PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 66 | 5 | 22–27
Article title

Estimating costs incurred by a public payer in Poland for selected morbid entities

Content
Title variants
PL
Szacowanie kosztów wyselekcjonowanych jednostek chorobowych ponoszonych przez publicznego płatnika w Polsce
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Estimating costs incurred by a public payer in Poland for selected morbid entities consists of an attempt to diagnose the expenses incurred in connection with a medical event. Among the many measures of the health status of the population, its material welfare and the amount of medical costs, the level of expenditures incurred by the institutional payer is a measure of state intervention in the market of medical services. Particular correlations were performed on the basis of fundamental determinants such as sex and the type of diagnosed morbid entity in a particular period in relation to the 10th Revision of Diseases and Deaths ICD: I00-I99, J40-J47, M00-M99, D50-D59, N00-N23. The research area included the Silesian voivodship (Poland) where the number of potential patients under fi nancial care of this branch of the National Health Fund is approximately 4.8 million persons.
PL
Szacowanie kosztów wyselekcjonowanych jednostek chorobowych ponoszonych przez publicznego płatnika w Polsce jest próbą diagnozy części wydatków ponoszonych w związku z konkretnym zdarzeniem medycznym. Wśród wielu mierników stanu zdrowia populacji, jej zasobności materialnej czy poziomu obciążenia kosztami, właśnie poziom wydatków ponoszonych przez płatnika instytucjonalnego jest miernikiem ingerencji państwa w rynek usług medycznych. Poszczególnych korelacji dokonano opierając się na podstawowych czynnikach determinujących, jakimi są płeć oraz rodzaj zdiagnozowanej jednostki chorobowej, w odniesieniu do 10 Rewizji Chorób i Zgonów ICD: I00-I99, J40-J47, M00-M99, D50-D59, N00- N23. Obszar badawczy stanowiło województwo śląskie, gdzie liczba potencjalnych pacjentów znajdujących się pod finansową kuratelą oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia wynosi ok. 4,8 mln osób.
Discipline
Year
Volume
66
Issue
5
Pages
22–27
Physical description
Contributors
  • Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Piekarska 18 41-902 Bytom tel. +48 32 397 65 37
  • Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  • Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
  • 1. Samorządowa polityka społeczna. Red. A. Frączkiewicz-Wronka. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2002, p. 166–183.
  • 2. Biecek P. Przewodnik po pakiecie R. Ofi - cyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2008.
  • 3. Jajuga K. Statystyczna analiza wielowymiarowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
  • 4. Getzen T. Ekonomika zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000: 196–218.
  • 5. Ostasiewicz W. Statystyczne metody analizy danych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 1999.
  • 6. Pluta W. Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 1997.
  • 7. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach. Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego za rok 2005. Katowice 2006.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-98a6df0c-62a2-4785-b359-6095ff5dd1a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.