PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 8 | 3 | 188-199
Article title

Postępowanie zmniejszające ryzyko wystąpienia raków BRCA- zależnych u nosicieli mutacji BRCA1/2 – nowe światło na stare spojrzenie

Content
Title variants
EN
Reduction of risk of developing BRCA-dependent cancer in BRCA1/2 mutation carriers – novel approach to old paradigm
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Carriers of mutations in BRCA1 and BRCA2 genes undergo a significantly increased risk of developing breast cancer, ovarian cancer, fallopian tube cancer and peritoneal cancer. Due to genetic homogeneity of Polish population, the key issue are mutations of BRCA1 gene. Mutations of 5382insC, C61G and 4153delA constitute about 90% of all BRCA1 gene mutations. Mean cumulative risk of development of ovarian cancer by carriers of BRCA1 gene mutations under 70 is estimated at 40% and that of breast cancer – at 57%. Management of carriers of BRCA1/2 mutations is multidirectional. Carriers of BRCA1 mutations should be screened for breast cancer. Available data indicate that detection of early forms of ovarian cancer is currently impossible. Use of low-dose oral contraception may reduce the risk of ovarian cancer, while not increasing the risk of breast cancer in BRCA1 mutation carriers. After giving birth to planned/desired number of children, carriers of BRCA1 gene mutation should be offered the option of preventive salpingo-oophorectomy. This may reduce the risk of development of BRCA-dependent tumors to 0.21 (95% CI: 0.12-0.39) and breast cancer to 0.49 (95% CI: 0.37-0.65). Risk reduction for the development of peritoneal cancer is not 100% because some of the patients develop primary peritoneal cancer. The risk of development of this type of tumor is significantly reduced to 0.92% vs. 5.78% in the followed-up group. Upon preventive adnexectomy, these patients may safely benefit from hormonal replacement therapy. Close follow-up is mandatory aiming at an early detection of possible metabolic syndromes. Available model analyzing the impact of several strategies of follow-up and intervention on survival rates of mutation carriers indicates that adnexectomy at the age of 40 is the single most effective intervention in BRCA1 mutation carriers.
PL
Ryzyko zachorowania na raka piersi, jajnika, jajowodu i otrzewnej u nosicieli mutacji w genach BRCA1 i BRCA2 jest istotnie zwiększone. W Polsce, z uwagi na jej genetyczną homogenność, najważniejszą rolę odgrywają mutacje genu BRCA1. Mutacje 5382insC, C61G i 4153delA stanowią 90% wszystkich mutacji genu BRCA1. Średnie skumulowane ryzyko rozwoju raka jajnika u nosicielek mutacji BRCA1 do 70. roku życia wynosiło 40%, a ryzyko raka piersi – 57%. Postępowanie z nosicielami mutacji BRCA1/2 jest postępowaniem wielokierunkowym. Nosiciele mutacji BRCA1 powinni mieć prowadzony skryning raka piersi. Dostępne dane wskazują, że nie ma obecnie możliwości wykrywania wczesnych raków jajnika. Stosowanie niskodawkowej antykoncepcji hormonalnej zmniejsza ryzyko wystąpienia raka jajnika, nie zwiększając w istotny sposób ryzyka raka piersi u nosicieli mutacji BRCA1. Po urodzeniu zaplanowanej liczby dzieci nosicielom mutacji BRCA1 należy proponować profilaktyczne usunięcie jajników i jajowodów (PA). Zabieg ten zmniejsza ryzyko wystąpienia nowotworów BRCA-zależnych do 0,21 (95% CI: 0,12-0,39), a raka piersi – do 0,49 (95% CI: 0,37-0,65). Redukcja ryzyka rozwoju nowotworu w jamie brzusznej nie jest stuprocentowa z uwagi na rozwój u części chorych pierwotnego raka otrzewnej. Ryzyko rozwoju takiego nowotworu jest istotnie mniejsze i wynosi 0,92% w porównaniu z 5,78% w grupie z nadzorem. Po profilaktycznym wycięciu przydatków (PA) pacjentki mogą bezpiecznie otrzymywać HTZ. Konieczny jest również nadzór celem wczesnego wykrywania możliwych zespołów metabolicznych. Dostępny model analizujący wpływ różnych scenariuszy nadzoru i interwencji na czas przeżycia nosicieli mutacji wskazuje, że PA w wieku 40 lat dla nosicieli mutacji BRCA1 jest najbardziej skuteczną pojedynczą interwencją.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
188-199
Physical description
Contributors
 • Klinika Onkologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Łąkowa 1/2, 61-878 Poznań, tel.: 61 854 90 20, faks: 61 851 04 90, tel. kom.: 501 149 213, Dr n. med., specjalista ginekolog położnik Radosław Mądry. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janina Markowska
 • Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Drews
References
 • 1. Górski B., Lubiński J.: Gen BRCA1. W: Lubiński J. (red.): Genetyka kliniczna nowotworów 2009. Adres: http://genetyka.com/ strefa-lekarzy/monografia-genetyka-kliniczna-nowotworow-2009-pod-red-j-lubinskiego
 • 2. Ben David Y., Chetrit A., Hirsh-Yechezkel G. i wsp.; National Israeli Study of Ovarian Cancer: Effect of BRCA mutations on the length of survival in epithelial ovarian tumors. J. Clin. Oncol. 2002; 20: 463-466.
