E. Molekularny mechanizm biotoksyczności homocysteiny – fakty i hipotezy. Postępy Biochemii. 2005; 51: 395–406.
 • Babicz K, Malinowska J, Olas B. Biologiczna aktywność siarkowodoru. Wiadomości Chemiczne. 2011; 65: 289–299.
 • Brosnan JT, Jacobs RL, Stead LM, Brosnan ME. Methylation demand: a key determinant of homocysteine metabolism. Acta Biochim Pol. 2004; 51: 405–413.
 • Kimura H. The physiological role of hydrogen sulfide and beyond. Nitric oxide. 2014; 41: 4–10.
 • Łowicka E, Bełtowski J. Hydrogen sulfide (H2S) – the third gas of interest for pharmacologists. Pharmacol Rep. 2007; 59: 4–24.
 • Elsey DJ, Fowkes RC, Baxter DF. Regulation of cardiovascular cell function by hydrogen sulfide (H2S). Cell Biochem Funct. 2010; 28: 95–106.
 • Sen U, Mishra PK, Tyagi N, Tyagi SC. Homocysteine to hydrogen sulfide or hypertension. Cell Biochem Biophys. 2010; 57:49–58.
 • Kamoun P. Endogeneous production of hydrogen sulfide in normals. Amino Acids. 2004; 26: 243–254.
 • Perna AF, Ingrosso D. Low hydrogen sulphide and chronic kidney disease: a dangerous liaison. Nephrol Dial Transplant. 2012; 27: 486–493.
 • http://www.zdrowie.med.pl/uk_krazenia/anat_i_fizjo/a_uk.html (dostęp do strony: 31.03.2015)
 • http://www.texasheart.org/HIC/Anatomy/ (dostęp do strony: 12.07.2015)
 • Islam MT, Khan AH, Majid DSA, Prieto MC, Roy A. Interdependency of cystathione γ–lyase and cystathione β–synthase in hydrogen sulfide–induced blood pressure regulation in rats. Am J Hypert. 2012; 1:74–81.
 • Ufnal M, Żera T. Rola tlenku azotu, siarkowodoru oraz tlenku węgla w regulacji układu krążenia i ich potencjał farmakoterapeutyczny. Kardiol Pol. 2010; 68: 436–440.
 • Wang R. Two's company, three's a crowd: can H2S be the third endogenous gaseous transmitter? FASEB J. 2002; 16: 1792–1798.
 • Chiku T, Padovani D, Zhu W, Singh S, Vitvitsky V, Banerjee R. H2S Biogenesis by human cystathionine γ–lyase leads to the novel sulfur metabolites lanthionine and homolanthionine and is responsive to the grade of hyperhomocysteinemia. J Biol Chem. 2009; 284: 11601–11612.
 • Papapetropoulos A, Pyriochou A, Altaany Z, Yang G, Marazioti A, Zhou Zi wsp. Hydrogen sulfide is an endogenous stimulator of angiogenesis. Proc Natl Acad Sci USA. 2009; 106: 21972–21977.
 • Szabo C, Papapetropoulos A. Hydrogen sulphide and angiogenesis: mechanisms and applications. Br J Pharmacol. 2010; 164: 853–865.
 • Asaf S, Shannon MB. Redox biology of hydrogen sulfide: Implications for physiology, pathophysiology, and pharmacology. Redox Biol. 2013; 1: 32–39.
 • http://www.elsevier.pl:8080/book–sample–file/diagnostyka–laboratoryjna–w–weterynarii/pdf/093_110_r06_veterinarylabmed.pdf (dostęp do strony: 12.02.2013)
 • http://www.eioba.pl/a/1iwf/normy–laboratoryjne (dostęp do strony: 11.03.2007)
 • Krzanowski M, Domagała TB, Frołow M, Szczeklik A. Hiperhomo–cysteinemia po doustnym obciążeni metioniną upośledza zależną od śródbłonka rozszerzalność tętnic u chorych z miażdżycą. Kardiol Pol. 2000; 52: 345–346.
 • Karolczak K, Olas B, Kołodziejczyk J. Rola tioli w aktywacji płytek krwi. Postępy Biologii Komórki. 2009; 36: 101–120.
 • Nowak P, Olas B, Wachowicz B. Stres oksydacyjny w przebiegu hemostazy. Postępy Biochemii. 2010; 56: 239–247.
 • Zagli G, Patacchini R, Trevisani M, Abbate R, Cinotti S, Gensini GF i wsp. Hydrogen sulfide inhibits human platelet aggregation. Eur J Pharmacol. 2007; 559: 65–68.
 • Morel, Malinowska, Olas B. Antioxidative properties of hydrogen sulfide may involve in its antiadhesive action on blood platelets. Clinl Biochem. 2012; 45: 1678–1682.
 • http://biotka.mol.uj.edu.pl/zbm/handouts/2013/AJ/wyklad_01.pdf (dostęp do strony: 3.02.2013)
 • Gromadzka G, Karpińska A. Stres oksydacyjny i naturalne mechanizmy antyoksydacyjne – znaczenie w procesie neurodegeneracji. Od mechanizmów molekularnych do strategii terapeutycznych. Postepy Hig Med Dosw. 2013; 67: 43–53.
 • http://www.e–biotechnologia.pl/Artykuly/Stres–oksydacyjny/ (dostęp do strony: 13.08.2011)
 • Yan S, Chang T, Wang H,Wu L, Wang R, Meng KQ. Effects of hydrogen sulfide on homocysteine–induced oxidative stress in vascular smooth muscle cells. Biochem Biophys Res Commun. 2006; 351: 485–491.
 • Kowalewska–Celejewska M, Skrzypkowska M, Myśliwska J, Siebert J. Angiogenina i czynniki proangiogenne jako marker i cel terapii nowotworowych. Forum Medycyny Rodzinnej. 2012, 6: 68–73.
 • Olas B. Hydrogen sulfide in hemostasis: friend or foe? Chem Biol Interact. 2014; 217: 49–56.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-98b6a6c6-7e2d-482a-8ace-5c2c0829d2c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.