Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | XXIV | 2 | 225–240

Article title

Poczucie własnej skuteczności i subiektywna jakość życia u chłopców z ADHD w wieku wczesnoszkolnym

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Celem badań była analiza poczucia własnej skuteczności i subiektywnej jakości życia u chłopców z ADHD. W badaniach wzięło udział 60 chłopców w wieku 9–12 lat: 30 chłopców z diagnozą ADHD i 30 chłopców nieprzejawiających zaburzeń neurorozwojowych, stanowiących grupę porównawczą. Główne pytania badawcze skoncentrowano wokół analizy różnic między grupą kliniczną i grupą porównawczą oraz wokół oceny zależności między badanymi zmiennymi. Uzyskane wyniki pozwoliły na potwierdzenie części z przyjętych założeń. Chłopcy z ADHD prezentują niższe poczucie jakości życia i niższe przekonanie o własnej skuteczności, jednak tylko w wybranych aspektach. Co więcej, poczucie jakości życia koreluje z samoskutecznością jedynie w jednym wymiarze. Prezentowane rezultaty badań mają istotne znaczenie w planowaniu terapii dzieci z ADHD.

Year

Volume

Issue

2

Pages

225–240

Physical description

Contributors

References

Document Type

undetermined

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-989c0284-fdc4-4d3f-b0eb-ee61a5fdfb8d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.