 • 3. Chen S., Parmigiani G.: Meta-analysis of BRCA1 and BRCA2 penetrance. J. Clin. Oncol. 2007; 25: 1329-1333.
 • 4. Jakubowska A., Scott R., Menkiszak J. i wsp.: A high frequency of BRCA2 gene mutations in Polish families with ovarian and stomach cancer. Eur. J. Hum. Genet. 2003; 11: 955-958.
 • 5. Górski B., Byrski T, Huzarski T i wsp.: Founder mutations in the BRCA1 gene in Polish families with breast-ovarian cancer. Am. J. Hum. Genet. 2000; 66: 1963-1968.
 • 6. Wooster R., Weber B.L.: Breast and ovarian cancer. N. Engl. J. Med. 2003; 348: 2339-2347.
 • 7. Zografos G.C., Panou M., Panou N.: Common risk factors of breast and ovarian cancer: recent view. Int. J. Gynecol. Cancer 2004; 14: 721-740.
 • 8. Górski B., Jakubowska A., Huzarski T. i wsp.: A high proportion of founder BRCA1 mutations in Polish breast cancer families. Int. J. Cancer 2004; 110: 683-686.
 • 9. Rebbeck T.R., Kauff N.D., Domchek S.M.: Meta-analysis of risk reduction estimates associated with risk-reducing salpin-go-oophorectomy in BRCA1 or BRCA2 mutation carriers. J. Natl Cancer Inst. 2009; 101: 80-87.
 • 10. Narod S.A., Risch H., Moslehi R. i wsp.: Oral contraceptives and the risk of hereditary ovarian cancer. Hereditary Ovarian Cancer Clinical Study Group. N. Engl. J. Med. 1998; 339: 424-428.
 • 11. Narod S.: The prevention of hereditary breast and ovarian cancer: a personal view. Hered. Cancer Clin. Pract. 2004: 2: 5-10.
 • 12. Whittemore A.S., Balise R.R., Pharoah PD. i wsp.: Oral contraceptive use and ovarian cancer risk among carriers of BRCA1 or BRCA2 mutations. Br. J. Cancer 2004; 91: 1911-1915.
 • 13. McGuire V, Felberg A., Mills M. i wsp.: Relation of contraceptive and reproductive history to ovarian cancer risk in carriers and noncarriers of BRCA1 gene mutations. Am. J. Epidemiol. 2004; 160: 613-618.
 • 14. Antoniou A.C., Rookus M., Andrieu N. i wsp.: Reproductive and hormonal factors, and ovarian cancer risk for BRCA1 and BRCA2 mutation carriers: results from the International BRCA1/2 Carrier Cohort Study. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 2009; 18: 601-610.
 • 15. Milne R.L., Knight J.A., John E.M. i wsp.: Oral contraceptive use and risk of early-onset breast cancer in carriers and noncarriers of BRCA1 and BRCA2 mutations. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 2005; 14: 350-356.
 • 16. Haile R.W, Thomas D.C., McGuire V i wsp.: BRCA1 and BRCA2 mutation carriers, oral contraceptive use, and breast cancer before age 50. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 2006; 15: 1863-1870.
 • 17. Brohet R.M., Goldgar D.E., Easton D.F. i wsp.: Oral contraceptives and breast cancer risk in the international BRCA1/2 carrier cohort study: a report from EMBRACE, GENEPSO, GEO-HEBON, and the IBCCS Collaborating Group. J. Clin. Oncol. 2007; 25: 3831-3836.
 • 18. Lee E., Ma H., McKean-Cowdin R. i wsp.: Effect of reproductive factors and oral contraceptives on breast cancer risk in BRCA1/2 mutation carriers and noncarriers: results from a population-based study. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 2008; 17: 3170-3178.
 • 19. Meeuwissen P.A., Seynaeve C., Brekelmans C.T. i wsp.: Outcome of surveillance and prophylactic salpingo-oophorecto-my in asymptomatic women at high risk for ovarian cancer. Gynecol. Oncol. 2005; 97: 476-482.
 • 20. Gaarenstroom K.N., van der Hiel B., Tollenaar R.A.E.M. i wsp.: Efficacy of screening women at high risk of hereditary ovarian cancer: results of an 11-year cohort study. Int. J. Gynecol. Cancer 2006; 16 supl. 1: 54-59.
 • 21. Olivier R.I., Lubsen-Brandsma M.A., Verhoef S., van Beur-den M.: CA125 and transvaginal ultrasound monitoring in high-risk women cannot prevent the diagnosis of advanced ovarian cancer. Gynecol. Oncol. 2006 100: 20-26.
 • 22. Hermsen B.B.J., Olivier R.I., Verheijen R.H.M. i wsp.: No efficacy of annual gynaecological screening in BRCA1/2 mutation carriers; an observational follow-up study. Br. J. Cancer 2007; 96: 1335-1342.
 • 23. Kauff N.D., Hurley K.E., Hensley M.L. i wsp.: Ovarian carcinoma screening in women at intermediate risk: impact on quality of life and need for invasive follow-up. Cancer 2005; 104: 314-320.
 • 24. Kauff N.D., Satagopan J.M., Robson M.E. i wsp.: Risk-reducing salpingo-oophorectomy in women with a BRCA1 or BRCA2 mutation. N. Engl. J. Med. 2002; 346: 1609-1615.
 • 25. Rebbeck T.R., Lynch H.T., Neuhausen S.L. i wsp.; Prevention and Observation of Surgical End Points Study Group: Prophylactic oophorectomy in carriers of BRCA1 or BRCA2 mutations. N. Engl. J. Med. 2002; 346: 1616-1622.
 • 26. Rutter J.L., Wacholder S., Chetrit A. i wsp.: Gynecologic surgeries and risk of ovarian cancer in women with BRCA1 and BRCA2 Ashkenazi founder mutations: an Israeli population-based case-control study. J. Natl Cancer. Inst. 2003; 95: 1072-1078.
 • 27. Eisen A., Lubinski J., Klijn J. i wsp.: Breast cancer risk following bilateral oophorectomy in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers: an international case-control study. J. Clin. Oncol. 2005; 23: 7491-7496.
 • 28. Kramer J.L., Velazquez I.A., Chen B.E. i wsp.: Prophylactic oophorectomy reduces breast cancer penetrance during prospective, long-term follow-up of BRCA1 mutation carriers. J. Clin. Oncol. 2005; 23: 8629-8635.
 • 29. Domchek S.M., Friebel T.M., Neuhausen S.L. i wsp.: Mortality after bilateral salpingo-oophorectomy in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers: a prospective cohort study. Lancet Oncol. 2006; 7: 223-229.
 • 30. Finch A., Beiner M., Lubinski J. i wsp.; Hereditary Ovarian Cancer Clinical Study Group: Salpingo-oophorectomy and the risk of ovarian, fallopian tube, and peritoneal cancers in women with a BRCA1 or BRCA2 mutation. JAMA 2006; 296: 185-192.
 • 31. Chang-Claude J., Andrieu N., Rookus M. i wsp.; Epidemiological Study of Familial Breast Cancer (EMBRACE); Gene Etude Prospective Sein Ovaire (GENEPSO); Genen Omgev-ing studie van de werkgroep Hereditiair Borstkanker Onder-zoek Nederland (GEO-hEbON); International BRCA1/2 Carrier Cohort Study (IBCCS) collaborators group: Age at menarche and menopause and breast cancer risk in the International BRCA1/2 Carrier Cohort Study. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 2007; 16: 740-746.
 • 32. Kauff N.D., Domchek S.M., Friebel T.M. i wsp.: Risk-reducing salpingo-oophorectomy for the prevention of BRCA1-and BRCA2-associated breast and gynecologic cancer: a multicenter, prospective study. J. Clin. Oncol. 2008; 26: 1331-1337.
 • 33. Finch A., Shaw P, Rosen B. i wsp.: Clinical and pathologic findings of prophylactic salpingo-oophorectomies in 159 BRCA1 and BRCA2 carriers. Gynecol. Oncol. 2006; 100: 58-64.
 • 34. Powell C.B., Kenley E., Chen L.M. i wsp.: Risk-reducing sal-pingo-oophorectomy in BRCA mutation carriers: role of serial sectioning in the detection of occult malignancy. J. Clin. Oncol. 2005; 23: 127-132.
 • 35. Hirst J.E., Gard G.B., McIllroy K. i wsp.: High rates of occult fallopian tube cancer diagnosed at prophylactic bilateral salpingo-oophorectomy. Int. J. Gynecol. Cancer 2009; 19: 826-829.
 • 36. Rebbeck T.R., Friebel T., Wagner T. i wsp.; PROSE Study Group: Effect of short-term hormone replacement therapy on breast cancer risk reduction after bilateral prophylactic oophorectomy in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers: the PROSE Study Group. J. Clin. Oncol. 2005; 23: 7804-7810.
 • 37. Rosen B., Kwon J., Fung Kee Fung M. i wsp.: Systematic review of management options for women with a hereditary predisposition to ovarian cancer. Gynecol. Oncol. 2004; 93: 280-286.
 • 38. Eisen A., Rebbeck T.R., Wood WC., Weber B.L.: Prophylactic surgery in women with a hereditary predisposition to breast and ovarian cancer. J. Clin. Oncol. 2000; 18: 1980-1995.
 • 39. Escobedo L.G., Peterson H.B., Grubb G.S., Franks A.L.: Case-fatality rates for tubal sterilization in U.S. hospitals, 1979 to 1980. Am. J. Obstet. Gynecol. 1989; 160: 147-150.
 • 40. Querleu D., Chapron C., Chevallier L., Bruhat M.A.: Complications of gynecologic laparoscopic surgery - a French multicenter collaborative study. N. Engl. J. Med. 1993; 328: 1355.
 • 41. Weber A.M., Lee J.C: Use of alternative techniques of hysterectomy in Ohio, 1988-1994. N. Engl. J. Med. 1996; 335: 483-489.
 • 42. Mirhashemi R., Harlow B.L., Ginsburg E.S. i wsp.: Predicting risk of complications with gynecologic laparoscopic surgery. Obstet. Gynecol. 1998; 92: 327-331.
 • 43. Rocca W.A., Grossardt B.R., de Andrade M. i wsp.: Survival patterns after oophorectomy in premenopausal women: a population-based cohort study. Lancet Oncol. 2006; 7: 821-828.
 • 44. Rivera C.M., Grossardt B.R., Rhodes D.J. i wsp.: Increased cardiovascular mortality after early bilateral oophorectomy. Menopause 2009; 16: 15-23.
 • 45. Parker W.H., Manson J.E.: Oophorectomy and cardiovascular mortality: is there a link? Menopause 2009; 16: 1-2.
 • 46. Rocca W.A., Bower J.H., Maraganore D.M. i wsp.: Increased risk of cognitive impairment or dementia in women who underwent oophorectomy before menopause. Neurology 2007; 69: 1074-1083.
 • 47. Michelsen T.M., Pripp A.H., Tonstad S. i wsp.: Metabolic syndrome after risk-reducing salpingo-oophorectomy in women at high risk for hereditary breast ovarian cancer: a controlled observational study. Eur. J. Cancer 2009; 45: 82-89.
 • 48. Greene M.H., Piedmonte M., Alberts D. i wsp.: A prospective study of risk-reducing salpingo-oophorectomy and longitudinal CA-125 screening among women at increased genetic risk of ovarian cancer: design and baseline characteristics: a Gynecologic Oncology Group study. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 2008; 17: 594-604.
 • 49. Kurian A.W, Sigal B.M., Plevritis S.K.: Survival analysis of cancer risk reduction strategies for BRCA1/2 mutation carriers. J. Clin. Oncol. 2010; 28: 222-231.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-97df0929-04c5-441a-ba14-5fa30b27c6a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.